Transactions Monitoring & Sanctions

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

26 Μαρτίου 2024 09:00 28 Μαρτίου 2024 13:15
Αγγλικά
12 ώρες ( 3 μέρες )
Transactions Monitoring & Sanctions

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Transaction Monitoring is a Regulatory requirement and aims the countering of ML, TF, Fraud, Tax evasion and any illicit activity that would be permitted otherwise. The objective of the webinar is to provide a thorough view and approach to the risks involved, either towards above threads or even sanctions. The topic is very broad but quite easy to understand and it includes day to day operations, experiences etc. The course will provide knowledge and techniques how to screen and monitor transactions in order to mitigate risks involved both for ourselves but also for the organization we work for. 

Perhaps this webinar is considered one of the best and easy to understand webinars where the whole activity is based on rationale, critical thinking and not isolated pieces of information without any meaning. In other words, Transaction Monitoring including Sanctions and Maritime Sanctions is the executing hand of Compliance where knowledge and experience COUNTS.  Expecting that most of you will take advantage of this unique opportunity.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο σκοπός του  προγράμματος είναι η εκπαίδευση των καταρτιζόμενων σε θέματα Παρακολούθησης πληρωμών σε συνδυασμό την εφαρμογή των διεθνών Κυρώσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Επίπεδο γνώσεων

 • αναγνωρίζουν τι  δει έπεται για σκοπούς συμμόρφωσης  στον διεθνή παράγοντα
 • απαριθμούν τις διεθνής και τις τοπικές ναυτιλιακές και άλλες κυρώσεις(sanctions)
 • διακρίνουν τις ευθύνες αλλά και τις συνέπειες(συμπεριλαμβανομένου και τις ποινές) της μη συμμόρφωσης στους Νόμους και κανονισμούς

Επίπεδο δεξιοτήτων

 • αναπτύξουν τεχνικές παρακολούθησης των συναλλαγών
 • ανακαλύπτουν μεθόδους ΞΠΧ
 • αποκωδικοποιούν τα στοιχεία σε σχέση με την αναγνώριση του πελάτη KYC (Know your customer)
 • διαχειρίζονται τις υποθέσεις σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει
 • ελέγχουν τις συναλλαγές των πελατών KYT μέσω της χρήσης συστημάτων
 • ανακαλύπτουν πληροφορίες που χρειάζονται για την παρακολούθηση των πλοίων από ειδικά συστήματα.
 • επαληθεύουν πληροφορίες σε σχέση με ύποπτες ή/και παράνομες ενέργειες
 • διακρίνουν τυχόν ύποπτες συμπεριφορές

Επίπεδο στάσεων

 • αμφισβητούν τα πάντα χωρίς ικανοποιητική τεκμηρίωση
 • υιοθετούν πρακτικές και ελέγχους διερεύνησης σύμφωνα με τις διαδικασίες
 • απορρίπτουν ύποπτες/αμφιλεγόμενες υποθέσεις
 • αντικρούουν μη αποδεκτούς κινδύνους
 • υιοθετούν τακτικές σύμφωνα τους διεθνής κανόνες κυρώσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Επαγγελματίες του κλάδου της συμμόρφωσης (Compliance Professionals), που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και την τήρηση των νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων στον τομέα τους.
 • Εργαζόμενους στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, που εμπλέκονται στη διαχείριση και επιθεώρηση συναλλαγών για την ανίχνευση και πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της απάτης, της φοροδιαφυγής και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Νομικούς συμβούλους και συμβούλους κινδύνου που αναζητούν εμβάθυνση στις τεχνικές και τις πρακτικές για την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες μέσω συναλλαγών.
 • Επαγγελματίες που εργάζονται σε τμήματα Know Your Customer (KYC) και Know Your Transaction (KYT), όπου απαιτείται η κατανόηση του οικονομικού προφίλ και των αντισυμβαλλόμενων μερών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Seminar Outline

 1. Legal & Regulatory Obligations
 2. Identifying, Assessing and managing risks
 3. KYC & KYT – economic profile & counterparties
 4. Illicit funds and Money Laundering
 5. Layering stage concern in ML
 6. Screening & Monitoring
 7. Case studies, Trusts, Foundations, Foreign Investments
Trainer's Information
Αβραάμ Δημητρίου - Avraam Demetriou CAMS, AML,HRDA Trainer

Avraam Demetriou (CAMS) is an HRDA approved trainer and has devoted his practicing compliance the last 20+ years. He is a former head of monitoring in Hellenic Bank, a unit initially created by Avraam in 2018, including 29 members of staff, engaged in transactions and payments monitoring, including sanctions and maritime screening, property foreign investments due diligence and special projects.

He is considered an expert in payments and Maritime Monitoring Sanctions, AML Specialist having worked in Bank's Compliance unit as head of regulatory framework  and on AML special projects.

Graduate of NYIT and NYCTC in business management found an interest in the bank, where he decided to move after a long service in November 2022.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 340.00
 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 100.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 340.00
 • € 0.00
 • € 64.60
 • € 340.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 26 Μαρτίου 2024

Ώρα

09:00 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αβραάμ Δημητρίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 27 Μαρτίου 2024

Ώρα

09:00 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αβραάμ Δημητρίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 28 Μαρτίου 2024

Ώρα

09:00 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αβραάμ Δημητρίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Transactions Monitoring & Sanctions

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Transactions Monitoring & Sanctions...

Transaction Monitoring is a Regulatory requirement and aims the countering of ML, TF, Fraud, Tax evasion and any illicit activity that would be permitted otherw...

26/03/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online