Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο

- Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

07 Οκτ 2024 09:00 08 Οκτ 2024 17:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
anad greek logo
Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επεξήγηση του νομοθετικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας στην Κύπρο καθώς επίσης και την πρακτική του εφαρμογή από τις επιχειρήσεις. Θα αναλυθούν επίσης αποφάσεις του δικαστηρίου με υποθέσεις που εμπίπτουν σε αυτή την νομοθεσία.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο της εργατική νομοθεσίας στην Κύπρο.
 • Να γνωρίζουν τις παραμέτρους περί οργάνωσης χρόνου, κατώτατων μισθών, ίσον ανταμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ετήσιων αδειών, ασθενείας και αργιών, πλεονάζοντος προσωπικού και άλλων.
 • Να λειτουργούν το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού εντός των νομικών πλαισίων.
 • Να γνωρίζουν τις αποφάσεις του εργατικού δικαστηρίου σε σχετικές υποθέσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

 • Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Ροφήματα
 • Για αυτούς που επιθυμούν γεύμα το κόστος είναι €15.
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Άδωνης Αναστασίου - Managing Director at Adonis Business Academy

For a free seminar participation at Adonis Business Academy just fill the form at www.adonisanastasiou.com

Adonis Anastasiou is an effective Business Coach and trainer in Cyprus with an amazing record of assisting client-companies to grow their sales and size even in turbulent times. His 100% success rate, in increasing the sales of his clients, makes him the ideal Business Coach for any company that strives for growth in a recession environment. Other areas of expertise are Keynote Speaker, Trainer, Sales Coach and Internet Strategist.

BUSINESS TRAINING - SEMINARS IN CYPRUS
He is an approved trainer from Human Resources Authority in Cyprus and he facilitates training such as:

 • The manual of the greatest salesperson in the world
 • Internet and Social Media Marketing that generate sales
 • Mind Coaching to Success
 • Negotiation skills
 • Quality customer service for building brand loyalty


SALES COACHING
After investigating the current situation of the client-company and assess the current sales process he finds the areas where improvements can be made. Through sales coaching sessions he guides Sales Managers and sales executives how to achieve their sales goals. He is fully dedicated in providing laser sharp focused activities that would increase sales and at the same time improve customer’s satisfaction.

SOCIAL MEDIA AND INTERNET MARKETING
In the area of Internet Strategy formulation Adonis can assist companies to develop their e-marketing strategies and set up campaigns with Google Adwords, Facebook and other medias.

GOOGLE ADWORDS PARTNER CYPRUS
He is an advance Certified Google Advertising Professional.

LIFE COACHING
He is the founder of the Linkedin groups:

 1. Cyprus Network
 2. Cyprus Business Consultants
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 360.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 80.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 360.00
 • € 165.00
 • € 37.05
 • € 195.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Οι άνεργοι δικαιούνται μια δωρεάν συμμετοχή αφού προσκομίσουν πρώτα το ανάλογο παραπεμπτικό από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 07 Οκτ 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 08 Οκτ 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο...

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επεξήγηση του νομοθετικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας στην Κύπρο καθώς επίσης και την πρακτική του εφαρμογή από τις επιχειρή...

07/10/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο...

Περιγραφή: Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επεξήγηση του νομοθετικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας στην Κύπρο και της πρακτικής εφαρμογή το...

31/01/2025 13:12

Ελληνικά

eLearning