Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

- Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

23 Σεπ 2024 09:00 24 Σεπ 2024 17:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
anad greek logo
Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα στο τομέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και σε όλα τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που θέλουν να γνωρίζουν τις βασικές παραμέτρους και λειτουργίες που απαιτεί η διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τις βασικές διαδικασίες οργάνωσης και διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού όπως τον καθορισμό καθηκόντων εργασίας, ανακοίνωση θέσεων εργασίας, προσλήψεων, εκπαίδευσης και αξιολόγησης εργαζομένων. Αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει επίσης υφιστάμενους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού στον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους επί του θέματος.


Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου)

 • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες όπως αναγράφονται πιο κάτω.
 • Μετά την αγορά του εισιτηρίου θα σας βοηθήσουμε να κάνετε log in στην εκπαιδευτική μας πλατφόρμα.
 • Η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι πολύ εύκολη στην χρήση.
 • Συστήνουμε να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση μέσω laptop ή desktop computer για καλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία.
 • Διαδραστική εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να μοιράζονται την οθόνη με τον εκπαιδευτή για καλύτερη καθοδήγηση, θα υπάρχουν ασκήσεις, ομαδικές εργασίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού
 • Να εφαρμόζουν τις παραμέτρους της αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.
 • Να ορίζουν τα καθήκοντα εργασίας και τα κριτήρια πρόσληψης ανά θέση εργασίας.
 • Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα για ανακοίνωση των θέσεων εργασίας.
 • Να διενεργούν συνεντεύξεις και να προσλαμβάνουν τα κατάλληλα άτομα.
 • Να διενεργούν ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και να οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Να παρακινούν τους εργαζομένους για υψηλές αποδόσεις.
 • Να θέτουν δίκαια συστήματα για σωστή αξιολόγηση των εργαζομένων βάση της απόδοσης τους.
 • Να διαχειρίζονται σωστά εργαζόμενους που έχουν διαφορές μεταξύ τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επένδυση περιλαμβάνει:

 • Δίπλωμα Συμμετοχής
 • Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Ροφήματα
 • Για όσους επιθυμούν γεύμα είναι €30+Φ.Π.Α.
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Άδωνης Αναστασίου - Managing Director at Adonis Business Academy

For a free seminar participation at Adonis Business Academy just fill the form at www.adonisanastasiou.com

Adonis Anastasiou is an effective Business Coach and trainer in Cyprus with an amazing record of assisting client-companies to grow their sales and size even in turbulent times. His 100% success rate, in increasing the sales of his clients, makes him the ideal Business Coach for any company that strives for growth in a recession environment. Other areas of expertise are Keynote Speaker, Trainer, Sales Coach and Internet Strategist.

BUSINESS TRAINING - SEMINARS IN CYPRUS
He is an approved trainer from Human Resources Authority in Cyprus and he facilitates training such as:

 • The manual of the greatest salesperson in the world
 • Internet and Social Media Marketing that generate sales
 • Mind Coaching to Success
 • Negotiation skills
 • Quality customer service for building brand loyalty


SALES COACHING
After investigating the current situation of the client-company and assess the current sales process he finds the areas where improvements can be made. Through sales coaching sessions he guides Sales Managers and sales executives how to achieve their sales goals. He is fully dedicated in providing laser sharp focused activities that would increase sales and at the same time improve customer’s satisfaction.

SOCIAL MEDIA AND INTERNET MARKETING
In the area of Internet Strategy formulation Adonis can assist companies to develop their e-marketing strategies and set up campaigns with Google Adwords, Facebook and other medias.

GOOGLE ADWORDS PARTNER CYPRUS
He is an advance Certified Google Advertising Professional.

LIFE COACHING
He is the founder of the Linkedin groups:

 1. Cyprus Network
 2. Cyprus Business Consultants
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 360.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 80.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 195.00
 • € 0.00
 • € 37.05
 • € 195.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Οι μακροχρόνια άνεργοι δικαιούνται μια δωρεάν συμμετοχή τον χρόνο αφού προσκομίσουν το ανάλογο παραπεμπτικό από την Υπηρεσία Δημόσιας Απασχόλησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 23 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 24 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού...

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα στο τομέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και σε όλα τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που θέλουν να γνωρίζουν τις ...

23/09/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού...

Η σωστή και επαγγελματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και εντύπων που συμβάλ...

11/11/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Adonis Business Institute Ltd

Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού...

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα στο τομέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και σε όλα τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που θέλουν να γνωρίζουν τις ...

31/01/2025 14:06

Ελληνικά

eLearning

Νέες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού...

Περιγραφή: Σκοπός αυτού του course είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις νέες μεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα να κατα...

31/01/2025 14:06

Ελληνικά

eLearning

Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού...

Η σωστή και επαγγελματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και εντύπων που συμβάλ...

31/01/2025 14:06

Ελληνικά

eLearning

Δίπλωμα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού...

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει την γνώση και την μεθοδολογία σε όσους θέλουν να δουλέψουν σε διευθυντικές θέσεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ...

31/01/2025 14:06

Ελληνικά

eLearning