Βασική Εκπαίδευση στις Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης ISO 22000:2018

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

06 Νοε 2024 08:30 13 Νοε 2024 12:45
Ελληνικά
14 ώρες ( 3 μέρες )
anad greek logo
Βασική Εκπαίδευση στις Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης ISO 22000:2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 το οποίο καθοδηγεί αποτελεσματικά όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων ώστε να προσφέρουν ασφαλή τρόφιμα στο καταναλωτικό κοινό.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2018, προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς μέσω της ενίσχυσης της επιχειρησιακής απόδοσης, της διατήρησης του υφιστάμενου πελατολογίου και προσέλκυσης νέων πελατών. Παράλληλα αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη διασφάλιση της καλής φήμης των επιχειρήσεων του επισιτιστικού τομέα σαν εργαλείο αποτροπής εκδήλωσης τροφιμογενών λοιμώξεων και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εσωτερικές διαδικασίες Ασφάλειας Τροφίμων για τον Οργανισμό που εργάζονται, να υποβάλλουν εισηγήσεις για τη διαρκή βελτίωση της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Προσδιορίζουν το μοντέλο της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης στα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων και την προσέγγιση της διακινδύνευσης.
 2. Καθορίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού και να συσχετίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 3. Προσδιορίζουν τη δομή και τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018.
 4. Διατυπώνουν τους απαιτούμενους πόρους για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων του οργανισμού τους.
 5. Συντάσσουν τις εσωτερικές διαδικασίες Ασφάλειας Τροφίμων του οργανισμού τους.
 6. Επιλέγουν τα κριτήρια Ασφάλειας Τροφίμων που απαιτούνται κατά την επιλογή προμηθευτών και υπεργολάβων.
 7. Οργανώνουν Διεργασίες Ασφάλειας Τροφίμων (ανασκόπηση, εσωτερική επιθεώρηση, αξιολόγηση επίδοσης)


Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018.
 2. Ελέγχουν αποτελεσματικά την τήρηση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης που απαιτείται για την υλοποίηση των διαδικασιών Ασφάλειας Τροφίμων του οργανισμού τους.
 3. Εντάσσουν στις εσωτερικές διαδικασίες τις αρχές Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων όπως αυτές σχετίζονται με το περιεχόμενο του ISO 9001.
 4. Διατηρούν την επάρκεια των απαιτούμενων πόρων για την διασφάλιση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 5. Ενεργοποιούν τα μέλη της ομάδας τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.


Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Αισθανθούν τα οφέλη που αποκομίζονται από ένα αποτελεσματικά σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που επικεντρώνεται στον οργανισμό τους.
 2. Υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη δέσμευση της ηγεσίας στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: στελέχη που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής Διεθνούς Προτύπου. Περιλαμβάνονται διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό (π.χ. F&B manager, Operation Manager), υπεύθυνοι τμημάτων, μάγειρες κατηγορίας Α΄ και πάνω.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους - Lead Auditor Quality, Occupational Health & Safety, Food Safety Management Systems

Η Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους είναι έμπειρη Επιθεωρήτρια Ποιότητας, Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, και Συστημάτων Διαχείρισης Τροφίμων. Εργάζεται ως Διευθύντρια στην F.S.Q. Ltd από τον Σεπτέμβριο του 2018, στην Κύπρο. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, έναν στη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έναν στην Οργανική Χημεία από το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε και το προπτυχιακό της στις Βιολογικές Επιστήμες.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 350.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 70.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 350.00
 • € 0.00
 • € 66.50
 • € 350.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 06 Νοε 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 08 Νοε 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 13 Νοε 2024

Ώρα

08:30 - 12:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Βασική Εκπαίδευση στις Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης ISO 22000:2018

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Πρόγραμμα Ισορροπίας Εργασίας - Προσωπικής Ζωής και Διαχείρισης Άγχους...

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα περιστατικά εργασιακής εξουθένωσης, υψηλά επίπεδα άγχους, ανισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, αναποτελεσματική επικοινωνί...

18/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Eνίσχυση της Συναισθηματικής Ευεξίας, της Ανοιχτής Επικοινωνίας και Συ...

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η προσφορά τους αναγνωρίζ...

02/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)...

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα εφόδια στην εταιρεία να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτω...

03/10/2024 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Η Συναισθηματική καλλιέργεια και η κίνηση ως εργαλεία ανάπτυξης της αυ...

Η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένα θέματα, ώστε η συναισθηματική νοημ...

05/10/2024 08:30

36 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προετοιμάσει κατάλληλα τα άτομα που θα το παρακολουθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως Συντονιστ...

08/10/2024 08:30

49 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Κανονισμοί της 17ης Έκδοσης BS 7671:2015...

Οι νέοι Κανονισμοί της 17ης έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) περιλαμβάνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις με στόχο την ενίσ...

04/11/2024 08:00

42 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Βασική Εκπαίδευση στις Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τρο...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 το οποίο καθοδηγεί αποτελεσματικά όλους τ...

06/11/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Βασική Εκπαίδευση στις Απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Πο...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο κατευθύνει αποτελεσματικά όλου...

20/11/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις ...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018 στις οποίες πρέπει επιτύχει συμμόρ...

04/12/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online