Λογιστική LCCI - Intermediate (Ταχύρρυθμο)

- Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά

01 Φεβ 2023 12:01 01 Φεβ 2023 12:01
Ελληνικά
70 ώρες ( ημέρα )
Λογιστική LCCI - Intermediate (Ταχύρρυθμο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λογιστήριο είναι το κρισιμότερο τμήμα κάθε επιχείρησης γιατί δίνει τα αποτελέσματα της επιχείρησης και την ρευστότητα της. Οι λειτουργοί που το στελεχώνουν πέραν της λογιστικής γνώσης απαιτείται να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους λόγω των πολλών αλλαγών στις λογιστικές πρακτικές.

Με τη λογιστική πετυχαίνεται ο προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σε κάθε χρονική στιγμή, δηλαδή, η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) που προκύπτουν από τη δράση της επιχείρησης και η δυνατότητα να ασκηθούν έλεγχοι στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αλλά  και γενικότερα στην λειτουργία της επιχείρησης. Όλα αυτά γίνονται προκειμένου να αξιολογηθούν και να διατυπωθούν συμπεράσματα και πολιτικές για τον οργανισμό.

Η σωστή σύνταξη αλλά και ερμηνεία  των λογιστικών και φορολογικών δεδομένων είναι σπουδαίας σημασίας για την επιχείρηση αφού δίνουν το έναυσμα για  πολιτικές δράσεις και γενικότερα στρατηγικές για την Διοίκηση.

Για τους πιο πάνω λόγους η ανάγκη κατάρτισης στελεχών στην ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ,  είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Στόχοι Γνώσεων:
 • Ο καταρτιζόμενος να περιγράφει την αναγκαιότητα χρήσης των λογιστικών προτύπων
 • Να συσχετίζει τις διάφορες λογιστικές πρακτικές ώστε η κερδοφορία να οδηγεί σε αύξηση της ρευστότητας (πρακτικές με πίστωση και της μετρητοίς)
 • Να κατονομάζει τα περιουσιακά στοιχεία σε Πάγια και Κυκλοφοριακά
 • Να απαριθμεί τους αριθμοδείκτες αξιολόγησης των λογιστικών καταστάσεων
 • Να διατυπώνει τα συμπεράσματα από την λογιστική ανάλυση για διοικητική χρήση
 • Να ταξινομεί τους κινδύνους της επιχείρησης
 • Να κατατάσσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας σε άμεσες και μεταχρονολογημένες.

Στόχοι Δεξιοτήτων
 • Να επιλέγει τις πιο ιδανικές τεχνικές για την παρουσίαση των λογιστικών βιβλίων
 • Να επεξηγεί  τα λογιστικά προγράμματα και τους δείκτες αξιολόγησης.
 • Να τεκμηριώνει της φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης
 • Να οργανώνει και να παρουσιάζει με σαφήνεια τα αποτελέσματα της Λογιστικής ανάλυσης στην διοίκηση.
 • Να αιτιολογεί προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά την διάρκεια μια χρήσης και να προτείνει λύσεις, ειδικά για θέματα φορολογίας.
 • Να αναπτύσσει την Λογιστική ανάλυση ώστε να διαμορφώνεται η στρατηγική της επιχείρησης σε θέματα κερδοφορίας, ρευστότητας και φορολογικών θεμάτων.

Στόχοι Στάσεων
 • Συνεργάζεται και υιοθετεί αποτελεσματικά τις αρχές και ερμηνείες άλλων συναδέλφων του
 • Δικαιολογεί τον τρόπο και την μεθοδολογία της διοικητικής στρατηγικής
 • Αντικρούει με επιχειρήματα λανθασμένες προσεγγίσεις
 • Συμμετέχει με αποτελεσματικό τρόπο τις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης
 • Αποδέχεται τις διαφορετικές προσεγγίσεις άλλων
 • Υπερασπίζονται τις διαφορετικές λογικές απόψεις και να αποδέχεται την κριτική από άλλους
 • Να επικρίνει αλαζονικές και ακραίες συμπεριφορές
 • Αντιμετωπίζει τυχών Εμπόδια στη φορολογική και λογιστική θεματολογία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Διοικητικό και άλλο προσωπικό επιχειρήσεων στο λογιστήριο ή που έχει σχέση με το λογιστήριο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γιατί το NEORAMA;

Χρυσό Παγκύπριο Μετάλλιο 
Ασημένιο Παγκύπριο Μετάλλιο Ηigher L.C.C.I. (Accounting 3) και Ιntermediate L.C.C.I. (BOOK KEEPING AND ACCOUNTS) Στάλω Ιωακείμ και Γιώργος Πιντιρίσιης.

Βιβλία, εκδόσεις NEORAMA :
 • Εισαγωγή στη Λογιστική Συγγραφέας: Άδωνις Μυλωνάς ISBN: 978-9963-9934-3-7, Τιμή 30 (τριάντα ευρώ),
 • Λογιστική Μέσου Επιπέδου (Intermediate), Συγγραφέας: Άδωνις Μυλωνάς ISBN:978-9963-9934-4-4 Τιμή 40 (Σαράντα ευρώ) και,
 • Ανώτερη Λογιστική (Higher) Συγγραφέας: Άδωνις Μυλωνάς ISBN:978-9963-9934-4-4 Τιμή 40 (Σαράντα ευρώ).

Έκαστο βιβλίο συνοδεύεται από 15 θέματα εξετάσεων με τις Λύσεις τους.

Τα εξέταστρα είναι επιπλέον χρέωση και δεν αφορούν το εκπαιδευτικό κέντρο αλλά το σπουδαστή και καθορίζονται από τον εκάστοτε παροχέα πιστοποιήσεων.


Μαθήματα παρέχονται και σε ατομικό επίπεδο για Πανεπιστημιακού επιπέδου θέματα ή A.C.C.A.. με ωριαία δίδακτρα 40 ευρώ.
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1410.00
 • € 1128.00
 • € 0.00
 • € 282.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 480.00
 • € 0.00
 • € 91.20
 • € 480.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Επιπλέον €50 ευρώ Βιβλίο και Papers. Συμπληρώστε τη πιο κάτω φόρμα για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις ευκολίες πληρωμής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 01 Φεβ 2023

Τοποθεσία:

Neorama Education (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Λογιστική LCCI - Intermediate (Ταχύρρυθμο)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Elementary Accounting - Προετοιμασία για το LCCI...

Το δημοφιλές και διεθνώς αναγνωρισμένο Αγγλικό προσόν στη λογιστική, LCCI, δεσπόζει του επαγγέλματος των βοηθών λογιστηρίου για πολλές δεκαετίες τώρα και αποτελ...

31/01/2024 12:01

ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

eLearning

Higher Accounting...

Το δημοφιλές και διεθνώς αναγνωρισμένο Αγγλικό προσόν στη λογιστική, LCCI, δεσπόζει του επαγγέλματος των Λειτουργών Λογιστηρίου για πολλές δεκαετίες τώρα και απ...

31/01/2024 12:01

ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

eLearning

Intermediate Accounting...

Το δημοφιλές και διεθνώς αναγνωρισμένο Αγγλικό προσόν στη λογιστική, LCCI, δεσπόζει του επαγγέλματος των βοηθών λογιστηρίου για πολλές δεκαετίες τώρα και αποτελ...

31/01/2024 12:01

ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

eLearning