Επικεφαλής επιθεωρητές για ISO/IEC 27001. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Πληροφορική - Επαγγελματίες IT - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

02 Δεκ 2024 08:45 06 Δεκ 2024 16:30
Ελληνικά
35 ώρες ( 5 μέρες )
anad greek logo
Επικεφαλής επιθεωρητές για ISO/IEC 27001. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εκπαίδευση ISO/IEC 27001 Lead Auditor δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).

Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν θα μπορεί να γίνει σχεδιασμός και διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO/IEC 27001 και ISO 19011.

 • Σημαντικό: Το εκπαιδευτικό υλικό και η εξέταση θα είναι στην αγγλική γλώσσα. 
 • Προαπαιτούμενο: Βασική κατανόηση του προτύπου ISO/IEC 27001.
 • Εξέταση & πιστοποιητικό PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να παρακαθήσουν σε εξέταση για την απόκτηση του πιστοποιητικού "PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor". Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του PECB: https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-iec-27001/iso-iec-27001-leadauditor 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Διευθυντές/στελέχη Εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης, Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ), Μέλη ομάδας ΣΔΑΠ, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, Υπεύθυνους Τμημάτων, Διοικητικό προσωπικό, επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας, σύμβουλους επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπα CYS ISO 27001:2022 & CYS EN ISO 27002:2022:

Η εκπαιδεύτρια προτείνει όπως οι συμμετέχοντες έχουν μαζί τους τα Πρότυπα CYS ISO 27001:2022 & CYS EN ISO 27002:2022.

Για σκοπούς εκπαίδευσης ο CYS προσφέρει τα Πρότυπα στους συμμετέχοντες στη μισή τιμή: ISO 27001 €30.50 + ΦΠΑ & ISO 27002

€77 + ΦΠΑ . Εάν εμπίπτετε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει ειδικό σχέδιο του CYS για δωρεάν πρότυπα.

Για πληροφορίες και αγορά των προτύπων επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.

Εκπαιδεύτρια: Αργυρώ Χατζοπούλου

ISO 27001 Lead Auditor,

Member of the ISO/IEC JTC1 SC27 "Information Security,

Cybersecurity & Data Privacy" Co-founder APIROPLUS Solutions

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1500.00
 • € 700.00
 • € 0.00
 • € 800.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1500.00
 • € 0.00
 • € 285.00
 • € 1500.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Πληρωτέο ποσό: €705 (το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι 18 Ιουνίου ώστε να μπορέσει να γίνει η εγγραφή στην πλατφόρμα του PECB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 02 Δεκ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 03 Δεκ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 04 Δεκ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 05 Δεκ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 06 Δεκ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Επικεφαλής επιθεωρητές για ISO/IEC 27001. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης...

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

08/10/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με Βάση το ...

Στις μέρες μας η σωστή εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της οικονο-μικής απόδοσης της επιχείρησης, ελαχιστο...

30/10/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Επικεφαλής επιθεωρητές για ISO/IEC 27001. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλεια...

Η εκπαίδευση ISO/IEC 27001 Lead Auditor δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημ...

02/12/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online