Αποτίμηση Ανθρακικού Αποτυπώματος - Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14064-1

- Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

27 Νοε 2023 09:00 29 Νοε 2023 15:45
Ελληνικά
16 ώρες ( 3 μέρες )
presentation img Ευάγγελος Καμανατζής
anad greek logo
Αποτίμηση Ανθρακικού Αποτυπώματος - Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14064-1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λόγω της κλιμακούμενης κλιματικής αλλαγής η απαίτηση για την αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος βαίνει συνεχώς πιο απαιτητή. Η αξία πολλών Project σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη μετριέται με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ το green deal θα επιβάλει, εντός των επόμενων ετών, απαραίτητη την αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου και της νομοθεσίας ώστε να αναπτυχθεί ένα Σύστημα Αποτίμησης Ανθρακικού Αποτυπώματος. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εντοπίσουν, ταυτοποιήσουν και διεξάγουν την αποτίμηση εκπομπών και απορροφήσεων αεριών του θερμοκηπίου σε μια επιχείρηση ή οργανισμό. Επίσης, θα κατανοήσουν και θα αναγνωρίσουν τις τεχνικές επιθεώρησης αλλά και τυχόν αποκλίσεις από τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και της βιομηχανίας, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Αποτίμησης του Ανθρακικού Αποτυπώματος και που πρόκειται να ασχοληθούν με την ενέργεια στην επιχείρηση τους 
 • Διευθυντές/Υπεύθυνοι και Μέλη Επιτροπών Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων Αποτίμησης του Ανθρακικού Αποτυπώματος 
 • Επιστημονικό προσωπικό: Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που ασχολούνται με τον καταρτισμό εισηγήσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 • Συμβούλους Διαχείρισης Ενέργειας & Περιβάλλοντος 
 • Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
 • Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Αποτίμησης του Ανθρακικού Αποτυπώματος
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Ευάγγελος Καμανατζής - Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης και νομοθετικών απαιτήσεων
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων.
 • DSPU, Specialist Postgraduate Diploma in Economic and Management Sciences.
 • Master of Science in Business Economic and Management.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
 • Εργασία σε πληθώρα εργασιών, σε πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις επανδρώνοντας διαφορετικές θέσεις πωλήσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανώτερης και ανώτατης διοίκησης.
 • Ενασχόληση με την εκπαίδευση ενηλίκων αδιάκοπα από το 1997, κάτοχος διαπίστευσης ΕΟΠΕΠ.
 • Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης και νομοθετικών απαιτήσεων, επιθεωρήσεις 2ου-3ου  μέρους σε πλήθος επιχειρήσεων-οργανισμών εντός και εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ISO 10002, ISO 50001, ISO 14064 κα.
 • Επικεφαλής επαληθευτής ETS.
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 272.00
 • € 0.00
 • € 178.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 0.00
 • € 85.50
 • € 450.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 27 Νοε 2023

Ώρα

09:00 - 15:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ευάγγελος Καμανατζής

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 28 Νοε 2023

Ώρα

09:00 - 15:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ευάγγελος Καμανατζής

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 29 Νοε 2023

Ώρα

09:00 - 15:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ευάγγελος Καμανατζής

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αποτίμηση Ανθρακικού Αποτυπώματος - Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14064-1