Ιδιωτικά Πρωτόκολλα Ασφάλειας Τροφίμων - IFS Version 8

- Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

16 Φεβ 2024 09:00 26 Φεβ 2024 16:45
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Ανδρέας Ζήσιμος
Ιδιωτικά Πρωτόκολλα Ασφάλειας Τροφίμων - IFS Version 8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του προτύπου και να εφαρμόσουν τις νέες του απαιτήσεις στις μονάδες που εργάζονται. Οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν τις βασικές αρχές του προτύπου IFS Food και θα μπορούν να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων βάσει του προτύπου IFS Food version 8. 

Επίσης, θα αποκτήσουν εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων. Κάθε επιχείρηση που εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο IFS έχει την ανάγκη ύπαρξης εκπαιδευμένου προσωπικού για την εφαρμογή, έλεγχο και αξιολόγηση του Συστήματος της εταιρείας, καθώς και την κατανόηση του τομέα ασφάλειας των τροφίμων. 

Επομένως, υπάρχει και η ανάγκη για ενημέρωση και εκπαίδευση στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου (version 8) για την ασφάλεια των τροφίμων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Επίπεδο γνώσεων:

 • Να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου IFS FOOD VERSION 8 τη δομή και το περιεχόμενο.
 • Να κατανοήσουν τις αλλαγές της νέας έκδοσης,
 • Να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με την παλιά έκδοση, ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν τα νέα δεδομένα στο σύστημα τους.
 • Να ορίζουν σχετικές έννοιες, όπως τρόφιμο, ασφάλεια, υγιεινή, ποιότητα, κίνδυνος, κρίσιμο σημείο ελέγχου. 
 • Να καθορίζουν μια απόκλιση από τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου.

Επίπεδο Δεξιοτήτων:

 • Να εφαρμόσουν τις νέες αλλαγές στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τους από την παλαιότερη έκδοση του προτύπου στη νεότερη (issue 7 to issue 8).
 • Να επιλέγουν σωστά προ απαιτούμενα προγράμματα, Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (OPRP/CCP). 
 • Να επαληθεύουν την εφαρμογή των σωστών πρακτικών (τεκμηριωμένες πληροφορίες).

Επίπεδο στάσεων:

 • Να υιοθετήσουν τις νέες αλλαγές στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τους από την παλαιότερη έκδοση του προτύπου στη νεότερη. 
 • Να προσαρμόζονται σε νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας. 
 • Να αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις από τους εκπαιδευτές οι οποίοι είναι εν ενεργεία επιθεωρητές με πλήθος επιθεωρήσεων στο ενεργητικό τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων,
 • Στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που κατέχουν τις θέσεις Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή Κτηνίατρου ή Γεωπόνου και αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων,
 • Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων,
 • Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων σε παραγωγικές ή μεταποιητικές μονάδες τροφίμων
 • Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων
 • Στελέχη εταιρειών που ελέγχουν ή/και επιβλέπουν την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label)
 • Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Φορείς ελέγχους,Επιστημονικούς Συνεργάτες κλπ.).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδευτής: Αντρέας Ζήσιμος

Επικεφαλής Επιθεωρητής με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στον έλεγχο και την εκπαίδευση Συστημάτων Διαχείρισης. Εξειδικευμένος σε συστήματα GFSI όπως BRC, IFS, FSSC και συστήματα διαχείρισης ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 και ISO 14001:2015. 

Ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Βιολογία, τη Μοριακή Βιολογία, τη Μικροβιολογία Τροφίμων και την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Trainer's Information
Ανδρέας Ζήσιμος - Lead Auditor in EMEA

Επικεφαλής Επιθεωρητής με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στον έλεγχο και την εκπαίδευση Συστημάτων Διαχείρισης. Εξειδικευμένος σε συστήματα GFSI όπως BRC, IFS, FSSC και συστήματα διαχείρισης ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 και ISO 14001:2015. 

Ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Βιολογία, τη Μοριακή Βιολογία, τη Μικροβιολογία Τροφίμων και την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 430.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 150.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 430.00
 • € 0.00
 • € 81.70
 • € 430.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 16 Φεβ 2024

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ανδρέας Ζήσιμος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 26 Φεβ 2024

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ανδρέας Ζήσιμος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ιδιωτικά Πρωτόκολλα Ασφάλειας Τροφίμων - IFS Version 8