Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Κατασκευές/ Construction - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

22 Μαΐου 2024 13:00 10 Ιουλ 2024 18:30
Ελληνικά
35 ώρες ( 7 μέρες )
anad greek logo
Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πολύπλοκη και απαιτητική Νομοθεσία Ασφάλειας & Υγείας γίνεται απλή, κατανοητή και εφαρμόσιμη σε αυτό το πρόγραμμα που προετοιμάζει τα στελέχη των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν εκ μέρους του εργοδότη τους ορθά και αποτελεσματικά απέναντι στο Νόμο, τη Συνείδηση και τη καθολική απαίτηση της Κοινωνίας.

Η Νομοθεσία περί Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία είναι ιδιαίτερα πολυεπίπεδη και απαιτητική. Το πρώτο πράγμα που απαιτείται από μια επιχείρηση είναι να μπορεί να δείξει προς όλους και ιδιαίτερα την αρμόδια αρχή ότι ‘Νοιάζεται' για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων της. Αυτό ξεκινάει από την εκπαίδευση του προσωπικού σε όλα τα θέματα που την αφορούν και προβλέπονται στη Νομοθεσία.

Η Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ προβλέπεται από τον κανονισμό 158/2021 με μοναδική εναλλακτική λύση τη πρόσληψη Εξωτερικού Συμβούλου (ΕΞΥΠΠ) για εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.

Επίσης καλύπτει συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις τον ΚΔΠ 238/2021 που αναφέρεται στο του 'περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτούμενων, Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχοι Προγράμματος:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να απαριθμούν και να διατυπώνουν τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
 • Να περιγράφουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και να τους ταξινομούν
 • Να κατονομάζουν τα βασικότερα Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Να υποδεικνύουν τα βασικότερα μέτρα προστασίας έναντι κάθε κινδύνου και να τα κατατάσσουν με σειρά αποτελεσματικότητας.
 • Να συσχετίζουν τις παραμέτρους του εργατικού ατυχήματος και του παρ΄ολίγον ατυχήματος αλλά και την έκταση του οικονομικού και άλλου κόστους που αυτά επιφέρουν.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να επιλέγουν τα σωστά Μέσα Ατομικής Προστασίας για το συγκεκριμένο εργασιακό χώρο και εργασίες
 • Να συντάσσουν μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου για τον χώρο εργασίας τους και τις επιμέρους διεργασίες που συντελούνται
 • Να εισηγούνται και να αιτιολογούν τα μέτρα για την αποφυγή/μείωση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο και να τα κατατάσσουν σε σειρά αποτελεσματικότητας
 • Να αναπτύξουν πρωτοβουλία και να επιλέγουν στη σωστή σήμανση Ασφαλείας για κάθε εργασιακό κίνδυνο και να δρουν γρήγορα και αποτελεσματικά όταν διαπιστώνουν κινδύνους χωρίς καθυστερήσεις.

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της ασφάλειας και υγείας στο εργασιακό τους χώρο
 • Να συμμετέχουν στις ομάδες Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
 • Να συνεργάζονται με το προσωπικό για αποφυγή/μείωση των κινδύνων
 • Να υπερασπίζονται και να δικαιολογούν τα μέτρα για την αποφυγή/μείωση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο.
 • Να υποστηρίζουν και να προωθούν τη συνεχή εκπαίδευση στα θέματα Ασφάλεια και Υγείας σε όλες της τις μορφές.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικό, Επιστημονικό και Εποπτικό προσωπικό και ανώτερα στελέχη των Επιχειρήσεων, σε Λειτουργούς και μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων, με αρμοδιότητα στα θέματα ασφάλειας και υγείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνικές Κατάρτισης:

 • Οπτικοακουστική προβολή
 • Παρουσίαση συστημάτων διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας
 • Παράθεση μελετών εκτίμησης κινδύνων
 • Μελέτη περιπτώσεων και συζήτηση
 • Καταιγισμός ιδεών
 • Ατομικές Ασκήσεις
 • Πρακτική άσκηση (χωρισμός της ομάδας σε πιο μικρές ομάδες), ετοιμασία εκτίμησης κινδύνου,
 • Παρουσίαση της άσκησης από εκπρόσωπο ομάδας και συζήτηση επ αυτού.


Πιστοποίηση:

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο δεσμεύεται για απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους από τους συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 875.00
 • € 700.00
 • € 0.00
 • € 175.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 875.00
 • € 175.00
 • € 133.00
 • € 700.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα προσφέρεται Δωρεάν σε διακαιούχους άνεργους. Ειδικές τιμές για φοιτητές. Για Μη δικαιούχους ΑνΑΔ προσφέρεται Έκπτωση 20%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 22 Μαΐου 2024

Ώρα

13:00 - 18:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 05 Ιουν 2024

Ώρα

13:00 - 18:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 12 Ιουν 2024

Ώρα

13:00 - 18:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 19 Ιουν 2024

Ώρα

13:00 - 18:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 26 Ιουν 2024

Ώρα

13:00 - 18:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 03 Ιουλ 2024

Ώρα

13:00 - 18:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 10 Ιουλ 2024

Ώρα

13:00 - 18:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ...

Η πολύπλοκη και απαιτητική Νομοθεσία Ασφάλειας & Υγείας γίνεται απλή, κατανοητή και εφαρμόσιμη σε αυτό το πρόγραμμα που προετοιμάζει τα στελέχη των επιχειρήσεων...

11/09/2024 13:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online