Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού (3 CPDs)

- Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

12 Ιουν 2024 14:00 12 Ιουν 2024 17:15
Ελληνικά
3 ώρες ( 1 ημέρα )
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού (3 CPDs)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι Αρχές του Ανταγωνισμού για τον εντοπισμό αντιανταγωνιστικών συμπράξεων είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διεξάγονται στις εγκαταστάσεις, στα γραφεία και στα μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων, γνωστοί ως αιφνίδιοι έλεγχοι. Αυτές οι διαδικασίες ελέγχου έχουν οδηγήσει στην αποκάλυψη σοβαρών αντιανταγωνιστικών συμπράξεων και στην επιβολή μεγάλων προστίμων. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές αποφάσεις των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κρατών Μελών με την παραπάνω διαδικασία. Αυτές οι αποφάσεις διασαφηνίζουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με την νομιμότητα και την έκταση των αιφνίδιων ερευνών καθώς και τα δικαιώματα άμυνας των υπό διερεύνηση επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο εστιάζει στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια αιφνίδιων ερευνών από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω έρευνες συνήθως πραγματοποιούνται πολύ νωρίς το πρωί, εξού και ο όρος «dawn raid» στην αγγλόγλωσση βιβλιογραφία. Στόχος τους είναι να αιφνιδιάσουν τις υπό διερεύνηση επιχειρήσεις, με σκοπό να αποτρέψουν την καταστροφή ενοχοποιητικών στοιχείων.

Το σεμινάριο εξετάζει σημαντικά θέματα που προκύπτουν κατά τη διενέργεια αιφνίδιων ερευνών. Εστιάζει στις εξουσίες και υποχρεώσεις των ερευνώντων λειτουργών, τους περιορισμούς στη συλλογή στοιχείων, καθώς και στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους.

Τέλος, στο σεμινάριο παρέχεται πρακτική καθοδήγηση μέσα από την απαρίθμηση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική διαχείριση αιφνίδιων ερευνών από τις επιχειρήσεις και τους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ώστε οι συμμετέχοντες: 

 • Να εξοικειωθούν με το νομικό πλαίσιο των αιφνίδιων ερευνών.
 • Να κατανοήσουν την αξία των αιφνίδιων ερευνών στον εντοπισμό ενοχοποιητικών στοιχείων.
 • Να ενημερωθούν για τις εξουσίες, υποχρεώσεις και περιορισμούς των ερευνώντων λειτουργών.
 • Να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπό διερεύνηση επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους.
 • Να ενημερωθούν για τις συνέπειες της άρνησης συνεργασίας ή της παρεμπόδισης της έρευνας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Ενότητα 1: Νομικό πλαίσιο αιφνίδιων ερευνών (0,5 ώρες)

 • Έννοια αιφνίδιας έρευνας
 • Νομικό υπόβαθρο
 • Επίδραση της Οδηγίας ECN+
 • Διάκριση σταδίων

 Ενότητα 2: Ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα ανάλογα με το στάδιο (2 ώρες)

 • Πριν την έναρξη της έρευνας
  • Συστατικά στοιχεία της απόφασης για διενέργεια αιφνίδιας έρευνας
  • Αντικείμενο και σκοπός της αιφνίδιας έρευνας
  • Εξουσιοδότηση ερευνώντων λειτουργών
  • Διενέργεια ελέγχων κατόπιν δικαστικού εντάλματος
 • Κατά τη διάρκεια της έρευνας
  • Εξουσίες και υποχρεώσεις ερευνώντων λειτουργών
  • Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υπό διερεύνηση επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους
  • Λήψη επιτόπιων αποφάσεων από τους υπαλλήλους της υπό διερεύνηση επιχείρησης
  • Συλλογή στοιχείων και αλίευση μαρτυρίας
  • Σφράγιση χώρων και αρχείων
 • Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας
  • Αμφισβήτηση νομιμότητας αιφνίδιας έρευνας
  • Καταγραφή στοιχείων που έχουν συλλεγεί και λήψη αντιγράφου
  • Αντιμετώπιση περιστατικών τυχαίου εντοπισμού ενοχοποιητικών στοιχείων άσχετων με το αντικείμενο της έρευνας
  • Εργαλεία για μείωση του προστίμου

Ενότητα 3: Βέλτιστες πρακτικές (0,25 ώρες)

 • Κατά την είσοδο στα γραφεία / εγκαταστάσεις
 • Κατά τη διάρκεια της έρευνας
 • Κατά την ολοκλήρωση της έρευνας

Ενότητα 4: Σύνοψη (0,25 ώρες)

 • Σύνοψη βασικών θεμάτων
 • Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Παναγιώτης Αγησιλάου - Director, Chief Economics at Trojan Economics

Ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στα οικονομικά του ανταγωνισμού. Διατελεί διευθυντής της εταιρείας Trojan Economics Consultants Ltd (2013 - σήμερα) που ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων και ρύθμισης αγορών. Παράλληλα, είναι μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου όπου συντονίζει και διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (2014 – σήμερα). Κατέχει διδακτορικό (Ph.D.) στα Οικονομικά και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στα Οικονομικά από το University College London (UK) (M.Sc. με Distinction, πρωτεύσας) και στα Οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού από το King’s College London (UK). Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου (B.Sc.) στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με Άριστα, πρωτεύσας).

Συμμετέχει ως εξειδικευμένος σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε αρκετές από τις πολυπλοκότερες υποθέσεις ανταγωνισμού και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από το 2006 μέχρι και σήμερα. Επιπρόσθετα συμμετέχει ως εξειδικευμένος σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σε υποθέσεις που αφορούν αγωγές αποζημιώσεων. Στο παρελθόν είχε διατελέσει οικονομικός σύμβουλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (2006 – 2009) και ερευνητικός συνεργάτης στο ερευνητικό κέντρο ESRC Centre for Competition Policy που ειδικεύεται στην Πολιτική του Ανταγωνισμού (2009 – 2013).

Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους σε θέματα ανταγωνισμού παγκοσμίως στις εκδόσεις Who’s Who Legal: Competition (2020-2024) και Who’s Who Legal: Consulting Expert (2020-2023). Είναι ο μοναδικός Κύπριος οικονομολόγος στον οποίο έχει απονεμηθεί το Lexology Client Choice Award (2021-2023) στον τομέα των οικονομικών του ανταγωνισμού.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 80.00
 • € 0.00
 • € 15.20
 • € 80.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 12 Ιουν 2024

Ώρα

14:00 - 17:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Παναγιώτης Αγησιλάου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού (3 CPDs)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου ...

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δικαίου του Ανταγωνισμού και των πρόσφατων νομολογι...

26/06/2024 14:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online