Eνίσχυση της Συναισθηματικής Ευεξίας, της Ανοιχτής Επικοινωνίας και Συνεργασίας

- Soft Skills / Επικοινωνία - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

02 Οκτ 2024 08:30 02 Οκτ 2024 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
anad greek logo
Eνίσχυση της Συναισθηματικής Ευεξίας, της Ανοιχτής Επικοινωνίας και Συνεργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η προσφορά τους αναγνωρίζεται και νιώθουν υποστήριξη τόσο ατομικά όσο και επαγγελματικά.

Οι εταιρείες αναγνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμποδίζουν τη συναισθηματική ευεξία και την αποτελεσματική επικοινωνία των υπαλλήλων τους. Οι εργαζόμενοι συχνά βιώνουν συναισθηματικό στρες, εμποδίζοντας την παραγωγικότητα και την γενική ικανοποίηση της εργασίας τους. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη ανοιχτής επικοινωνίας, που οδηγεί σε παρεξηγήσεις και συγκρούσεις.

Μέσω της εκμάθησης τεχνικών όπως η χρήση του MPST και της δημιουργίας ενός ασφαλούς χώρου για ανοιχτό διάλογο, οι εργαζόμενοι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα συναισθήματά τους, να εκφραστούν, να βελτιώσουν τη συνεργασία και να ενισχύσουν τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία
 2. Σχεδιάζουν τεχνικές διαχείρισης ων συναισθημάτων.
 3. Προσδιορίζουν την έννοια της ανοικτής επικοινωνίας.
 4. Αναγνωρίζουν την επίδραση της κατάστασης του νευρικού συστήματος στη συμπεριφορά και τις αποφάσεις τους.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Εφαρμόζουν συναισθηματική νοημοσύνη στην ηγεσία.
 2. Αναπτύσσουν τεχνικές για την ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος.
 3. Χρησιμοποιούν πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση των συναισθημάτων.
 4. Προωθούν την ανοικτή επικοινωνία εντός της ομάδας.
 5. Προσαρμόζουν τις προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουν τις ατομικές ανάγκες των υπαλλήλων.

Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Εφαρμόζουν αποτελεσματικά σχέδια δράσης για τη διατήρηση του στρες σε χαμηλά επίπεδα.
 2. Υιοθετούν παραγωγικά πρότυπα επικοινωνίας και ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές.
 3. Εμπνέουν αντί να καθοδηγούν την ομάδα.
 4. Παροτρύνουν την έκφραση των συναισθημάτων και ιδεών
 5. Εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης του χρόνου
 6. Προτιμούν τη συστηματική, θετική ανατροφοδότηση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη,
 • Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Υπεύθυνους Έργων,
 • Λειτουργούς,
 • Υπεύθυνους Τομέων Εργασίας,
 • Υπεύθυνους /Διευθυντές Τμημάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδεύτρια: Χριστιάνα Genie

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 240.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 100.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 45.60
 • € 240.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 02 Οκτ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Eνίσχυση της Συναισθηματικής Ευεξίας, της Ανοιχτής Επικοινωνίας και Συνεργασίας

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Πρόγραμμα Ισορροπίας Εργασίας - Προσωπικής Ζωής και Διαχείρισης Άγχους...

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα περιστατικά εργασιακής εξουθένωσης, υψηλά επίπεδα άγχους, ανισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, αναποτελεσματική επικοινωνί...

18/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Eνίσχυση της Συναισθηματικής Ευεξίας, της Ανοιχτής Επικοινωνίας και Συ...

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η προσφορά τους αναγνωρίζ...

02/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)...

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα εφόδια στην εταιρεία να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτω...

03/10/2024 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Η Συναισθηματική καλλιέργεια και η κίνηση ως εργαλεία ανάπτυξης της αυ...

Η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένα θέματα, ώστε η συναισθηματική νοημ...

05/10/2024 08:30

36 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προετοιμάσει κατάλληλα τα άτομα που θα το παρακολουθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως Συντονιστ...

08/10/2024 08:30

49 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Κανονισμοί της 17ης Έκδοσης BS 7671:2015...

Οι νέοι Κανονισμοί της 17ης έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) περιλαμβάνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις με στόχο την ενίσ...

04/11/2024 08:00

42 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Βασική Εκπαίδευση στις Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τρο...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 το οποίο καθοδηγεί αποτελεσματικά όλους τ...

06/11/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις ...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018 στις οποίες πρέπει επιτύχει συμμόρ...

04/12/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online