Τεχνικές Πωλήσεων

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Digital Marketing/ Sales/ Service

22 Νοε 2023 08:30 23 Νοε 2023 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Τεχνικές Πωλήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση όλων των προδιαγραφών και τεχνικών που πρέπει να ακολουθούνται για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών από τους πωλητές. Σε αυτό περιλαμβάνεται η λεπτομερής περιγραφή της σωστής προώθησης προϊόντων στον οργανισμό.

Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει αναλυτική εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπιση δυσαρεστημένων πελατών και παρουσιάζει αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε τεχνικές διαχείρισης περιστάσεων που απαιτούν ευαισθησία και επαγγελματισμό για την εξυπηρέτηση των πελατών με επιτυχία.

Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τις απαιτούμενες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του χώρου πωλήσεων και να προσφέρουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες τους.

Η εκπαίδευση του προσωπικού πωλήσεων και η διαμόρφωση ενός καλού πλάνου πωλήσεων είναι κρίσιμες για να ανταπεξέλθουν στις γρήγορες αλλαγές που συμβαίνουν στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Μέσω αυτής της κατάρτισης, το προσωπικό πωλήσεων αποκτά τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες και να προσαρμοστεί στις προκλήσεις.

Με τον τρόπο αυτό, το προσωπικό αισθάνεται ενδυναμωμένο και έτοιμο να αντιμετωπίσει τις πολλές προκλήσεις που προκύπτουν. Ένα καλό πλάνο πωλήσεων προσφέρει καθοδήγηση και βοήθεια, επιτρέποντας τους να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τις νέες ευκαιρίες που εμφανίζονται. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, η εταιρεία και το προσωπικό των πωλήσεων είναι πιο προετοιμασμένα να προσαρμοστούν και να επιτύχουν επιτυχία σε μια απαιτητική και δυναμική αγορά.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα αυτό, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις παρακάτω δυνατότητες σε ό,τι αφορά τον ρόλο του σύγχρονου πωλητή:

Επίπεδο γνώσεων:

 • Αναγνώριση των χαρακτηριστικών του σύγχρονου πωλητή, που περιλαμβάνουν γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στις πωλήσεις, τη χρήση τεχνολογίας, και την κατανόηση των αναγκών των πελατών.
 • Προσδιορισμός των κοινών προσδοκιών των πελατών, μέσω ανάλυσης αγορών, μελέτης του κοινού στόχου, και αναγνώρισης συνήθων αναγκών και αντιστάσεων.

Επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Επίδειξη κατανόησης των προσδοκιών των πελατών, που περιλαμβάνει την ακρόαση και την αντίδραση στις ανάγκες τους.
 • Ανάπτυξη και ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών, υποδεικνύοντας τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων για τις ανάγκες τους.
 • Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών πωλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την κάθε περίπτωση πελάτη, προσαρμόζοντας την προσέγγιση ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ του πελάτη.

Επίπεδο στάσεων:

 • Υιοθέτηση θετικής λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας με τους πελάτες, δημιουργώντας ένα φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων των πελατών, επιδεικνύοντας κατανόηση και παρέχοντας λύσεις σε περιπτώσεις προβλημάτων.
 • Εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών για την αντιμετώπιση δυσαρεστημένων πελατών και τη διαχείριση/επίλυση προβλημάτων που αφορούν τους πελάτες, ενισχύοντας έτσι την εξυπηρέτηση πελατών και την ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Με τις παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στις πωλήσεις και να προσεγγίζουν την εργασία τους από μια πιο προσανατολισμένη προς τον πελάτη στάση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται στον τομέα των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών και ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.

Trainer's Information
Μιχαήλ Καλημέρας - Διευθυντής στην S.K. Stirixis Business Consulting Services Ltd.


Ιδιοκτήτης και Επικεφαλής Επιθεωρητής στην Stirixis Consulting Services Ltd


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 385.00
 • € 168.00
 • € 0.00
 • € 217.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 385.00
 • € 0.00
 • € 73.15
 • € 385.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 22 Νοε 2023

Ώρα

08:30 - 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαήλ Καλημέρας

Τοποθεσία:

Stirixis Training Center (Λευκωσία)

Πέμπτη - 23 Νοε 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαήλ Καλημέρας

Τοποθεσία:

Stirixis Training Center (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Τεχνικές Πωλήσεων