Μέσα Ατομικής Προστασίας

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Κατασκευές/ Construction - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

03 Ιουν 2024 09:00 03 Ιουν 2024 17:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
anad greek logo
Μέσα Ατομικής Προστασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια κει την υγεία των εργαζομέων καθότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), υπάρχουν πάνω από 2.3 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως ως αποτέλεσμα εργασιακών δραστηριοτήτων, εκ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια οφείλονται σε κακή υγεία, λόγω των συνεπειών των διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών παραγόντων. Σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα οφείλεται ο υπόλοιπος αριθμός θανάτων. 

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ενημέρωση των Λειτουργών Ασφάλειας καθώς και των ατόμων που ορίζονται από τον εργοδότη ως ΕΣΥΠΠ με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2021, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν προκείμενου να μπορεί να τις ενσωματώσει στη λειτουργία και το σχεδιασμό του οργανισμού για τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να συσχετίζουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα θέματα της ασφάλειας και υγείας και της γραπτής εκτίμησης του κινδύνου στους χώρους εργασίας.
 • Να διατυπώνουν τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τόσο των εργοδοτών όσο και των εργοδοτουμένων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Να απαριθμούν και να καταγράφουν τις πηγές κινδύνου στο χώρο εργασίας.
 • Να ταξινομούν το επίπεδο επικινδυνότητας των διαφόρων Φυσικών Παραγόντων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας.
 • Να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας στην εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας και στη σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.
 • Να οργανώνουν σωστά τη θέση εργασίας τους.
 • Να επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου και την πρόληψη ατυχημάτων.

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να υιοθετούν τις εισηγήσεις που συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.
 • Να κρίνουν κατά πόσο τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται είναι ικανοποιητικά ή χρήζουν βελτίωσης.
 • Να συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στελέχη επιχειρήσεων του τομέα των κατασκευών τα οποία ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και στρατηγικού σχεδιασμού στον οργανισμό, σε Λειτουργούς Ασφάλειας, σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα συντονιστή ασφάλειας και υγείας, σε εργολάβους και σε πρόσωπα που έχουν εμπλοκή στον τομέα των κατασκευών.  

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Μάριος Χαραλάμπους - Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MIAC Services Ltd

Ο Μάριος Χαραλάμπους είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MIAC Services Ltd

Ο Μάριος έχει την ικανότητα να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει, χωρίς να επηρεάζεται από άλλους ανθρώπους ή καταστάσεις. Είναι αφοσιωμένος, έμπειρος και με αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση και διαχείριση τυχόν προκλήσεων. Έχει αποδεδειγμένο ιστορικό υψηλών επιδόσεων και υψηλής ποιότητας εργασίας.

Είναι εγκεκριμένος Παροχέας Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Μάριος είναι επίσης Εγκεκριμένος Διευθυντής Ασφάλειας (EUROSHM) από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επαγγελματικών Οργανισμών Ασφάλειας και Υγείας (ENSHPO).

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 195.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 55.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 195.00
 • € 0.00
 • € 37.05
 • € 195.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 03 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 17:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μάριος Χαραλάμπους

Τοποθεσία:

Hilton Nicosia

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Μέσα Ατομικής Προστασίας

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Διαχείριση της Ασφάλειας & Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα...

Ο τομέας των κατασκευών είναι ένας τομέας υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η βελτίωση της ασφάλειας κ...

20/06/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Hilton Nicosia