Ελάχιστη Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφαλείας με βάση τον Κανονισμό ΚΔΠ 158/2021 & ΚΔΠ 238/2021

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

13 Ιουν 2024 08:30 13 Ιουν 2024 15:00
Ελληνικά
6 ώρες ( 1 ημέρα )
anad greek logo
Ελάχιστη Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφαλείας με βάση τον Κανονισμό ΚΔΠ 158/2021 & ΚΔΠ 238/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό ΚΔΠ 238/2021, ως υποχρέωση του εργοδότη. Το πρόγραμμα θα δώσει βασικές γνώσεις Ασφάλειας και Υγείας που επιτρέπουν στο συμμετέχοντα να επιτελέσει το καθήκον του ως αντιπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιτροπή Ασφαλείας του Οργανισμού.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 1. Να απαριθμούν και να διατυπώνουν τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην  εργασία περιλαμβανομένου των προνοιών για τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 2. Να περιγράφουν τη λειτουργία και ευθύνες των επιτροπών ασφαλείας
 3. Να απαριθμούν και κατανοούν σε βασικό επιπεδο τους κυριότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την  υγεία στην εργασία
 4. Να περιγράφουν τη διαδικασία και τα βήματα μιας εκτίμησης κινδύνου και τη σημασία τους

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 1. Να κατανοούν τη σοβαρότητα των κυριοτέρων κινδύνων
 2. Να κατανοούν τη σημασία των μέτρων που λαμβάνονται για τη μείωση της πιθανότητας ατυχήματος ή/και τις  επιπτώσεις από τέτοιο περιστατικό 
 3. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ιεραρχίας με την οποία λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας σε συλλογικό  ή/και ατομικό επίπεδο.

Σε επίπεδο στάσεων

 1. Να παρατηρούν την εφαρμογή των βασικών αρχών της ασφάλειας και υγείας στο εργασιακό τους χώρο
 2. Να συμμετέχουν ενεργά στις επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
 3. Να διατηρούν ανοικτή επικοινωνία με το προσωπικό και να ενθαρρύνουν την υποβολή εισηγήσεων στα  θέματα ασφάλειας και υγείας
 4. Να προάγουν συνεχώς τη κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • προσωπικό που έχει διοριστεί ή εκλεγεί ως αντιπρόσωπος ασφαλείας των εργαζομένων
 • αρμόδια Πρόσωπα με αρμοδιότητα σε επιμέρους θέματα προαγωγής ή/και συντονισμού της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέθοδος Κατάρτισης:

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την  μέθοδο της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεμάθησης

Θα χρησιμοποιηθεί η Πλατφόρμα ZOOM

Τεχνικές Κατάρτισης:

 • Οπτικοακουστική προβολή 
 • Μελέτη περιπτώσεων και συζήτηση
 • Ερωτήσεις - απαντήσεις
 • Ατομικές Ασκήσεις


Πιστοποίηση:

Το ΚΕΚ δεσμεύεται για απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους από τους συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 150.00
 • € 120.00
 • € 0.00
 • € 30.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 150.00
 • € 0.00
 • € 28.50
 • € 150.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 13 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 15:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ελάχιστη Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφαλείας με βάση τον Κανονισμό ΚΔΠ 158/2021 & ΚΔΠ 238/2021