Διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης κατά το 2022

calendar icon

22 Ιουνίου 2022

⠀ -⠀ Επαγγελματική Κατάρτιση
Διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης κατά το 2022

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), προβαίνει, πάνω σε συστηματική βάση, σε μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες προβλέψεις για τις ανάγκες απασχόλησης στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην εκπόνηση της μελέτης «Διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης κατά το 2022», που παρέχει εκτιμήσεις για τις ανάγκες απασχόλησης και κατάρτισης για το 2022. 

Η διερεύνηση των αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης, πάνω σε ετήσια βάση, είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού ενισχύει και συμπληρώνει την περιοδική παροχή προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης στην κυπριακή οικονομία για δεκαετή περίοδο. Μέσα από την ετήσια διερεύνηση, εντοπίζονται οι ειδικότητες και δεξιότητες που παρουσιάζουν ανάγκες στην κυπριακή οικονομία, ώστε να προγραμματίζονται και να υλοποιούνται οι ανάλογες δραστηριότητες της ΑνΑΔ με στόχο την κάλυψη των αναγκών και απάμβλυνση των προβλημάτων της αγοράς εργασίας, που έχουν ενταθεί ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην οικονομία και κατ' επέκταση στην αγορά εργασίας. Πρόσθετα, σημαντική αβεβαιότητα στην κυπριακή οικονομία έχει δημιουργήσει η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και της ενέργειας διεθνώς και της κατακόρυφης μείωσης του τουριστικού ρεύματος από τις επηρεαζόμενες χώρες στην Κύπρο. 


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (SOFT SKILLS)


Η καθιερωμένη πολιτική της ΑνΑΔ για την όσο το δυνατό ευρύτερη διαβούλευση και εξασφάλιση απόψεων από κοινωνικούς εταίρους και άλλους αρμόδιους φορείς αναφορικά με τη δραστηριοποίησή της, υιοθετήθηκε και στη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης.  


Στη μελέτη εξετάζονται προσδιοριστικές παράμετροι, οι οποίες συνεκτιμούνται με τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και άλλων αρμόδιων φορέων, καθώς και με στοιχεία από το ευρωπαϊκό εργαλείο «Skills Online Vacancy Analysis Tool for Europe» (Skills OVATE) του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), σε μια προσπάθεια ολοκληρωμένης αξιολόγησης των αναγκών και προσδιορισμού των προγραμμάτων κατάρτισης που δυνατό να προγραμματιστούν για εφαρμογή μέσα στο 2022. 

Οι εισηγήσεις που περιέχονται στη μελέτη καταλήγουν σε προτάσεις για εννέα ειδικότητες και πέντε δεξιότητες για τις οποίες δυνατό να προωθηθούν προγράμματα κατάρτισης. Αυτά είναι είτε προγράμματα αρχικής κατάρτισης για άτομα που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στις συγκεκριμένες ειδικότητες, είτε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες ή/και να αναβαθμίσουν υφιστάμενες γνώσεις και δεξιότητες για καλύτερη και πιο ευέλικτη προσαρμογή τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και της οικονομίας, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην εργασία τους. 

Η ΑνΑΔ επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της στους κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους αρμόδιους φορείς για την ουσιαστική συνεισφορά τους στη διεξαγωγή της μελέτης.

Κατεβάστε την πλήρη μελέτη πατώντας ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τις προοπτικές των επαγγελμάτων στη Κύπρο


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Share: