Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού - Τα κριτήρια και οι δείκτες πιστοποίησης και προώθησης του αειφόρου τουρισμού

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

28 Νοε 2023 07:52 29 Νοε 2023 07:52
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού - Τα κριτήρια και οι δείκτες πιστοποίησης και προώθησης του αειφόρου τουρισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι κυρίαρχες τάσεις για τα επόμενα χρόνια στον τουρισμό, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες θα είναι: Μια διαρκώς αυξανόμενη τάση για μεμονωμένα ταξίδια - Αναζήτηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού - Μείωση του μέσου όρου ηλικίας των τουριστών - Πρόταξη της υγείας, της ασφάλειας αλλά και του περιβαλλοντικού δείκτη για την επιλογή ενός προορισμού. Η οικονομική και ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις που αγγίζουν όλη την Ευρώπη, ο πόλεμος και η γεωπολιτική αστάθεια επιβάλλουν μια άλλη οπτική για τον τουρισμό. 

Είναι φανερό ότι παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει στον Κυπριακό τουρισμό, υπάρχει αδήριτη ανάγκη αλλαγής του κυρίαρχου μοντέλου και δημιουργίας ενός νέου με συστατικά στοιχεία που θα εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα αναπτύσσουν την ανταγωνιστικότητα του Κυπριακού τουρισμού στις νέες συνθήκες. Ο βιώσιμος τουρισμός με ηθικό πρόσημο είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής. Το νέο και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης απαιτεί σχέδιο και όραμα. Η ευθύνη για τη διαμόρφωση αυτού του σχεδίου ανήκει βέβαια στη Πολιτεία αλλά και στους εμπλεκόμενους επιχειρηματικούς φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο γενικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και εργαλείων σε ανώτερα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων για: 

 1. την γνωριμία, αφομοίωση και αξιοποίηση των κριτηρίων και δεικτών του τουρισμού αειφορίας, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν για το σχεδιασμό και εφαρμογή της αλλαγής στο λειτουργικό μοντέλο της επιχείρησής τους προς την κατεύθυνση του τουρισμού αειφορίας. 
 2. Την προώθηση (marketing) του αειφόρου τουρισμού 
 3. Τον υπολογισμό των οικονομικών ωφελημάτων που προκύπτουν από τις πρακτικές αυτές για την επιχείρηση
 4. Την έναρξη της πρακτικής προετοιμασίας της επιχείρησής τους υπό την καθοδήγηση του εισηγητή/ εκπαιδευτή

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 

Ανώτερα και ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν σε μια από τις βαθμίδες σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου υλοποίησης αποφάσεων της επιχείρησης στους τομείς management, marketing, ανθρώπινων πόρων, δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας, διασφάλισης προτύπων ποιότητας, νέων προϊόντων / υπηρεσιών και άλλους σχετικούς με τα προηγούμενα. Συνεπώς, όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να καλύπτουν μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Ιδιοκτήτες, ενεργά ασχολούμενοι και εργοδοτούμενοι στην επιχείρηση. 

• Γενικοί Διευθυντές και Επιχειρησιακοί Διευθυντές. 

• Υπεύθυνοι σε Οργανωτικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα) με ευθύνες στη λήψη αποφάσεων στους τομείς που προαναφέρονται. 

• Στελέχη που θα μπορούν μελλοντικά να έχουν άμεση σχέση με μια ή και περισσότερες από τις 4 ομάδες κριτηρίων αειφορίας. 

Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να έχουν κάποιο επιστημονικό προφίλ και συγκεκριμένη εμπειρία που να εκφράζεται σε έτη, ούτε υπάρχει προαπαιτούμενο συγκεκριμένων γνώσεων. Απαιτείται όμως: α) καλή γνώση των διεργασιών που εφαρμόζονται στην επιχείρησή τους και β) βασικές δεξιότητες χειρισμού Υ/Η (word, excel, internet). Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις μαθηματικών ή στατιστικής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα καινοτόμα στοιχεία που προσφέρει το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης είναι: 

 • Η νέα μεθοδολογία αειφόρου προσέγγισης για τον σύγχρονο τουρισμό 
 • Ο ολιστικός χαρακτήρας του, που καθορίζεται από την ύπαρξη τεσσάρων πυλώνων: (Α) Βιώσιμη διαχείριση, (Β) Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, (Γ) Πολιτιστικές επιπτώσεις και (Δ) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 • Η ευελιξία που καθορίζεται από τη δυνατότητα σταδιακής -και ανάλογα με τους πόρους που διαθέτει- δραστηριοποίησης κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης. 
 • Οι προτεινόμενες αλλαγές στα κύρια χαρακτηριστικά του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος με στόχους αφενός, τη θεραπεία των σύγχρονων προβλημάτων και τον εμπλουτισμό του με νέα προϊόντα και υπηρεσίες.


Μέρος Β - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το σεμινάριο έχει χαρακτηριστεί από την ΑνΑΔ ως 'Ζωτικής Σημασίας' για τις Κυπριακές Επιχειρήσεις, συνεπώς περιλαμβάνει χωρίς κόστος, 4 ώρες συνάντηση με τον εισηγητή/Εμπειρογνώμονα για συζήτηση και συμβουλευτική ως προς τους πρακτικούς τρόιπους εφαρμογής των διδαχθέντων στο θεωρητικό μέρος.


Προφίλ Εισηγητή

Ο εισηγητής κύριος Ζέρβας, Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά, δραστηριοποιείται ως σύμβουλος σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς για θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη και όχι μόνο. Είναι κύριο μέλος της ομάδας του Επιμελητηρίου Εύβοιας για την οικονομική ανασυγκρότηση της Β. Εύβοιας μετά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας και των φυσικών καταστροφών και έχει υλοποιήσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, που αφορούν την Ανάπτυξη και προώθηση του Αειφόρου Τουρισμού.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1530.00
 • € 1530.00
 • € 0.00
 • € 0.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1530.00
 • € 0.00
 • € 290.70
 • € 1530.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 28 Νοε 2023

Τοποθεσία:

CHEI (Λεμεσός)

Τετάρτη - 29 Νοε 2023

Τοποθεσία:

CHEI (Λεμεσός)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού - Τα κριτήρια και οι δείκτες πιστοποίησης και προώθησης του αειφόρου τουρισμού