Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Soft Skills / Επικοινωνία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

05 Απρ 2024 14:30 14 Απρ 2024 21:00
Ελληνικά
40 ώρες ( 6 μέρες )
Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης διαμεσολαβητών διάρκειας 40 ωρών, έχει σχεδιαστεί προσαρμοσμένο στις προβλέψεις του Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές. Στις θεματικές του ενότητες περιλαμβάνεται εισαγωγή στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), εισαγωγή και κατόπιν πλήρης ανάλυση του θεσμού της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών ιδιωτικού δικαίου (αστικών και εμπορικών) καθώς και παρουσίαση της διαμεσολάβησης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο με όλες τις σύγχρονες εξελίξεις.

Επιπρόσθετα το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση τομέων δικαίου όπως το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων πίστωσης, του εξ αποστάσεως εμπορίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η σχέση τους με τη διαμεσολάβηση. Επιπλέον οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και στην σχέση μεταξύ ψυχολογίας και διαμεσολάβησης και δη στη διαχείριση συγκρούσεων καθώς και σε τεχνικές επικοινωνίας.

Η εκπαίδευση εμπερικλείει ακόμη τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης, την ορθή και αποτελεσματική χρήση της διαμεσολάβησης και τη δομή αυτής, τα στάδια της διαμεσολάβησης της και τους διαφορετικούς τρόπους της καθώς και την ανάλυση των δεξιοτήτων και το ρόλου του διαμεσολαβητή στην  επίλυση των διαφορών.

Αναλύονται επίσης οι πρόνοιες του  Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές καθώς και αυτές του περί εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών Ν.85(Ι)/2017, όπως και ο Ευρωπαικός Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών. Στο προκείμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και 6 προσομοιώσεις διαμεσολάβησης για την επίλυση αστικών ή/και εμπορικών διαφορών, αξιολόγηση από τους εκπαιδευτές και παροχή feedback.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο ώστε να οδηγεί στην απαραίτητη κατάρτιση για την εγγραφή στον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος Ν.159(Ι)/2012. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διεξάγουν αποτελεσματικά ως διαμεσολαβητές μια διαδικασία διαμεσολάβησης αστικής ή εμπορικής διαφοράς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ή Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου
 • Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που είναι μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
 • Επαγγελματίες κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ή δύνανται να γίνουν μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
 • Εταιρείες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών όπως για παράδειγμα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών ή Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και γενικά αυτούς που η εργασία περιλαμβάνει την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών
 • Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα και να προσθέσουν στο βιογραφικό τους ένα αξιόλογο επαγγελματικό προσόν – δηλαδή της επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες Πληροφορίες

 • Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ
 • Εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με CPDs από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο
 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Εγκεκριμένος Φορέας ADR από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • Δωρεάν εγγραφή με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με το Κυπριακό Κέντρο για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών


Όροι Προγράμματος

 1. Η κανονική τιμή του προγράμματος είναι €1,020  για εγγραφέςΓια δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑΝΑΔ στοιχίζει €220 μέχρι τις 01 Μαρτίου 2024 και €320 μετά τις 01 Μαρτίου 2024Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 2. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 3. Ολοκληρωμένη θεωρείται η εγγραφή, εφόσον έχει καταβληθεί όλο το κόστος εγγραφής. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να αποστείλετε με τους παραπάνω τρόπους (υπό 1) και την σχετική τραπεζική κατάθεση.
 4. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διεξαγωγή του προγράμματος και να επιστρέψει το καταβληθέν κόστος στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 5. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να μεταβληθούν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως.
 6. Το Κέντρο δεν υποχρεούται να αναρτήσει τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα του με την ολοκλήρωση του προγράμματος.


Εκπαιδευτές του προγράμματος

Ευριπίδης Χατζηνέστορος

Ο Ευριπίδης είναι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ και ιδρυτής του Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής διαιτησίας και διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και ήταν επικεφαλής της ομάδας που έχει συγγράψει τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει γίνει αναφορά στο έργο του από διάφορα συγγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο πρόσφατα σε απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου. Το 2021 έχει επιλεγεί ως ανεξάρτητη προσωπικότητα για επίλυση διαφορών με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 και ασχολείται ενεργά στον τομέα της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.

Δρ. Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής, δικηγόρος-διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Lancaster με θέμα τη προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται επίσης στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων διεθνών δημοσιεύσεων, το 2019 έχει δημοσιεύσει το βιβλίο "Consumer protection, automated shopping platforms and EU law" με τον διεθνούς φήμης έκδοτη Routledge.

Ροδούλα Αχιλλίδου

Η Ροδούλα είναι δικηγόρος στην Κύπρο και κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Είναι πιστοποιημένη σύμβουλος αφερεγγυότητας, πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το ADR Group και το ADR Hellenic αντίστοιχα. Είναι επίσης μέλος και γραμματέας της Υποεπιτροπής Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και πεπειραμένη διαπραγματεύτρια. Κατέχει πιστοποίηση σε προγράμματα διαπραγμάτευσης από τo Harvard Law School και έχει συμμετάσχει σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης ως κριτής.


Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Ευριπίδης Χατζηνέστορος - Partner at D. Hadjinestoros & Co LLC

Ο Ευριπίδης είναι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ και ιδρυτής του Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής διαιτησίας και διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. 

Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και ήταν επικεφαλής της ομάδας που έχει συγγράψει τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει γίνει αναφορά στο έργο του από διάφορα συγγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο πρόσφατα σε απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου. Το 2021 έχει επιλεγεί ως ανεξάρτητη προσωπικότητα για επίλυση διαφορών με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 και ασχολείται ενεργά στον τομέα της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1120.00
 • € 800.00
 • € 0.00
 • € 320.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1120.00
 • € 0.00
 • € 212.80
 • € 1120.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Για εγγραφές μέχρι τις 01/03/2024 η τιμή θα είναι €1020 μείον η σχετική επιχορήγηση πλέον το ΦΠΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 05 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 21:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 06 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 21:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Κυριακή - 07 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 21:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 12 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 21:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 13 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 21:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Κυριακή - 14 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 21:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών