Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Ηλεκτρισμός - Φυσικοί Παράγοντες - ΜΑΠ

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Κατασκευές/ Construction - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

04 Δεκ 2023 09:00 07 Δεκ 2023 17:15
Ελληνικά
21 ώρες ( 3 μέρες )
Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Ηλεκτρισμός - Φυσικοί Παράγοντες - ΜΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων καθότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), υπάρχουν πάνω από 2.3 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως ως αποτέλεσμα εργασιακών δραστηριοτήτων, εκ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια οφείλονται σε κακή υγεία, λόγω των συνεπειών των διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών παραγόντων. Σε θανατηφόρα ατυχήματα οφείλεται ο υπόλοιπος αριθμός θανάτων.  

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ενημέρωση των Λειτουργών Ασφάλειας καθώς και των ατόμων που ορίζονται από τον εργοδότη ως ΕΣΥΠΠ με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2021, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν προκείμενου να μπορεί να τις ενσωματώσει στη λειτουργία και το σχεδιασμό του οργανισμού για τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων 

 • Να συσχετίζουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα θέματα της ασφάλειας και υγείας και της γραπτής εκτίμησης του κινδύνου στους χώρους εργασίας 
 • Να διατυπώνουν τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τόσο των εργοδοτών όσο και των εργοδοτουμένων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας. 
 • Να απαριθμούν και να καταγράφουν τις πηγές κινδύνου στο χώρο εργασίας. 
 • Να ταξινομούν το επίπεδο επικινδυνότητας των διαφόρων Φυσικών Παραγόντων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 • Να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας. 
 • Να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας στην εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας και στη σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. 
 • Να οργανώνουν σωστά τη θέση εργασίας τους. 
 • Να επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου και την πρόληψη ατυχημάτων. 

Σε επίπεδο στάσεων 

 • Να υιοθετούν τις εισηγήσεις που συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.  
 • Να κρίνουν κατά πόσο τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται είναι ικανοποιητικά ή χρήζουν βελτίωσης. 
 • Να συμμετέχουν ενεργά στις επιτροπές ασφάλειας και υγείας. 
 • Να συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων τα οποία ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και στρατηγικού σχεδιασμού στον οργανισμό ή σε συγκεκριμένο τμήμα του, σε Λειτουργούς Ασφάλειας, σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα υπεύθυνου ασφάλειας και υγείας, μέλη των επιτροπών ασφαλείας.  

Trainer's Information
Μάριος Χαραλάμπους - Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MIAC Services Ltd

Ο Μάριος Χαραλάμπους είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MIAC Services Ltd

Ο Μάριος έχει την ικανότητα να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει, χωρίς να επηρεάζεται από άλλους ανθρώπους ή καταστάσεις. Είναι αφοσιωμένος, έμπειρος και με αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση και διαχείριση τυχόν προκλήσεων. Έχει αποδεδειγμένο ιστορικό υψηλών επιδόσεων και υψηλής ποιότητας εργασίας.

Είναι εγκεκριμένος Παροχέας Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Μάριος είναι επίσης Εγκεκριμένος Διευθυντής Ασφάλειας (EUROSHM) από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επαγγελματικών Οργανισμών Ασφάλειας και Υγείας (ENSHPO).

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 498.00
 • € 357.00
 • € 0.00
 • € 141.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 498.00
 • € 0.00
 • € 94.62
 • € 498.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 04 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 17:15

Τοποθεσία:

Hilton Nicosia

Τρίτη - 05 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 17:15

Τοποθεσία:

Hilton Nicosia

Πέμπτη - 07 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 17:15

Τοποθεσία:

Hilton Nicosia

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Ηλεκτρισμός - Φυσικοί Παράγοντες - ΜΑΠ

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Ηλεκτρισμός - Φυσικοί Παράγοντες - ΜΑΠ...

Εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων καθότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης ...

04/12/2023 09:00

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Hilton Nicosia