Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών σύμφωνα με το ISO17025:2017

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

30 Ιαν 2023 10:00 30 Ιαν 2023 17:30
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών σύμφωνα με το ISO17025:2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα εργαστήρια (χημεία) στην Κύπρο που ασχολούνται με εργαστηριακές αναλύσεις (δοκιμές) και ενδιαφέρονται για τη διαπίστευση τους είναι πολλά και συνεχώς αυξάνονται. Αυτό είναι προφανές και από τον αριθμό των εργαστηρίων που είναι διαπιστευμένα από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) αλλά και από τα εργαστήρια που έχουν διαπιστευθεί από όλους τους φορείς του εξωτερικού (ΕΣΥΔ, UKAS κλπ).

Από τα 50 εργαστήρια δοκιμών που είναι στην Κύπρο μόνο τα 20 είναι διαπιστευμένα. Όλα τα υπόλοιπα αλλά και το νέο προσωπικό των ήδη διαπιστευμένων έχουν ανάγκη να εκπαιδευτούν στις απαιτήσεις του ISO17025 ιδιαίτερα που από το 2018 έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της νέας έκδοσης του προτύπου (2017) για να εφαρμόζουν σύστημα ποιότητας στο εργαστήριο τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να δοθούν βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις για την διαπίστευση των εργαστηρίων και να κατανοηθούν οι απαιτήσεις των φορέων διαπίστευσης για την εφαρμογή του προτύπου ISO17025:2017.

Να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος τους διεθνείς οργανισμούς ILAC, EA, CITAC που εμπλέκονται με την διαπίστευση και τις αλλαγές στο πρότυπο σε σχεση με την προηγούμενη έκδοση. Επίσης, να μπορέσει να αξιολογήσει τις εκθέσεις αναφοράς δοκιμών αλλά και διακριβώσεων διαπιστευμένων εργαστηρίων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Εργαστηρίων, Ποιότητας ή Έρευνας και Ανάπτυξης και σε αναλυτές χημείων που ασχολούνται µε την διασφάλιση ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

1. Εισαγωγικές έννοιες – σύντομη σκιαγράφηση του ISO/IEC 17025

 • Αναφορά στους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς (ILAC, EA, CITAC) που εμπλέκονται με την διαπίστευση


2. Τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου

 • Παράθεση όλων των παραγράφων του προτύπου, σχέση με ΙSO 9001
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις / εκπαίδευση επιθεωρητών
 • Audit Reports, check lists και άλλα εργαλεία για αποτελεσματική επιθεώρηση


3. Διαπίστευση Μεθόδων Μικροβιολογίας

 • Παραδείγματα εγχειριδίων ποιότητας, διαδικασίας


4. Διεργαστηριακός έλεγχος ικανότητας (proficiency testing) 

 • Εξοπλισμός και διακρίβωση - Αξιολόγηση πιστοποιητικών διακρίβωσης
 • Καθορισμός συχνότητας διακρίβωσης και τεκμηρίωση του


5. Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας

 • Διαγράμματα Ελέγχου
 • Συχνότητα διαγραμμάτων, υπολογισμοί, κάθετες επιθεωρήσεις
 • Συνήθεις μη συμμορφώσεις στις αξιολογήσεις των Φορέων Διαπίστευσης


6. Επικύρωση μεθόδων 

 • Διαφορά επαλήθευσης και επικύρωσης
 • Πρότυπες και εσωτερικές μέθοδοι δοκιμών

Εκπαιδευτής 
Γ. Σειραγάκης. Ο Εκπαιδευτής (Χημικός τροφίμων με μεταπτυχιακές σπουδές στη διασφάλιση ποιότητας) είναι τα τελευταία 10 χρόνια διευθυντής του Food Allergens Laboratory.


ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 190.00
 • € 119.00
 • € 36.10
 • € 71.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 190.00
 • € 0.00
 • € 36.10
 • € 190.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

Δωρεάν Συμμετοχή Ανέργων στον σεμινάριο. (Ισχύουν όροι και Προϋποθέσεις)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 30 Ιαν 2023

Ώρα

10:00 - 17:30

Τοποθεσία:

ΚΕΠΑ (Λάρνακα)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών σύμφωνα με το ISO17025:2017