Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Κανονισμοί της 17ης Έκδοσης BS 7671:2015

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

04 Νοε 2024 08:00 04 Νοε 2024 14:30
Ελληνικά
42 ώρες ( 7 μέρες )
presentation img Παναγιώτης Παναγή
anad greek logo
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Κανονισμοί της 17ης Έκδοσης BS 7671:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι νέοι Κανονισμοί της 17ης έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) περιλαμβάνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του χρήστη και της περιουσίας του. Ως εκ τούτου, όλοι οι επαγγελματίες που ενασχολούνται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις διατάξεις των Κανονισμών ώστε να τις εφαρμόζουν με ορθολογιστικό τρόπο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διασφαλίζει την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων ώστε οι ηλεκτρολόγοι /συντηρητές να εξασκούν το επάγγελμα ορθά και κυρίως με ασφάλεια τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πελάτες τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Να επεξηγούν τις βασικές πρόνοιες των κανονισμών της 17ης Έκδοσης BS 7671 :2015
 2. Να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν καταστάσεις που πιθανόν να αφορούν θέματα ασφάλειας.
 3. Να κατονομάζουν τα βασικά στάδια ελέγχου σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση.
 4. Να αναγνωρίζουν τα μέσα προστασίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.


Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Να ερμηνεύουν τις βασικές πρόνοιες των κανονισμών BS 7671:2015
 2. Να καθορίσουν προληπτικά μέτρα που αφορούν θέματα ασφάλειας.
 3. Να καθορίσουν τους ελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βάση κανονισμών BS 7671:2015.
 4. Να καθορίζουν τα μέσα προστασίας μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.


Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Να υιοθετήσουν τους νέους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βάση της 17ης Έκδοσης BS 7671:2015
 2. Να μπορούν να κατηγοριοποιούν την ηλεκτρική εγκατάσταση και να εφαρμόζουν προστασίες υπέρτασης έναντι φυσικών φαινομένων ή και υπερτάσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Τεχνικούς Ηλεκτρολόγους που δραστηριοποιούνται σε κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης (μέχρι 1000 V AC ή 1500 V DC).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδευτής: Πανίκος Παναγή

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Παναγιώτης Παναγή -
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1140.00
 • € 840.00
 • € 0.00
 • € 300.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1140.00
 • € 0.00
 • € 216.60
 • € 1140.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 04 Νοε 2024

Ώρα

08:00 - 14:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Παναγιώτης Παναγή

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Κανονισμοί της 17ης Έκδοσης BS 7671:2015

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Πρόγραμμα Ισορροπίας Εργασίας - Προσωπικής Ζωής και Διαχείρισης Άγχους...

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα περιστατικά εργασιακής εξουθένωσης, υψηλά επίπεδα άγχους, ανισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, αναποτελεσματική επικοινωνί...

18/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Eνίσχυση της Συναισθηματικής Ευεξίας, της Ανοιχτής Επικοινωνίας και Συ...

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η προσφορά τους αναγνωρίζ...

02/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)...

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα εφόδια στην εταιρεία να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτω...

03/10/2024 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Η Συναισθηματική καλλιέργεια και η κίνηση ως εργαλεία ανάπτυξης της αυ...

Η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένα θέματα, ώστε η συναισθηματική νοημ...

05/10/2024 08:30

36 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προετοιμάσει κατάλληλα τα άτομα που θα το παρακολουθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως Συντονιστ...

08/10/2024 08:30

49 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Κανονισμοί της 17ης Έκδοσης BS 7671:2015...

Οι νέοι Κανονισμοί της 17ης έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) περιλαμβάνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις με στόχο την ενίσ...

04/11/2024 08:00

42 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Βασική Εκπαίδευση στις Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τρο...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 το οποίο καθοδηγεί αποτελεσματικά όλους τ...

06/11/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις ...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018 στις οποίες πρέπει επιτύχει συμμόρ...

04/12/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online