Η Συναισθηματική καλλιέργεια και η κίνηση ως εργαλεία ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης των παιδιών

- Soft Skills / Επικοινωνία - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

05 Οκτ 2024 08:30 09 Νοε 2024 15:15
Ελληνικά
36 ώρες ( 6 μέρες )
anad greek logo
Η Συναισθηματική καλλιέργεια και η κίνηση ως εργαλεία ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης των παιδιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένα θέματα, ώστε η συναισθηματική νοημοσύνη να αναπτύσσεται με βιωματικό τρόπο και δημιουργικές διαδικασίες.

Λόγω των δυσκολιών της έκφρασης των συναισθημάτων που παρατηρείται στα παιδιά η οποία οδηγεί στον εκφοβισμό και την έλλειψη συνεργασίας, τίθεται αναγκαίο, οι εκπαιδευτικοί να τους παρέχουν τα μέσα ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν, επεξεργαστούν και εκφράσουν τα συναισθήματα τους με υγιείς τρόπους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Να γνωρίζουν τις έννοιες δημιουργική κίνηση και αυτοεικόνα.
 2. Να ονομάζουν τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης των συναισθημάτων.
 3. Να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τη σημασία και την αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ανάπτυξη του παιδιού.
 4. Να κατονομάζουν τις 5 βασικές κατηγορίες κινητικών εννοιών της θεωρίας του Rudolf Laban.
 5. Να ταξινομούν τα στοιχεία της κίνησης στην ανάλογη κατηγορία κίνησης.
 6. Να εξηγούν τρόπους διαχείρισης του άγχους αποχωρισμού των παιδιών και των γονέων.
 7. Να αναγνωρίζουν τα σημάδια του άγχους και του αποχωρισμού στα παιδιά και τους γονείς.
 8. Να επιλέγουν τον τρόπο που θα προσεγγίσουν το κάθε παιδί ξεχωριστά.
 9. Να υποστηρίζουν τα όρια που θέτουν στους γονείς και τα παιδιά.
 10. Να αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα.


Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Να δημιουργούν σχέδια μαθήματος με τη χρήση της κίνησης και τη συναισθηματική καλλιέργεια.
 2. Να συνθέτουν δραστηριότητες κίνησης και συναισθηματικής ανάπτυξης.
 3. Να θέτουν στόχους στις δραστηριότητες.
 4. Να εφαρμόζουν σχέδιο μαθήματος με δραστηριότητες κίνησης και συναισθηματικής καλλιέργειας.
 5. Να δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες στον τρόπο διεξαγωγής και οργάνωσης των δραστηριοτήτων.
 6. Να επιλέγουν τις κατάλληλες δραστηριότητες για την έκφραση των συναισθημάτων και δεξιοτήτων ζωής .
 7. Να επιλέγουν την κατάλληλη προσέγγιση για να επιφέρουν τη συνεργασία σε διάφορα σενάρια συμπεριφορών.
 8. Να επιλύουν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψη συνεργασίας και έντονων συμπεριφορών.
 9. Να εφαρμόζουν στις δραστηριότητες τους της δεξιοτητες ζωής.
 10. Να χρησιμοποιούν μεθόδους για να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των παιδιών.


Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Να ενθαρρύνουν τους μαθητές να εκφράζουν τα συναισθήματα τους μέσα από την κίνηση και τον λογο.
 2. Να υποστηρίζουν τους μαθητές στο να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς το φόβο της επίκρισης.
 3. Να απομυθοποιήσουν τη στάση “‘άσπρο-μαύρο” (ότι υπάρχει μόνο σωστό και λάθος).
 4. Να κινητοποιήσουν τους μαθητές τους να αποδέχονται το διαφορετικό.
 5. Να αποδέχονται πρόθυμα τις ιδέες των μαθητών.
 6. Να παροτρύνουν τους μαθητές να εμπιστεύονται την κρίση τους στην επίλυση προβλημάτων.
 7. Να αντιμετωπίζουν την επιθετικότητα και έλλειψη συνεργασίας με ψυχραιμία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε ενεργούς εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 4 μέχρι 10 χρονών, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε νέες μεθόδους/τεχνικές διδασκαλίας με άξονα την συναισθηματική καλλιέργεια και την κίνηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδεύτρια: Χριστιάνα Genie

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1170.00
 • € 720.00
 • € 0.00
 • € 450.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1170.00
 • € 0.00
 • € 222.30
 • € 1170.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σάββατο - 05 Οκτ 2024

Ώρα

08:30 - 15:15

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Σάββατο - 12 Οκτ 2024

Ώρα

08:30 - 15:15

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Σάββατο - 19 Οκτ 2024

Ώρα

08:30 - 15:15

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Σάββατο - 26 Οκτ 2024

Ώρα

08:30 - 15:15

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Σάββατο - 02 Νοε 2024

Ώρα

08:30 - 15:15

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Σάββατο - 09 Νοε 2024

Ώρα

08:30 - 15:15

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Η Συναισθηματική καλλιέργεια και η κίνηση ως εργαλεία ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης των παιδιών

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Πρόγραμμα Ισορροπίας Εργασίας - Προσωπικής Ζωής και Διαχείρισης Άγχους...

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα περιστατικά εργασιακής εξουθένωσης, υψηλά επίπεδα άγχους, ανισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, αναποτελεσματική επικοινωνί...

18/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Eνίσχυση της Συναισθηματικής Ευεξίας, της Ανοιχτής Επικοινωνίας και Συ...

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η προσφορά τους αναγνωρίζ...

02/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)...

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα εφόδια στην εταιρεία να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτω...

03/10/2024 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Η Συναισθηματική καλλιέργεια και η κίνηση ως εργαλεία ανάπτυξης της αυ...

Η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένα θέματα, ώστε η συναισθηματική νοημ...

05/10/2024 08:30

36 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προετοιμάσει κατάλληλα τα άτομα που θα το παρακολουθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως Συντονιστ...

08/10/2024 08:30

49 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Κανονισμοί της 17ης Έκδοσης BS 7671:2015...

Οι νέοι Κανονισμοί της 17ης έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) περιλαμβάνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις με στόχο την ενίσ...

04/11/2024 08:00

42 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Βασική Εκπαίδευση στις Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τρο...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 το οποίο καθοδηγεί αποτελεσματικά όλους τ...

06/11/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις ...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018 στις οποίες πρέπει επιτύχει συμμόρ...

04/12/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online