Human Resources Management Diploma στην Κύπρο

- Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

17 Ιουν 2024 09:00 26 Νοε 2024 17:30
Ελληνικά
70 ώρες ( 10 μέρες )
anad greek logo
Human Resources Management Diploma στην Κύπρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Human Resources Management Diploma στην Κύπρο δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει την γνώση και την μεθοδολογία σε όσους θέλουν να δουλέψουν σε διευθυντικές θέσεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και άλλων τμημάτων. Αποτελείται από 5 εκπαιδευτικές ενότητες-σεμινάρια τα οποία θα υλοποιηθούν στην Λευκωσία. Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι αναγνωρισμένα από το Courseware Institute of USA. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πάρουν το “Human Resources Management Diploma” το οποίο είναι ένα επιπρόσθετο επαγγελματικό προσόν. Η εκπαίδευση δίνει έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσία και management skill για μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής απόδοσης. Καλύπτει επίσης θέματα όπως εργατική νομοθεσία, πώς να θέτετε πολιτικές, διαδικασίες και έντυπα για το ανθρώπινο δυναμικό. Πέραν από το ακαδημαϊκό υπόβαθρο η εκπαίδευση είναι εμπλουτισμένη με πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξασκήσουν τις νέες δεξιότητες που αποκτούν. Το δίπλωμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλα τα διευθυντικά στελέχη που θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες υψηλών αποδόσεων.


Πιστοποιήσεις: Courseware Institute of USA

Το δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο από το Courseware Institute of U.S.A. δίνοντας έτσι την εγκυρότητα και την αξιοπιστία ενός από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς επαγγελματικών προσόντων. Με το τέλος του κάθε σεμιναρίου θα απονέμεται στους συμμετέχοντες πιστοποίηση συμμετοχής και με την ολοκλήρωση και των 5 σεμιναρίων θα απονεμηθεί επιπρόσθετα το Human Resources Management Diploma

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Να δημιουργούν ομάδες υψηλών αποδόσεων.
 • Να στελεχώνουν και να διατηρούν ταλέντα στην επιχείρησης τους.
 • Να γράφουν ξεκάθαρα τις θέσεις εργασίας και τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για εργασία.
 • Να κάνουν αποτελεσματικά job interviews και να επιλέγουν τους σωστούς εργαζόμενους.
 • Να γνωρίζουν την εργατική νομοθεσία στην Κύπρο και πώς να προστατέψουν την εταιρεία τους.
 • Να θέτουν σωστές πολιτικές, διαδικασίες και έντυπα ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες.
 • Να καθοδηγούν την ομάδα τους για μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
 • Να μπορούν να αξιολογούν σωστά τον κάθε εργαζόμενο αλλά και την ομάδα σαν σύνολο.
 • Να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να κάνουν τον τμήμα τους πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.
 • Να παρακινούν τους εργαζόμενους στην εταιρεία τους και να τους κρατούν συγκεντρωμένους στην επίτευξη των στόχους τους.
 • Να προσφέρουν coaching στα άτομα της ομάδας τους για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους.
 • Να κατανοήσουν τι είναι ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και τι είναι κουλτούρα εξυπηρέτησης.
 • Να καταλάβουν τον αντίκτυπο που έχει η εξυπηρέτηση πελατών στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
 • Να γνωρίζουν τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής εξυπηρέτησης πελατών.
 • Να παίρνουν διορθωτικά μέτρα όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ των προσδοκιών του πελάτη και της πραγματικής εξυπηρέτησης.
 • Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες.
 • Να εφαρμόζουν συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης κακής εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδευτικές Ενότητες-Σεμινάρια Για Την Απόκτηση Του Διπλώματος

 1. Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (2 Ημέρες)
 2. Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο (2 Ημέρες)
 3. Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (2 Ημέρες)
 4. Ηγεσία για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση (2 Ημέρες)
 5. Ποιοτική Εξυπηρέτηση Για Δημιουργία Πιστών Πελατών (2 Ημέρες)
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Άδωνης Αναστασίου - Managing Director at Adonis Business Academy

