Καινοτόμοι Σχεδιασμοί Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Κοινωνικού Μάρκετινγκ για Επιχειρηματικά Οφέλη

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Καινοτομία/ Start Ups - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

12 Απρ 2024 09:00 12 Απρ 2024 17:00
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Καινοτόμοι Σχεδιασμοί Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Κοινωνικού Μάρκετινγκ για Επιχειρηματικά Οφέλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σχετικά με τη  βιώσιμη ανάπτυξη.  Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνης (CSR), οι δείκτες ESG (Environment, Social, Governance) και τα θέματα διαφορετικότητας, Ισότητας και συμπερίληψης  DEI (Diversity, Equity , Inclusion) συνδέονται μεταξύ τους και η κατανόηση τους και ο σχεδιασμός συγκεκριμένων καινοτόμων συνδυαστικών  δράσεων επιτυγχάνει τη δημιουργία βιώσιμης εταιρικής κουλτούρας. Βασικό εργαλείο   για την αλλαγή συμπεριφοράς εντός και εκτός του οργανισμού αποτελεί το Κοινωνικό Μάρκετινγκ. 

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται ως  κοινωνία των έντονων μεταρρυθμίσεων και ραγδαίων εξελίξεων. Η κλιματική αλλαγή, η  αύξηση των  ασθενειών, η εισαγωγή νέων διαταγμάτων και πρωτοκόλλων προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η ψηφιακή πληροφόρηση και επικοινωνία, η ανάγκη επίλυσης παθογόνων κοινωνικών καταστάσεων καθιστά το κοινωνικό μάρκετινγκ ως το σημαντικότερο εργαλείο μέσω του οποίου υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται τεχνικές που βοηθούν στην επίλυση τέτοιων φαινομένων.

Βάζοντας στο μικροσκόπιο  το Κυπριακό συγκείμενο, τις γρήγορες μεταβολές που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως αλλά και το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο, θεωρείται πλέον απαραίτητη από μέρους των επιχειρήσεων, η εφαρμογή πρακτικών και μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία της χώρας αλλά παράλληλα, θα μεριμνούν για το κοινωνικό όφελος και την κοινωνική τάξη και ευημερία, πρακτικές που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από την εφαρμογή των εννοιών του Κοινωνικού Μάρκετινγκ.

Οργανισμοί και επιχειρήσεις «εκμεταλλευόμενοι» τη δυναμικότητα του Κοινωνικού Μάρκετινγκ καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές  με στόχο την κοινωνική ευημερία, αναπτύσσοντας δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής  Ευθύνης και Αειφόρου Ανάπτυξης με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς για το κοινωνικό σύνολο.

Η κατάρτιση θα βοηθήσει τον οργανισμό να αντιληφθεί τον βαθμό εξοικείωσης τους με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), το ESG και τα θέματα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης,  να εντοπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις από την λειτουργία τους και να υιοθετήσουν μέτρα για να τις περιορίσουν συμβάλλοντας στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης μέσω του Κοινωνικού Μάρκετινγκ σε συνδυασμό με τις παραπάνω δράσεις,  οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν  την ομαλή αλλαγή συμπεριφοράς, στάσεων και προκαταλήψεων μιας ομάδας, ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου,  συμβάλλοντας τόσο στη δική τους ανάπτυξη όσο και στην ευημερία της κοινωνίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση..

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να περιγράφουν τι είναι η ΕΚΕ
 • Να αναφέρουν ποιοι είναι οι άξονες της
 • Να εξηγούν ποιους αφορά
 • Να αναγνωρίζουν ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)
 • Να διατυπώνουν τον ορισμό του ESG
 • Διατυπώνουν τον ορισμό του Κοινωνικού Μάρκετινγκ (Social Marketing)
 • Περιγράφουν τη σημασία , τις βασικές έννοιες και την πρακτική του Κοινωνικού Μάρκετινγκ
 • Αναγνωρίζουν την αξία και τα οφέλη της χρήσης του Κοινωνικού Μάρκετινγκ αναφορικά με την επίτευξη της αλλαγής της συμπεριφοράς, των στάσεων και προκαταλήψεων , τόσο για την επιχείρηση όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
 • Συγκρίνουν το Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Social Marketing) με άλλες μορφές μάρκετινγκ

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να σχεδιάζουν δράσεις ΕΚΕ στη βάση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
 • Απεικονίζουν μέσα από μελέτη περίπτωσης την εφαρμογή του Κοινωνικού Μάρκετινγκ
 • Εντοπίζουν καλές πρακτικές στο Κοινωνικό Μάρκετινγκ
 • Δίνουν παραδείγματα εφαρμογής του κοινωνικού Μάρκετινγκ και επίλυσης κοινωνικών ζητημάτων

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να συνεργάζονται για τον σχεδιασμό δράσεων ΕΚΕ
 • Να συμμετέχουν στις δράσεις ΕΚΕ
 • Να επικοινωνούν τις δράσεις
 • Να υπερασπίζονται Κοινωνικό- περιβαλλοντικά οφέλη
 • Απορρίπτουν απόψεις – ιδέες επιχειρηματολογώντας
 • Να επιτυγχάνουν επιχειρηματικά οφέλη
 • Υιοθετήσουν πρακτικές που θα οδηγήσουν στην οικοδόμηση της κουλτούρας – γύρω από την καινοτομία, την πρωτοβουλία και τη συνεχή βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης.
 • Ενθαρρύνουν την χρήση διάφορων μέσων για την επίτευξη στόχων
 • Δικαιολογούν συγκεκριμένες επιλογές συμπεριφοράς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια καμπάνια

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Επιχειρηματικούς Ηγέτες και Διευθυντές: Στελέχη και ηγέτες επιχειρήσεων που επιθυμούν να εντάξουν τις αρχές της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν τόσο στην κοινωνική ωφέλεια όσο και στη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης. 
 • Επαγγελματίες Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: Ειδικοί στον τομέα του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας που επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις τεχνικές του κοινωνικού μάρκετινγκ στις στρατηγικές τους για την προώθηση εταιρικών στόχων μέσω της κοινωνικής αλλαγής. 
 • Επαγγελματίες Ανθρώπινων Πόρων: Υπεύθυνοι ΑΠ που επιθυμούν να εφαρμόσουν πρακτικές ΕΚΕ για την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, την αύξηση της εμπλοκής των εργαζομένων και τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.  
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Κοινωνικοί Επιχειρηματίες: Ακτιβιστές, κοινωνικοί επιχειρηματίες και εκπρόσωποι ΜΚΟ που αναζητούν συνεργασίες με εταιρείες για την προαγωγή και την υλοποίηση κοινωνικά ωφέλιμων προγραμμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνεκπαιδεύτρια στο Σεμινάριο

ANASTASIA KAPSALI (Sociologist)

Η Αναστασία Καψάλη είναι Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΑνΑΔ).

Από το 2022 είναι εκπαιδεύτρια στο σεμινάριο Επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Κοινωνικό Μάρκετινγκ- Επιχειρησιακά Οφέλη – Αλλαγή Συμπεριφοράς» το οποίο είναι εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ.

Παράλληλα ασχολείται με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (πιστοποίηση προγράμματος 440 ωρών με τίτλο «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμό) Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κατέχει επίσης πιστοποίηση από το Workearly ως HR Manager αναγνωρισμένο από το παγκόσμιο Ινστιτούτο Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Certification Institute – USA), και στην Ηγεσία, Εκπαίδευση και Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Σήμερα εργάζεται ως HR Consultant, σύμβουλος Ασφαλείας και Υγείας. Ειδικεύεται στην εφαρμογή διαδικασιών  σε νοσοκομεία και νοσηλεύτρια για την προετοιμασία διαπίστευσης (Accreditation) σε συνεργασία με τον Aγγλικό Φορέα CHKS, κυρίως σε θέματα που αφορούν τα τμήματα του ανθρώπινου δυναμικού.

Συνεργάζεται επίσης ως ερευνήτρια στο Research Centre του Πανεπιστημίου Λεμεσού και  είναι μέλος της ομάδας του  Κέντρου για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (UoL Centre for DEI) του Πανεπιστημίου.

Από το 1993 έως το 2008 εργάστηκε σε υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων της κοινής γνώμης, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα marketing, λήψη συνεντεύξεων, ομαδικές συζητήσεις, δημιουργία ερωτηματολογίου κ.α.

Aπό το 2008 μέχρι και το 2023 εργαζόταν ως εκπαιδευτικός σε Ελλάδα και Κύπρο με γνωστικά αντικείμενα την Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Αρχές Οικονομίας, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και Τουριστική Οικονομία.

Το 2017 εγκαταστάθηκε στην Κύπρο όπου εργάστηκε για 2 περίπου χρόνια στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού και έπειτα για άλλα 2 χρόνια στο Cyprus International Institute of Management – CIIM ως HR Officer.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Ιωάννα Παναγιώτου - Executive Director of the University of Limassol (UoL)

Η Ιωάννα Παναγιώτου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1962. Είναι Βιολόγος – απόφοιτος του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ΜΒΑ από το MΙΜ και μεταπτυχιακό στη Θεολογία από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Από το 1988 – 2019 διατηρούσε το δικό της οινοποιείο στον Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού. Το οινοποιείο της έβαλε για 1η φορά την Κύπρο στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Βιολογικού Αμπελώνα καθώς και στον κατάλογο των χωρών με παραγωγή πιστοποιημένων Βιολογικών οίνων.

Από το 2013-2019 κατείχε τη θέση της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σήμερα εργάζεται ως Executive Director of the University of Limassol (UoL)

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγή και προώθηση βιολογικών και τοπικών προϊόντων, την κυκλική οικονομία, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την κοινωνική και γενεαλογική Δικαιοσύνη. Από το 1996 μέχρι σήμερα έχει δώσει πληθώρα διαλέξεων και πολλά άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και άλλα έντυπα και επιστημονικά περιοδικά.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 280.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 140.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 53.20
 • € 280.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 12 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 17:00

Τοποθεσία:

UoL Campus Nicosia

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Καινοτόμοι Σχεδιασμοί Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Κοινωνικού Μάρκετινγκ για Επιχειρηματικά Οφέλη

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Career success through Personal Branding...

Unlock the power of personal branding with our dynamic seminars. This transformative course delves deep into the essence of personal branding, guiding you throu...

12/06/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

UoL Campus Limassol

The Art of Reputation Management: Techniques for Managing Online and O...

Manage brand perception with delicacy and confidence, from developing a solid framework to efficiently handling crises. Learn to handle the complex connection o...

19/06/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

UoL Campus Nicosia