Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχορηγήσεων για Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά

04 Απρ 2024 09:00 09 Απρ 2024 12:15
Ελληνικά
6 ώρες ( 2 μέρες )
Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχορηγήσεων για Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ορθή χρηματοδότηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης. Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε η ένατη φάση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Θα διαρκέσει 7 χρόνια και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,018 τρισ. ευρώ, με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) να αποτελούν βασική προτεραιότητα των νέων προγραμμάτων.  

Ωστόσο, οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης, ιδίως λόγω του κόστους υποβολής αιτήσεων και της έλλειψης εξειδίκευσης στην προετοιμασία τους.

H κατανόηση και η εκμάθηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων αποτελούν κρίσιμα βήματα για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων των επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση και η στήριξη των ΜμΕ σε αυτό τον τομέα αποτελούν ουσιώδες μέσο για την επιτυχή συμμετοχή τους σε προγράμματα επιχορηγήσεων και τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Αυτό το σεμινάριο προσφέρεται εδώ και 10 χρόνια με μεγάλη επιτυχία και δίνει την ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, να καταρτισθούν εις βάθος στις ευκαιρίες χρημοτοδοτήσεων που είναι διαθέσιμες, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να,

 • εντοπίζουν τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή τους, ανάλογα με τους στόχους της.
 • κατανοήσουν τις ορολογίες των Οδηγών των προγραμμάτων επιχορηγήσεων, τα συμπληρωματικά έγγραφα και συναφή έντυπα, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων του Προϋπολογισμού.
 • ετοιμάζουν ένα λεπτομερές στρατηγικό πλάνο και ξεκάθαρη στοχοθέτηση για την επιχείρησή τους για άντληση κατάλληλων κονδυλιών.
 • γνωρίζουν τα μυστικά για τη συγγραφή και κατάθεση επιτυχημένων προτάσεων, έχοντας υπόψη τα συνηθισμένα λάθη και τρόπους αποφυγής τους.
 • εξασφαλίζουν συνεχή ενημέρωση από στοχευμένες ιστοσελίδες και ενημερωτικές πύλες για νέα χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας με οργανισμούς/επιχειρήσεις στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ιδρυτές/τριες, ανώτερα και μεσαία Διευθυντικά Στελέχη Μικρομεσαίων, Επιχειρήσεων (ΜμΕ), Ιδρυτές/τριες νεοφυών επιχειρησεων (start-ups).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματολογία 

 • Εισαγωγή στα Εθνικά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα: 
 • Βασικές ορολογίες, φιλοσοφία, μύθοι και  πραγματικότητες. 
 • "Ευρωπαϊκές Στρατηγικές (πεδία πολιτικής) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και τα επερχόμενα κύρια προγράμματα για την περίοδο 2024-2027." 
 • Αξιοποίηση του Horizon 2020 για το 2024-2027: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία που ενδιαφέρει τις  κυπριακές μικρές επιχειρήσεις. 
 • Όροι συμμετοχής - Νομικές και οικονομικές πτυχές του Horizon 2020. 
 • Ευκαιρίες χρηματοδότησης για κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα Erasmus+.
 • Αξιοποίηση νέων εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την περίοδο 2024-2027 για κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
 • Μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών από προηγούμενα Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. 
 • Πρακτική Άσκηση συμμετεχόντων (θα σταλεί εκ των προτέρων συγκεκριμένος Οδηγός προγράμματος στους/στις συμμετέχοντες/ουσες και θα εργαστούν στην ανάλυση των κύριων δεδομένων και πληροφοριών που τους αφορούν).
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Σίλια Χατζηχριστοδούλου - Ιδρυτής και Διευθύνουσα Σύμβουλος, GrantXpert Consulting

Η Σίλια είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και εξειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Ως Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της GrantXpert Consulting, ηγείται μιας δυναμικής ομάδας αφοσιωμένης στην υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος επιχειρηματικών οντότητων, συμπεριλαμβανομένων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, δήμων, κοινοτήτων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Η εταιρεία της ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης, την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών, την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, την πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη σωστή διαχείριση έργων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009, μετά από αξιοποίηση Εθνικών κονδυλίων από το Εθνικό Σχέδιο Ενίσχυσης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας με τίτλο «Υποστήριξη Νέων Γυναικών Επιχειρηματιών». Έκτοτε, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης για τους πελάτες της. Τον Απρίλιο του 2019, η Σίλια έλαβε το βραβείο «Businesswoman of the Year» κατά τη διάρκεια της τελετής «Madame Figaro Women of the Year» μετά από ψηφοφορία σε εθνικό επίπεδο.

Η Σίλια αποφοίτησε με άριστα στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά από το London School of Economics (LSE) το 2003. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον τομέα Management Studies από το University of Cambridge. Το 2013, η Σίλια ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές στο Management School του University of Sheffield.

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια, έχοντας καθοδηγήσει πάνω από 100 επιχειρηματίες σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και εκπαίδευσε περισσότερους από 5000 επαγγελματίες και φοιτητές. Διαθέτει εκτενή πρακτική και ακαδημαϊκή τεχνογνωσία και οι τομείς εξειδίκευσής της περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη Ηγεσίας
 • Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα
 • Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Διαχείριση Καινοτομίας
 • Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων
 • Διαχείριση Αλλαγής
 • Σύγχρονα Στυλ και Δεξιότητες Ηγεσίας
 • Οικοδόμηση Ομαδικότητας και Συνεργασίας
 • Ενίσχυση των Soft Skills

Αναγνωρίζεται για  τη διεξαγωγή διαδραστικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων με άμεση πρακτική εφαρμογή, και είναι κεντρική ομιλήτρια σε πολλές εκδηλώσεις όπου, μεταξύ άλλων, παρουσιάζει θέματα όπως «Πρόσβαση σε εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων», «Ενίσχυση ηγεσίας, απασχολησιμότητας και επιχειρηματικών δεξιοτήτων», «Ανάπτυξη και προώθηση διευθυντών σε αποτελεσματικούς ηγέτες», «Πώς να κάνετε την καινοτομία καθημερινή συνήθεια στη ζωή σας» και «Εξερευνώντας τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέους επιχειρηματίες».

Τα τελευταία 16 χρόνια, ήταν επισκέπτρια λέκτορας σε τοπικά πανεπιστήμια - Business Schools (EUC, CIIM, CIM), διδάσκοντας μαθήματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την επαγγελματική ανάπτυξη, και τη στρατηγική επιχειρήσεων.

Επιπλέον, καθοδηγεί συμμετέχοντες/ουσες στο IdeaCy Incubation-Acceleration Programme και κατέχει τη θέση της Administrative Director στο Future Skills Hub του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2023, έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες φωνές του LinkedIn στην ανάπτυξη ηγεσίας, μοιράζοντας πολύτιμες γνώσεις στο παγκόσμιο κοινό.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 250.00
 • € 120.00
 • € 0.00
 • € 130.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 250.00
 • € 0.00
 • € 47.50
 • € 250.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 04 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 12:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 09 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 12:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχορηγήσεων για Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχορηγήσεων για Κυπριακές Μικρομεσα...

Η ορθή χρηματοδότηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης. Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε η ένατη φάση χρηματοδότησης ...

13/06/2024 09:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online