Η Διαχείριση των Αλλαγών στο Σύγχρονο Περιβάλλον Επιχειρήσεων/Οργανισμών

- Soft Skills / Επικοινωνία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

08 Απρ 2024 08:30 10 Απρ 2024 16:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Η Διαχείριση των Αλλαγών στο Σύγχρονο Περιβάλλον Επιχειρήσεων/Οργανισμών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα προσεγγίζει το πλαίσιο της διαχείρισης αλλαγής στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον, με ένα μεθοδολογικό τρόπο, ώστε οι managers όλων των βαθμίδων να αιτιολογούν και να υποστηρίζουν, αποτελεσματικά, τις επιβαλλόμενες αλλαγές που απαιτούνται στο δομο-λειτουγικό πλαίσιο των οργανισμών/επιχειρήσεων, με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 1. Περιγράφουν την αναγκαιότητα μιας αλλαγής
 2. Διατυπώνουν σαφείς εισηγήσεις, για την εφαρμογή μιας αλλαγής
 3. Κατονομάζουν τις αντιστάσεις στην αλλαγή, με προσδιοριστικό τρόπο
 4. Συσχετίζουν τους διατιθέμενους πόρους, με την αλλαγή
 5. Ταξινομούν τις ενέργειες για την αλλαγή
 6. Διαχωρίζουν τις διαδικασίες εξέλιξης της αλλαγής
 7. Κατατάσσουν σε μία ιεραρχική κλίμακα, τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαχείριση μιας αλλαγής

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 1. Αναπτύσσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, για τη διαχείριση της αλλαγής
 2. Εκτελούν μεθοδολογικά τις απαιτούμενες ενέργειες, για τη διαχείριση της αλλαγής
 3. Επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο για τη διαχείριση μιας αλλαγής
 4. Αιτιολογούν τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κρίσιμων καταστάσεων που διέπουν μία αλλαγή
 5. Τεκμηριώνουν τις αποφάσεις τους
 6. Οργανώνουν το ανθρώπινο δυναμικό καιτα υλικοτεχνικά μέσα που απαιτούνται για τη διαχείριση μιαςαλλαγής

Σε επίπεδο στάσεων

 1. Αντικρούουν με εύστοχο τρόπο τυχόν αντιστάσεις που δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της αλλαγής
 2. Αντιπαραβάλλουν εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη της διαχείρισης της αλλαγής, ώστε να μηδιευρύνονται οι κρίσιμες καταστάσεις 
 3. Υπερασπίζονται τη βιωσιμότητα του οργανισμού/επιχείρησης 
 4. Παρακινούν το ανθρώπινο δυναμικό, όχι μόνο εκείνων που διαχειρίζονται μία αλλαγή, αλλά και όλων που συνθέτουν τους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού/επιχείρησης
 5. Συνεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο χρησιμοποιώντας την ενδεδειγμένη ορολογία που θα επιφέρειτην άμεση κατανόηση στην εξελισσόμενη κατάσταση διαχείρισης της αλλαγής, απ’ όλους
 6. Συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας που μελετούν την αλλαγή.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε:

 • Managers πρώτης γραμμής (λειτουργικής βαθμίδας), που είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση τωνεργαζόμενων
 • Managers μεσαίας βαθμίδας (επιχειρησιακής βαθμίδας), που είναι υπεύθυνοι για την αναδιατύπωσητων στόχων που θέτουν οι managers κορυφής σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, τη διεκπεραίωσητων οποίων αναλαμβάνουν οι managers πρώτης γραμμής
 • Managers κορυφής (στρατηγικής βαθμίδας), που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, αναφορικάμε την πορεία του οργανισμού ή της επιχείρησης, καθώς επίσης με τη θέσπιση πολιτικής καιστρατηγικής που επηρεάζει όλο το δομο-λειτουργικό πλαίσιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδευτής: Διονύσιος Γεροντογιάννης


Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Διονύσιος Γεροντογιάννης - Διδάκτωρ της Διοικητικής Επιστήμης

O Δρ. Διονύσιος Δ. Γεροντογιάννης είναι Διδάκτωρ της Διοικητικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έρευνα στη “Διαχείριση Κρίσεων στις Επιχειρηματικές Διαδικασίες και Δραστηριότητες Οργανισμών και Επιχειρήσεων”. Έχει ακαδημαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση στην Οικονομία, τη Ψυχολογία, τα Νομικά και τα Διεθνή Θέματα. 

Κατέχει πολύ καλή εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση των αλλαγών και τη διαχείριση των κρίσεων σε Οργανισμούς στην Ελλάδα (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και στις Βρυξέλλες (ΝΑΤΟ) αναφορικά με την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων αντιμετώπισής τους. Η ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία προέρχεται από τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. 

Αποτελεί μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων. Κατέχει αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συγγράψει βιβλία και επιστημονικά εγχειρίδια διδασκαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η διδασκαλία εστιάζουν στη διαχείριση των κρίσεων, τη διαχείριση των αλλαγών, τη στρατηγική και επιχειρησιακή ανάλυση, την οργανωσιακή συμπεριφορά και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την ηγεσία και τη λήψη των αποφάσεων.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 420.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 140.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 420.00
 • € 0.00
 • € 79.80
 • € 420.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Φοιτητές και απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που δεν είναι δικαιούχοι επιχορήγησης δικαιούνται 30% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 08 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 16:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 10 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 16:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Η Διαχείριση των Αλλαγών στο Σύγχρονο Περιβάλλον Επιχειρήσεων/Οργανισμών

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Στερεότυπα της Επιτυχίας...

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες με εργαλείο τον οπτικόεγγραματισμό να αξιοποιούν τη συναισθηματική νοημοσύνη για επαγγελματικούς σκοπο...

21/05/2024 08:30

16 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Λήψη Αποφάσεων στο Πλαίσιο της Διαχείρισης Συγκρούσεων και Προβλημάτων...

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζει συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων και συγκρούσεων στους διάφορους οργανισμούς και προτείνει συγκεκριμένα ...

14/06/2024 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online