Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Βάσει Του Προτύπου ISO 9001:2015 (Auditor - Lead Auditor)

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

03 Ιουν 2024 09:00 07 Ιουν 2024 16:45
Ελληνικά
35 ώρες ( 5 μέρες )
presentation img Ανδρέας Ζήσιμος
anad greek logo
Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Βάσει Του Προτύπου ISO 9001:2015 (Auditor - Lead Auditor)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όλες οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), υπάρχει η απαίτηση της ύπαρξης εκπαιδευμένου προσωπικού για την τροποποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του Συστήματος. Κάθε επιχείρηση που εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας πρέπει να καλύπτει την απαίτηση του προτύπου για κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και την απαίτηση για την εμπλοκή και γνώση όλων των εργαζομένων για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μέσα από το πενθήμερο αυτό σεμινάριο, εκπαιδεύονται οι συμμετέχοντες αφενός πάνω στις βασικές απαιτήσεις του προτύπου και αφετέρου στις απαιτήσεις του παραρτήματος SL για την κοινή δομή των Συστημάτων, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σαν εργαλείο αξιολόγησης αλλά και σαν εργαλείο βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Επίσης, εκπαιδεύονται ως Επιθεωρητές - Επικεφαλής Επιθεωρητές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και είναι πλέον σε θέση να αξιολογήσουν το Σύστημα. 

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάσουν και να διενεργήσουν ολοκληρωμένη επιθεώρηση ΣΔΠ 3ου μέρους. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και της θετικής αξιολόγησης των συμμετεχόντων σε σχετικές γραπτές εξετάσεις, οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να γνωρίσουν νομοθεσίες και πρακτικές που διέπουν τον τομέα Διασφάλισης Ποιότητας σε διεθνές επίπεδο, να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν, να αξιολογήσουν Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, να επιθεωρήσουν Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, τόσο στα πλαίσια επιθεωρήσεων πρώτου μέρους, όσο και στα πλαίσια επιθεωρήσεων δεύτερου και τρίτου μέρους, να αποκτήσουν εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων – μελετών, να αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις από τους εκπαιδευτές οι οποίοι είναι εν ενεργεία επιθεωρητές με πλήθος επιθεωρήσεων στο ενεργητικό τους. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης λαμβάνουν χώρα ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης και εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε υποθετικές εταιρείες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 1. Στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στην επιχείρηση τους 
 2. Υπευθύνους Ποιότητας 
 3. Στελέχη που πρόκειται να ασχοληθούν ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας 
 4. Συμβούλους Ποιότητας 
 5. Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εξετάσεις για πιστοποίηση ως Lead Auditor από τη TÜV AUSTRIA

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό LEAD AUDITOR από την TÜV AUSTRIA και δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικές επιθεωρήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται δωρεάν η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις επόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Ανδρέας Ζήσιμος - Lead Auditor in EMEA

Επικεφαλής Επιθεωρητής με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στον έλεγχο και την εκπαίδευση Συστημάτων Διαχείρισης. Εξειδικευμένος σε συστήματα GFSI όπως BRC, IFS, FSSC και συστήματα διαχείρισης ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 και ISO 14001:2015. 

Ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Βιολογία, τη Μοριακή Βιολογία, τη Μικροβιολογία Τροφίμων και την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 850.00
 • € 680.00
 • € 0.00
 • € 170.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 850.00
 • € 0.00
 • € 161.50
 • € 850.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 03 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ανδρέας Ζήσιμος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 04 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ανδρέας Ζήσιμος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 05 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ανδρέας Ζήσιμος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 06 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ανδρέας Ζήσιμος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 07 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ανδρέας Ζήσιμος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Βάσει Του Προτύπου ISO 9001:2015 (Auditor - Lead Auditor)