For a free seminar participation at Adonis Business Academy just fill the form at www.adonisanastasiou.com

Adonis Anastasiou is an effective Business Coach and trainer in Cyprus with an amazing record of assisting client-companies to grow their sales and size even in turbulent times. His 100% success rate, in increasing the sales of his clients, makes him the ideal Business Coach for any company that strives for growth in a recession environment. Other areas of expertise are Keynote Speaker, Trainer, Sales Coach and Internet Strategist.

BUSINESS TRAINING - SEMINARS IN CYPRUS
He is an approved trainer from Human Resources Authority in Cyprus and he facilitates training such as:

 • The manual of the greatest salesperson in the world
 • Internet and Social Media Marketing that generate sales
 • Mind Coaching to Success
 • Negotiation skills
 • Quality customer service for building brand loyalty


SALES COACHING
After investigating the current situation of the client-company and assess the current sales process he finds the areas where improvements can be made. Through sales coaching sessions he guides Sales Managers and sales executives how to achieve their sales goals. He is fully dedicated in providing laser sharp focused activities that would increase sales and at the same time improve customer’s satisfaction.

SOCIAL MEDIA AND INTERNET MARKETING
In the area of Internet Strategy formulation Adonis can assist companies to develop their e-marketing strategies and set up campaigns with Google Adwords, Facebook and other medias.

GOOGLE ADWORDS PARTNER CYPRUS
He is an advance Certified Google Advertising Professional.

LIFE COACHING
He is the founder of the Linkedin groups:

 1. Cyprus Network
 2. Cyprus Business Consultants
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1800.00
 • € 1400.00
 • € 0.00
 • € 400.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1800.00
 • € 825.00
 • € 185.25
 • € 975.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 17 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

Adonis Business Institute Ltd

Τρίτη - 18 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

Adonis Business Institute Ltd

Δευτέρα - 23 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

Adonis Business Institute Ltd

Τρίτη - 24 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

Adonis Business Institute Ltd

Δευτέρα - 07 Οκτ 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

Adonis Business Institute Ltd

Τρίτη - 08 Οκτ 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

Adonis Business Institute Ltd

Δευτέρα - 11 Νοε 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

Adonis Business Institute Ltd

Τρίτη - 12 Νοε 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

Adonis Business Institute Ltd

Δευτέρα - 25 Νοε 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

Adonis Business Institute Ltd

Τρίτη - 26 Νοε 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνης Αναστασίου

Τοποθεσία:

Adonis Business Institute Ltd

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Human Resources Management Diploma στην Κύπρο

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Human Resources Management Diploma στην Κύπρο...

Το Human Resources Management Diploma στην Κύπρο δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει την γνώση και την μεθοδολογία σε όσους θέλουν να δουλέψουν σε διευθυντικές θέ...

17/06/2024 09:00

70 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Adonis Business Institute Ltd

Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού...

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα στο τομέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και σε όλα τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που θέλουν να γνωρίζουν τις ...

23/09/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού...

Η σωστή και επαγγελματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και εντύπων που συμβάλ...

11/11/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Adonis Business Institute Ltd

Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού...

Η σωστή και επαγγελματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και εντύπων που συμβάλ...

31/01/2025 18:05

Ελληνικά

eLearning

Νέες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού...

Περιγραφή: Σκοπός αυτού του course είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις νέες μεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα να κατα...

31/01/2025 18:05

Ελληνικά

eLearning

Δίπλωμα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού...

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει την γνώση και την μεθοδολογία σε όσους θέλουν να δουλέψουν σε διευθυντικές θέσεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ...

31/01/2025 18:05

Ελληνικά

eLearning

Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού...

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα στο τομέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και σε όλα τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που θέλουν να γνωρίζουν τις ...

31/01/2025 18:05

Ελληνικά

eLearning