Διαδρομή στο άμεσο φορολογικό σύστημα της Κύπρου: Φόρος Εισοδήματος

- Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά

13 Ιουλ 2022 09:00 29 Ιουλ 2022 13:00
Ελληνικά
15 ώρες ( 4 μέρες )
Διαδρομή στο άμεσο φορολογικό σύστημα της Κύπρου: Φόρος Εισοδήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Φόρος εισοδήματος για άτομα και αυτοτελώς υπαλλήλους – Νομοθεσία, φόρμες, Taxis net
 • Φόρος εισοδήματος για εταιρείες - Νομοθεσία, φόρμες, Taxis net
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις (Capital Allowance)
 • Έκτακτη αμυντική εισφορά (SDC) - Νομοθεσία, φόρμες, Taxis net
 • Κεφαλαιουχικός φόρος (Capital Gains Tax), φόρμες, υπολογισμός, πληρωμή
 • Λογιζόμενη διανομή μερισμάτων 
 • Διαχείριση ζημιών (Loss & Group Relief)
 • Ξένες πτυχές του φόρου εισοδήματος – S36(3)- 90 Days Rule
 • Double Tax Treaties – Bilateral Treaties – Double tax Credit Relief S35 – Unilateral Relief S36

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Όλα μας τα προγράμματα καλύπτουν το CPD (Continued Professional Development) της ΣΕΛΚ μας


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 180.00
 • € 76.00
 • € 220.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 0.00
 • € 76.00
 • € 400.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 13 Ιουλ 2022

Ώρα

09:00 - 13:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 18 Ιουλ 2022

Ώρα

09:00 - 13:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 20 Ιουλ 2022

Ώρα

09:00 - 13:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 29 Ιουλ 2022

Ώρα

09:00 - 13:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διαδρομή στο άμεσο φορολογικό σύστημα της Κύπρου: Φόρος Εισοδήματος

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Τεχνικές διαδικασίες Λογιστηρίου Μικρής και Μεσαίας Επιχείρησης...

Τεχνικές διαδικασίες Λογιστηρίου που καλύπτει όλο το φάσμα Εμπειρικών Γνώσεων που πρέπει να γνωριζετεΠεριλαμβάνει:Εκμάθηση Bookkeeping Ιεραρχία στο Λογιστήριο κ...

12/07/2022 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαδρομή στο άμεσο φορολογικό σύστημα της Κύπρου: Φόρος Εισοδήματος...

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:Φόρος εισοδήματος για άτομα και αυτοτελώς υπαλλήλους – Νομοθεσία, φόρμες, Taxis netΦόρος εισοδήματος για εταιρείες - Νομοθεσία, φόρμες...

13/07/2022 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αναλυτική Ανασκόπηση στα θέματα Οικοδομικής Βιομηχανίας: Νομοθεσία, Κτ...

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Νομοθεσίας, Κτηματικών, Φορολογία και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που συνδέονται με την Ο...

28/07/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαδρομή στην έμμεση φορολογία της Κύπρου: ΦΠΑ...

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:Νομοθεσία Φ.Π.Α στην ΚύπροΦόρμες, ετοιμασία Φ.Π.Α και TaxisnetReverse change principleViesIntrastateΝομοθεσία Φ.Π.Α Ακινήτων στην Κύπρ...

30/08/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online