Πρόγραμμα Ισορροπίας Εργασίας - Προσωπικής Ζωής και Διαχείρισης Άγχους

- Soft Skills / Επικοινωνία - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

18 Σεπ 2024 08:30 18 Σεπ 2024 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
anad greek logo
Πρόγραμμα Ισορροπίας Εργασίας - Προσωπικής Ζωής και Διαχείρισης Άγχους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα περιστατικά εργασιακής εξουθένωσης, υψηλά επίπεδα άγχους, ανισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, αναποτελεσματική επικοινωνία εντός των ομάδων και προκλήσεις στη διαχείριση χρόνου. Αυτά τα ζητήματα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το ηθικό των εργαζομένων, την ικανοποίηση εργασίας και τη συνολική παραγωγικότητα.

Επιπλέον, χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη και πόρους για τη διαχείριση αυτών των προκλήσεων, οι εργαζόμενοι μπορεί να παρουσιάσουν μειωμένη δέσμευση, αυξημένες απουσίες και υψηλότερα ποσοστά υπαλλήλων που φεύγουν από την εργασία τους, τα οποία μπορούν όλα να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση και τα κέρδη της εταιρείας.

Επομένως, με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, η εταιρεία στοχεύει να αντιμετωπίσει προληπτικά αυτά τα ζητήματα και να παρέχει στους εργαζομένους τα εργαλεία και τις στρατηγικές που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Αναγνωρίζουν το γενικό επίπεδο ισορροπίας στη ζωή τους.
 2. Επιλέγουν τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης του στρες.
 3. Προσδιορίζουν την έννοια της αποδοτικής επικοινωνίας.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Εφαρμόζουν συναισθηματική νοημοσύνη στην ηγεσία.
 2. Αναλύουν στρατηγικές διαχείρισης του στρες.
 3. Χρησιμοποιούν πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση των συναισθημάτων.
 4. Προωθούν την επικοινωνία εντός της ομάδας.
 5. Επιλέγουν αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας τους.

Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Εφαρμόζουν αποτελεσματικά σχέδια δράσης για τη διατήρηση του στρες σε χαμηλά επίπεδα.
 2. Υιοθετούν παραγωγικά πρότυπα επικοινωνίας και ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές.
 3. Παροτρύνουν την έκφραση των συναισθημάτων και ιδεών.
 4. Οργανώνουν δραστηριότητες για πρόληψη του στρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων που θα ήθελαν να μάθουν πώς να οργανώσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, ώστε να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους και να ενημερωθούν παράλληλα με ποιο τρόπο να διαχειρίζονται και να ξεπερνούν το άγχος τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδεύτρια: Χριστιάνα Genie

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 240.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 100.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 45.60
 • € 240.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 18 Σεπ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Πρόγραμμα Ισορροπίας Εργασίας - Προσωπικής Ζωής και Διαχείρισης Άγχους

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Πρόγραμμα Ισορροπίας Εργασίας - Προσωπικής Ζωής και Διαχείρισης Άγχους...

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα περιστατικά εργασιακής εξουθένωσης, υψηλά επίπεδα άγχους, ανισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, αναποτελεσματική επικοινωνί...

18/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Eνίσχυση της Συναισθηματικής Ευεξίας, της Ανοιχτής Επικοινωνίας και Συ...

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η προσφορά τους αναγνωρίζ...

02/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)...

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα εφόδια στην εταιρεία να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτω...

03/10/2024 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Η Συναισθηματική καλλιέργεια και η κίνηση ως εργαλεία ανάπτυξης της αυ...

Η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένα θέματα, ώστε η συναισθηματική νοημ...

05/10/2024 08:30

36 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προετοιμάσει κατάλληλα τα άτομα που θα το παρακολουθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως Συντονιστ...

08/10/2024 08:30

49 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Κανονισμοί της 17ης Έκδοσης BS 7671:2015...

Οι νέοι Κανονισμοί της 17ης έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) περιλαμβάνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις με στόχο την ενίσ...

04/11/2024 08:00

42 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Βασική Εκπαίδευση στις Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τρο...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 το οποίο καθοδηγεί αποτελεσματικά όλους τ...

06/11/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις ...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018 στις οποίες πρέπει επιτύχει συμμόρ...

04/12/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online