Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

30 Σεπ 2022 09:30 31 Οκτ 2022 13:15
Ελληνικά
35 ώρες ( 10 μέρες )
Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί «Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021» (Κ.Δ.Π 158/2021) o κάθε εργοδότης οφείλει να ορίσει και εκπαιδεύσει πρόσωπα για:

  • να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων που υπάρχουν ή μπορεί να δημιουργηθούν στην εγκατάσταση, στο υποστατικό ή/και στην επιχείρησή του και
  • ️να του παρέχουν συμβουλευτική βοήθεια για τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την προστασία των εργοδοτουμένων και άλλων προσώπων στον χώρο εργασίας.

Τα πρόσωπα αυτά αποτελούν την ΕΣΥΠΠ (Εσωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης).

Η Anaplasis Business Consultants σε συνεργασία με την ΙΗΕ Academy οργανώνουν το επισυναπτόμενο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)»

Το πρόγραμμα αυτό ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές ενότητες και διάρκεια εκπαίδευσης που έχει ορίσει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ελάχιστη εκπαίδευση των προσώπων που θα προσφέρουν οι Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών με αρμοδιότητες στην εργασιακή ασφάλεια και υγεία, υπεύθυνους ασφάλειας και υγείας και μέλη επιτροπών ασφάλειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

LOCATION

IHE Academy

110, Nikou Pattichi str.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 850.00
  • € 595.00
  • € 161.50
  • € 255.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 850.00
  • € 0.00
  • € 161.50
  • € 850.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 30 Σεπ 2022

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρίστος Ζαχαριάδης

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 04 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρίστος Ζαχαριάδης

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 06 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρίστος Ζαχαριάδης

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 11 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρίστος Ζαχαριάδης

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 13 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρίστος Ζαχαριάδης

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 18 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντώνης Γεωργίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 20 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντώνης Γεωργίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 25 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντώνης Γεωργίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 27 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντώνης Γεωργίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 31 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντώνης Γεωργίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ασφαλεια & Υγεια για τους Αντιπροσωπους Ασφαλειας...

Η κατάλληλη διαχείριση των θεμάτων εργασιακής ασφάλειας και υγείας  εξασφαλίζει ένα χώρο εργασίας με λιγότερες πήγες κινδύνων και πιο χαμηλή επικινδυνότητα. Οι ...

29/09/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ...

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί «Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021» (Κ.Δ.Π 158/2021) o κάθε εργοδότης οφείλει να ορίσε...

30/09/2022 09:30

35 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διευθύνω την Επιχείριση μου σε ένα Κόσμο που Αλλάζει Συνεχώς...

Οι παγκόσμιες εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος μας αλλάξει και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοσθούν στη νέα πραγματικότητα. Οι διευθυντές χρειάζεται να αναλύσ...

05/10/2022 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Ασφαλεια & Υγεια για τους Αντιπροσωπους Ασφαλειας...

Η κατάλληλη διαχείριση των θεμάτων εργασιακής ασφάλειας και υγείας  εξασφαλίζει ένα χώρο εργασίας με λιγότερες πήγες κινδύνων και πιο χαμηλή επικινδυνότητα. Οι ...

13/10/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Ασφαλεια & Υγεια για τους Αντιπροσωπους Ασφαλειας...

Η κατάλληλη διαχείριση των θεμάτων εργασιακής ασφάλειας και υγείας  εξασφαλίζει ένα χώρο εργασίας με λιγότερες πήγες κινδύνων και πιο χαμηλή επικινδυνότητα. Οι ...

31/10/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λευκωσία

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία-ISO 45001:2018...

Το ISO 45001 είναι το νέο πρότυπο του ISO για να βοηθήσει τους οργανισμούς στη μείωση του κινδύνου εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών, δημιουργώντας ένα πλαίσιο...

07/11/2022 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ...

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί «Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021» (Κ.Δ.Π 158/2021) o κάθε εργοδότης οφείλει να ορίσε...

15/11/2022 09:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού...

Η ανάγκη για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί από τα στελέχη των επιχειρήσεων γνώσεις πέραν της ειδικότητας τους.  Η ικαν...

01/12/2022 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών - Σχέδια Δράσης/ Safety Emergency Report -...

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν υποχρέωση στα πλαίσια της ασφάλειας και υγείας να έχουν την ετοιμότητα να ανταποκριθούν με σωστό τρόπο, γρήγορα και αποτελε...

10/12/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός