Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

04 Απρ 2024 08:00 11 Απρ 2024 15:45
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει το βασικό υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων που απαραίτητα πρέπει να κατέχουν όλα τα άτομα που χειρίζονται τρόφιμα σε επαγγελματικά υποστατικά. 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες όσους εμπλέκονται στην ετοιμασία γευμάτων σε επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα ώστε να υιοθετήσουν καλές πρακτικές ασφαλούς και υγιεινού χειρισμού τροφίμων. 

Απώτερος σκοπός είναι η διασφάλιση της καλής φήμης της εταιρείας που εργάζονται μέσω της αποτροπής τροφιμογενών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

 • Ορίζουν τις έννοιες τρόφιμο και ασφαλής χειρισμός 
 • Προσδιορίζουν το συναφές νομικό πλαίσιο σχετικά με τα τρόφιμα 
 • Προσδιορίζουν τις κατηγορίες και τις πηγές εισαγωγής χημικών, βιολογικών και φυσικών κινδύνων στα τρόφιμα 
 • Ορίζουν τα αλλεργιογόνα συστατικά 
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες πρακτικές για διατήρηση κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος 
 • Προσδιορίζουν τις ορθές πρακτικές παραλαβής, προετοιμασίας, διατήρησης και σερβιρίσματος τροφίμων 
 • Ορίζουν τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής 
 • Προσδιορίζουν την απαιτούμενη τεκμηριωμένη πληροφορία που πρέπει να τηρείται στα πλαίσια των εργασιακών τους καθηκόντων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

 • Διακρίνουν πηγές εισαγωγής κινδύνου στα τρόφιμα και επιμόλυνσης με πρώτες ύλες που περιέχουν αλλεργιογόνα συστατικά 
 • Εφαρμόσουν τις γνώσεις τους ώστε να διορθώσουν λάθη τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μη ασφαλή τρόφιμα 
 • Καθιερώσουν προγράμματα και πρακτικές διατήρησης κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος χειρισμού τροφίμων 
 • Εφαρμόσουν καλές πρακτικές κατά την παραλαβή, προετοιμασία,διατήρηση και σερβιρίσμα τροφίμων 
 • Βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον ασφαλή και υγιεινό χειρισμό τροφίμων 
 • Εντάξουν στον επαγγελματικό τους χώρο την τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής 
 • Εφαρμόσουν τα εσωτερικά έντυπα (τεκμηριωμένη πληροφορία που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων τους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: όσους εμπλέκονται στο χειρισμό τροφίμων π.χ. μάγειρες (Executive Chef, Sous Chef, Pastry Chef), Operation Manager, F&B Manager & Ass. F&B Manager σε επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα (υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering), εστιατόρια κλπ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισηγήτρια: Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους

Ακαδημαϊκός Τίτλος: BSc Βιολογία, MSc Οργανική Χημεία, MSc Περιβαλλοντική Διαχείριση
Επαγγελματική θέση: Επικεφαλής Επιθεωρήτρια ISO 2000:2018, 45001:2018, 9001:2015, ΕΕΚ


Ενότητες Προγράμματος

Ενότητα 1

Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

 • Γνωριμία και συστάσεις εκπαιδευτή και συμμετεχόντων
 • Παρουσίαση σκοπού και εκπαιδευτικών στόχων προγράμματος
 • Τρόφιμο-Ορισμός
 • Βαθμίδες Επικινδυνότητας Τροφίμων
 • Νομικό Πλαίσιο Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων

Ενότητα 2

Κατηγορίες κινδύνων και πηγές εισαγωγής κινδύνων στα τρόφιμα

 • Βιολογικοί κίνδυνοι (μικροοργανισμοί, παράσιτα, ζύμες, μύκητες)
 • Χημικοί κίνδυνοι
 • Φυσικοί κίνδυνοι
 • Πηγές εισαγωγής κινδύνων στα τρόφιμα

Ενότητα 3

Διατήρηση κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας –Προαπαιτούμενα Προγράμματα

 • Βασικές προδιαγραφές χώρου εργασίας
 • Καθαρισμός – Απολύμανση
 • Μυοκτονία-Απεντόμωση
 • Διαχείριση Αλλεργιογόνων
 • Διαχείριση απορριμμάτων
 • Ανάκληση προϊόντων

Ενότητα 4

Χειρισμός πρώτων υλών και τελικών προϊόντων

 • Παραλαβή πρώτων υλών
 • Αποθήκευση πρώτων υλών (συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξη, κατάψυξη)
 • Απόψυξη
 • Προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων
 • Ψήσιμο
 • Κρύα και ζεστή συντήρηση γευμάτων
 • Αναθέρμανση γευμάτων
 • Σερβίρισμα-Παράθεση γευμάτων

Ενότητα 5

Ο ρόλος του χειριστή τροφίμων στην αποτροπή επιμόλυνσης

 • Γενικοί κανόνες ατομικής υγιεινής
 • Ορθός τρόπος πλύσιματος χεριών
 • Χρήση γαντιών και ορθός τρόπος αλλαγής γαντιών
 • Ορθή εφαρμογή ποδιάς, μάσκας, σκούφου

Ενότητα 6

Βασικές απαιτήσεις τεκμηριωμένης πληροφορίας

 • Έλεγχος εγγράφων και αρχείων
 • Απαιτούμενη τεκμηρίωση
 • Αρχεία εικονικής ανάκλησης
 • Αρχεία καταγραφών καθημερινών δραστηριοτήτων
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους - Lead Auditor Quality, Occupational Health & Safety, Food Safety Management Systems

Η Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους είναι έμπειρη Επιθεωρήτρια Ποιότητας, Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, και Συστημάτων Διαχείρισης Τροφίμων. Εργάζεται ως Διευθύντρια στην F.S.Q. Ltd από τον Σεπτέμβριο του 2018, στην Κύπρο. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, έναν στη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έναν στην Οργανική Χημεία από το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε και το προπτυχιακό της στις Βιολογικές Επιστήμες.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 380.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 100.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 380.00
 • € 0.00
 • € 72.20
 • € 380.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 04 Απρ 2024

Ώρα

08:00 - 15:45

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Πέμπτη - 11 Απρ 2024

Ώρα

08:00 - 15:45

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων