Ελάχιστη Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφαλείας

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

20 Φεβ 2024 09:00 20 Φεβ 2024 15:45
Ελληνικά
6 ώρες ( 1 ημέρα )
Ελάχιστη Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφαλείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατάρτιση των μελών της επιτροπής ασφάλειας των οργανισμών, η οποία καλύπτει συγκεκριμένες ενότητες, για την ελάχιστη εκπαίδευση τους.

Η ανάγκη που υπάρχει στους οργανισμούς, απορρέει από τη νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της επιτροπής Ασφάλειας του οργανισμού του. Το πρόγραμμα καλύπτει συγκεκριμένες ενότητες της εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 6 ωρών που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ελάχιστη εκπαίδευση αυτών των προσώπων που θα αποτελούν μέλη της επιτροπής, βάσει της Κ.Δ.Π. 238/2021.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι συµµετέχοντες µε το πέρας του σεµιναρίου θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας
 • Αποτυπώνουν την μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 • Περιγράφουν συνοπτικά την εν ισχύ σχετική Κυπριακή νοµοθεσία
 • Περιγράφουν και ερμηνεύουν τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής ασφάλειας

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Ερµηνεύουν βασικά στοιχεία των προνοιών της Κυπριακής Νοµοθεσίας σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας
 • Επεξηγούν τη διαδικασία Εκτίµησης Κινδύνων στην Εργασία
 • Εκτελούν και να παρακολουθούν την αποτελεσµατική εφαρµογή της Μελέτης Εκτίµησης Κινδύνου
 • Εφαρµόζουν καλές πρακτικές ασφάλειας και υγείας

Σε επίπεδο στάσεων

 • Υιοθετούν τρόπους αντιµετώπισης ή µείωσης των κινδύνων
 • Επισηµαίνουν τους κινδύνους σε διάφορες επαγγελµατικές δραστηριότητες (εργασίες σε ύψος, διακίνηση φορτίων, θόρυβος, πυρκαγιά, ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι κ.ά.)
 • Παρακινούν για τη δηµιουργία κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας στην επιχείρηση


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκλεγμένα πρόσωπα μέλη της επιτροπής ασφάλειας ή προσωπικό που θα συμμετέχει στην επιτροπή ασφαλείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες

 • Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
 • Διαδικασία Εκτίµηση των Κινδύνων στην εργασία
 • Κυριότεροι Κίνδυνοι στην εργασία
 • Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίµηση των Κινδύνων

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί διά ζώσης στο ΚΕΣΕΑ (Λεωφόρος Στροβόλου 113, Λευκωσία).

Trainer's Information
Μιχαλάκης Θεοδότου - Διευθύνων Σύμβουλος στο 'Ρυθμός Ζωής'

Κατέχει τον τίτλο MA Industrial Relations and Health & Safety από το πανεπιστήμιο Middlesex. Διαθέτει μεγάλη πείρα στα θέματα ασφάλειας και υγείας και τις εργασιακές σχέσης, με εργασιακή πείρα 32 ετών. Είναι ο γραμματέας του Δ.Σ του συνδέσμου Ασφάλεια και Υγείας Κύπρου, μέλος τους Παγκύπριου Συμβούλιου Ασφάλειας και Υγείας. 

Είναι πιστοποιημένος ΕΞΥΠΠ από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, και Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ. Διετέλεσε πάρεδρος στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ευρωπαϊκά προγράμματα ως μέλος ή ερευνητής. Συμμετείχε στην συγγραφή αρκετών μελετών σε συναφή θέματα όπως εργασιακών σχέσεων, ασφάλειας και υγείας, ισότητας φύλων.Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 220.00
 • € 120.00
 • € 0.00
 • € 100.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 220.00
 • € 0.00
 • € 41.80
 • € 220.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 20 Φεβ 2024

Ώρα

09:00 - 15:45

Τοποθεσία:

Λευκωσία

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ελάχιστη Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφαλείας