Η δημιουργία του πρώτου διεθνούς προτύπου (ISO) για τον στόχο NetZero

Ενέργεια/Α.Π.Ε./Περιβάλλον,⠀
Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα,⠀
Πηγή: Ναταλί Γιωργαλλά
Η δημιουργία του πρώτου διεθνούς προτύπου (ISO) για τον στόχο NetZero

Για να μπορέσουμε να καθορίσουμε κατά πόσο ένα έργο (project) ή μια δραστηριότητα πληροί τις προϋποθέσεις για πράσινη χρηματοδότηση (green financing), η πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τις περιβαλλοντικές πτυχές ή επιπτώσεις είναι κρίσιμης σημασίας.

Κάθε άνθρωπος καταλήγει σε διαφορετικό συμπέρασμα από την εκτίμησή του, όταν έχει ελλιπείς πληροφορίες. Γι΄αυτό η ιστορία μιας ομάδας τυφλών που δεν έχουν δει ποτέ έναν ελέφαντα και προσπαθούν να φανταστούν τι είναι, νιώθοντας μόνο ένα μέρος του σώματός του είναι μια πολύ γνωστή παραβολή που προέρχεται πριν από περισσότερα από 1500 χρόνια από την Ινδική Υποήπειρο και μπορεί να εφαρμοστεί και εδώ. Ολοκληρωμένα στοιχεία, πλήρεις πληροφορίες και δεδομένα αλλά και πλήρης κατανόηση όλων των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων είναι κρίσιμα και απαραίτητα συστατικά για την αποτροπή του greenwashing όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ


Η τεκμηρίωση των green claims (πράσινων ισχυρισμών) είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έρχονται αντιμέτωπες να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο.

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προσέγγιση αυτών των προκλήσεων, έχουν ξεκινήσει εργασίες για την ανάπτυξη του πρώτου διεθνούς προτύπου του ISO για τον στόχο για NetZero (κλιματική ουδετερότητα). Το εν λόγω πρότυπο θα παρέχει σαφήνεια σχετικά με το net zero transition (μηδενική μετάβαση), εύρωστες απαιτήσεις, θα επιτρέψει την ανεξάρτητη επαληθευμένη και ολοκληρωμένη κλιματική δράση και θα επιταχύνει την πρόοδο προς έναν βιώσιμο κόσμο.

Επιπρόσθετα, το πρότυπο ISO αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2025. Χιλιάδες εμπειρογνώμονες ξεκίνησαν να συνεργάζονται μέσω εθνικών φορέων τυποποίησης σε περισσότερες από 170 χώρες. Στην Κύπρο, μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) μπορούν σχετικοί εμπειρογνώμονες να λάβουν μέρος έτσι ώστε να υποστηρίξουν και αυτοί με τη σειρά τους το εν λόγω παγκόσμιο εγχείρημα. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλες οι φωνές θα ακουστούν για μια κοινή παγκόσμια λύση.

Σημειώνεται ότι, το πρότυπο αποτελεί ένα ανεξάρτητα επαληθεύσιμο διεθνές πρότυπο (independently verifiable international standard). Σκοπός του είναι να δώσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, προφύλαξη από το greenwashing ορίζοντας ισχυρές οδηγίες και απαιτήσεις που προσφέρουν τη δυνατότητα επαλήθευσης της αξιοπιστίας των green claims (πράσινων ισχυρισμών).

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο οι οποίοι συγγράφουν το εν λόγω πρότυπο, καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να σταματήσουν το greenwash. Απαιτείται βαθιά επάρκεια, μακρά εμπειρία και ευρεία κατανόηση των περιβαλλοντικών επιστημών και πρακτικών, σε συνδυασμό με πρακτικές επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη διαμόρφωση της πρακτικής καθοδήγησης και των απαιτήσεων σχετικά με τον τρόπο επίτευξης και διασφάλισης της διαφάνειας, της επαληθευσιμότητας καθώς και της επικοινωνίας των green claims (πράσινων ισχυρισμών).

Οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του εν λόγω προτύπου μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) επικοινωνώντας με τα γραφεία του CYS στο 22.411.411 ή και στο cystandards@cys.org.cy


*Η Ναταλί Γιωργαλλά εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών & Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

Share:
Διαβάστε Επίσης