Προετοιμασία για την Αξιολόγηση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν 'Οικοδομικά'

- Κατασκευές/ Construction - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

19 Ιουν 2024 08:00 19 Ιουν 2024 15:30
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
anad greek logo
Προετοιμασία για την Αξιολόγηση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν 'Οικοδομικά'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν Οικοδομικά.

Στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες αξιολόγησης, την ορολογία του ΠΕΠ, Οικοδομικά και ειδικότερα στην αναγνώριση των οικοδομικών υλικών και χρήσεων τους, τον διαχωρισμό των υλικών ανά είδος, την ανάμειξη τους για την παρασκευή διαφόρων τύπων κονιαμάτων, τον χειρισμό εργαλείων χειρός για τα οποία δεν απαιτείται ειδική άδεια, την οργάνωση της ατομικής εργασίας, καθώς και την κατανόηση και εφαρμογή κανόνων ασφάλειας και υγείας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του κάθε μέλους της ομάδας.
 • Κατονομάζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία που υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιαστούν στο χώρο εργασίας.
 • Διατυπώνουν τις χρήσεις που έχουν τα οικοδομικά υλικά, ανάλογα με τον τύπο τους.
 • Ελέγχουν και προετοιμάζουν το χώρο που θα τοποθετηθούν τα οικοδομικά υλικά.
 • Επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά, για κάθε περίπτωση βοηθητικής εργασίας.
 • Προετοιμάζουν διάφορα μείγματα κονιάματος ανάλογα με τον τύπο εργασίας.
 • Εκτελούν οικοδομικές εργασίες.
 • Ευαισθητοποιηθούν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και προστασίας του Περιβάλλοντος.
 • Υποστηρίζουν την συνεργασία με άλλους συναδέλφους και τον άμεσα προϊστάμενό τους.
 • Αποδέχονται την ευθύνη για τα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα που εκτελούν και τα αποτελέσματα τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έμπειρους επιστάτες, τεχνίτες, βοηθούς τεχνίτες και εργάτες που επιθυμούν να Πιστοποιηθούν στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν Οικοδομικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

 1. Εισαγωγή, γνωριμία, σύστημα επαγγελματικών προσόντων, μέθοδοι αξιολόγησης στο ΠΕΠ Οικοδομικά, στόχος προγράμματος.
 2. Ανάμειξη και προετοιμασία υλικού για σοβάτισμα τοιχοποιία και επένδυση επιφανειών.
 3. Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών - σε άλλους τεχνίτες - και προετοιμασία επιφανειών καθώς και άλλων χώρων ώστε να δεχθούν τα απαραίτητα υλικά.
 4. Αποτελεσματική χρήση πρώτων υλών και οργάνων.
 5. Εργασιακό περιβάλλον και οργάνωση εργασίας
 6. Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας και προστασία του περιβάλλοντος.
 7. Ανακεφαλαίωση, Συμπεράσματα, Αξιολόγηση
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 260.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 120.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 260.00
 • € 104.00
 • € 29.64
 • € 156.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 19 Ιουν 2024

Ώρα

08:00 - 15:30

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Προετοιμασία για την Αξιολόγηση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν 'Οικοδομικά'

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Συναρμολόγηση και Αποσυναρμολόγηση Ικριωμάτων...

Η διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας αποτελεί υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη του κάθε επαγγελματία εργοδότη ή αυτοερ...

18/06/2024 15:00

36 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Ξηρά Δόμηση - ΣΕΠ/CYQF/EQF4...

Η κατάρτιση όλων των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία διασφαλίζει τη ποιότητα των έργων, τη τήρηση των Νομοθεσιών και την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομέν...

18/06/2024 16:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Προετοιμασία για την Αξιολόγηση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν 'Οικο...

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν Οικοδομικά. Στο πρόγραμμα οι συμμε...

19/06/2024 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Οικοδομικά - ΣΕΠ/CYQF/EQF5)...

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο επαγγελματικό πεδίο Οικοδομικά ΣΕΠ/CYQF/EQF4 (Τεχνίτες Κατασκευαστ...

19/06/2024 16:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Βιωσιμότητα στις Κατασκευές και Αειφόρος Ανάπτυξη...

Με βάση του στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και ειδικά το στόχο 11 Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες η Ευρωπαϊ...

27/06/2024 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)