Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

- Πρώτες Βοήθειες/ Υπηρεσίες Υγείας

20 Φεβ 2023 08:30 20 Φεβ 2023 15:00
Ελληνικά
6 ώρες ( 1 ημέρα )
Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με βάση τον Νόμο 110(Ι)/2008 που προνοεί την εγκατάσταση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) οι εργοδότες που οφείλουν να εγκαταστήσουν ΑΕΑ θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλη και πιστοποιημένη εκπαίδευση στους εργοδοτούμενούς τους σε θέματα που αφορούν την Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και την σωστή χρήση του ΑΕΑ.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν:

 • Να παρέχουν ασφαλείς, άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες, στις περιπτώσεις περιστατικών άμεσης βοήθειας.
 • Να αξιολογήσουν αν ο πάσχοντας ανταποκρίνεται και αναπνέει φυσιολογικά.
 • Να διανοίγουν τον αεραγωγό και να καλούν να τους φέρουν τον ΑΕΑ
 • Να καλούν το 112 και να δίνουν σωστές πληροφορίες
 • Να παρέχουν στους πάσχοντες Ποιητική και Αποτελεσματική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
 • Να χρησιμοποιούν σωστά και με ασφάλεια τον ΑΕΑ ακολουθώντας τις λεκτικές ή και οπτικές οδηγίες
 • Να ελαχιστοποιεί τις διακοπές των θωρακικών πιέσεων κατά την διάρκεια της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Διευθυντές/Ιδιοκτήτες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων/Καταστημάτων
 • Επιστάτες
 • Υπεύθυνους εργοταξίων, εργοστασίων, μονάδων παραγωγής, διανομέων
 • Αρμόδια πρόσωπα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
 • Φύλακες Ασφαλείας/Security
 • Υπεύθυνους Εκδηλώσεων
 • Δασκάλους/Καθηγητές/Νηπιαγωγούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνικές Κατάρτισης:

 • Διάλεξη/εισήγηση
 • Προσομοίωση για ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ - QCPR με τη χρήση των ηλεκτρονικά αναβαθμισμένων προπλασμάτων
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν ως εναύσματα για την πρόκληση συζητήσεων γύρω από τη διδακτέα ύλη.
 • Εύστοχες μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.
 • Η πρακτική εξάσκηση αποτελεί, για το αντικείμενο μας, την κορύφωση του προγράμματος όπου οι εκπαιδευόμενοι θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει και που θα τους δώσει την αναγκαία αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση για να εφαρμόσουν στο πεδίο τις γνώσεις τους.
 • Η μελέτη περίπτωσης σε ομάδες εργασίας κρίνεται ως ιδιαίτερα αποτελεσματική για την Ενότητα αυτή αφού εμπεδώνει στον εκπαιδευόμενο το γνωστικό αντικείμενο μέσα από μικρές συζητήσεις στην ομάδα.

Πιστοποίηση:

Σε όλους τους συμμετέχοντες με το τέλος του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης αναγνωρισμένο από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το υπουργείο υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Safety Partners είναι εγκεκριμένος παροχέας προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) με αριθμό έγκρισης 21.1.6.3.32.26/2019.


Μέθοδος Κατάρτισης:

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα στη Λάρνακα όπου και θα ακολουθήσει και η πρακτική εξάσκηση

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 110.00
 • € 72.00
 • € 20.90
 • € 38.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 110.00
 • € 0.00
 • € 20.90
 • € 110.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

Δωρεάν σε Ανέργους που πληρούν τις προδιαγραφές της ΑνΑΔ Ειδικές τιμές για Φοιτητές-Στρατιώτες και Μη δικαιούχους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 20 Φεβ 2023

Ώρα

08:30 - 15:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντώνης Σιαμαήλας

Τοποθεσία:

Λάρνακα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά...

Με βάση τους κανονισμούς περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Κ.Δ.Π. 198/2009) οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν κατάλληλη και πιστοποιημένη εκπαίδε...

15/02/2023 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λάρνακα

Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απιν...

Με βάση τον Νόμο 110(Ι)/2008 που προνοεί την εγκατάσταση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) οι εργοδότες που οφείλουν να εγκαταστήσουν ΑΕΑ θα πρέπει...

20/02/2023 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λάρνακα