Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Είσπραξη Οφειλών για Πωλητές

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά

22 Ιουλ 2024 09:00 25 Ιουλ 2024 15:15
Ελληνικά
12 ώρες ( 2 μέρες )
anad greek logo
Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Είσπραξη Οφειλών για Πωλητές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μάθετε πως μπορείτε να διαφυλάξετε την ρευστότητα της επιχείρησης μέσα από δομημένες πρακτικές Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και Είσπραξης Οφειλών.

H σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα φέρνει τις κυπριακές επιχειρήσεις αντιμέτωπες με πολλούς κινδύνους και προκλήσεις με διεθνής προεκτάσεις.

Η παγκοσμιοποίηση των κινδύνων και η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα στην αγορά απαιτούν από τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις, όπως η αύξηση του κόστους παραγωγής, η ανάγκη για καινοτομία και η προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η καλή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αλλά και η αποτελεσματική  είσπραξη οφειλών αποκτούν ζωτική σημασία για τις επιχειρήσεις. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η διαδικασία αυτή, τόσο μεγαλύτερη είναι η βεβαιότητα για την ευημερία της επιχείρησης και τη δημιουργία μακροχρόνιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να αναγνωρίζουν την σημασία της Πιστωτικής Πολιτικής για την επιχείρηση ειδικά σε περίοδο κρίσης ή απότομης ανάπτυξης
 • Να κατατάσσουν το πιστωτικό όριο των πελατών με βάση ποιοτικά, ποσοτικά και εμπορικά στοιχεία
 • Να κατονομάζουν και να επιδεικνύουν τα βασικά πρότυπα δεξιοτήτων που απαιτούνται για αποτελεσματική είσπραξη των οφειλών
 • Να αιτιολογούν τι σημαίνει να είναι αποτελεσματικοί στην είσπραξη των οφειλών
 • Να αιτιολογούν το αποτέλεσμα για τον πελάτη και την επιχείρηση των πωλήσεων που δεν εισπράχθηκαν

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Υπεύθυνους και Μέλη τμήματος Πιστωτικού ελέγχου που ασχολούνται με τη διαχείριση της πιστωτικής πολιτικής των εταιρειών και την είσπραξη Οφειλών,
 • Οικονομικοί Διευθυντές, και Λειτουργοί Λογιστηρίου,
 • Διευθυντές Πωλήσεων και Υπεύθυνοι Πωλήσεων.
 • Εισπράκτορες,
 • Τραπεζικοί Λειτουργοί,
 • Λειτουργός Είσπραξης Φόρων,
 • Λειτουργοί εξυπηρέτησης πελατών
 • Εργαζόμενοι ως Διαμεσολαβητές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

*Η πλήρης συμμετοχή στο σεμινάριο μπορεί να εγκριθεί για έως και με 11,5 πιστωτικές μονάδες CPD που επαληθεύονται απευθείας από το αρμόδιο Επαγγελματικό Οργανισμό/Σύνδεσμο. 

**Για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύνδεσμο το σεμινάριο αποτελεί μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά ως Μη Πιστοποιημένες Μονάδες. 

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Νίκος Ιωάννου - Business Development Director at Infocredit Group

Nicos Ioannou holds a degree in Business Administration and has more than 10 years’ experience in Credit Management and Credit Insurance. He is currently a Business Development Director at Infocredit Group.

Nicos Ioannou is also a member of the Chartered Institute of Credit Management (CICM), the Credit Services Association (CSA) and has successfully achieved the Collectors Accreditation Initiative (CAI). Moreover, Nicos Ioannou is a certified mediator and certified trainer by the Human Resource Development Authority of Cyprus (HRDA).

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 430.00
 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 190.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 430.00
 • € 86.00
 • € 65.36
 • € 344.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 22 Ιουλ 2024

Ώρα

09:00 - 15:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νίκος Ιωάννου

Τοποθεσία:

MSP Business Coaching (Λευκωσία)

Πέμπτη - 25 Ιουλ 2024

Ώρα

09:00 - 15:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νίκος Ιωάννου

Τοποθεσία:

MSP Business Coaching (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Είσπραξη Οφειλών για Πωλητές

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Είσπραξη Οφειλών για Πωλητές...

Μάθετε πως μπορείτε να διαφυλάξετε την ρευστότητα της επιχείρησης μέσα από δομημένες πρακτικές Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και Είσπραξης Οφειλών. H σύγχρ...

22/07/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

MSP Business Coaching (Λευκωσία)