Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακό Κόστος

- Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

27 Σεπ 2022 09:00 27 Σεπ 2022 12:45
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακό Κόστος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΑ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το σεμινάριο είναι ένα ουσιώδες πρόγραμμα για όλους τους εργοδότες και τις Διευθυντικές ομάδες.

Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού σας έναντι των υπαλλήλων του και σας βοηθά να ερμηνεύσετε σωστά τις σχετικές για την απασχόληση νομοθεσίες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας λειτουργεί ομαλά και οι εργαζόμενοι σας είναι ικανοποιημένοι.

Αυτό το πρόγραμμα θα σας εκπαιδεύσει στους βασικούς νόμους για την απασχόληση και θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητες που χρειάζεστε, ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε και να λύνετε τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με τους υπαλλήλους σας.

Θα μάθετε επίσης πώς να υπολογίζετε το πραγματικό κόστος εργασίας προκειμένου να εφαρμόσετε ένα κατάλληλο σύστημα αμοιβών και να εισαγάγετε κίνητρα απόδοσης εντός του οργανισμού σας.


EN

The Seminar is an essential program for all employers and management teams. It offers insights into your organization’s legal obligations towards its employees and helps you interpret relevant employment legislation correctly in order to ensure your company runs smoothly and your employees are satisfied.

What you will gain

This program will educate you on basic employment laws and help you develop the skills you need to identify and solve any problems that may arise with your employees.

You will also learn how to calculate actual labor costs in order to implement a suitable remuneration system and introduce performance incentives within your organization.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Κατανόηση βασικών πτυχών του Συστήματος εργασιακών Σχέσεων και ο ρόλος της Διευθυντικής Ομάδας στον Οργανισμό
 • Γνωριμία με τις βασικές Εργατικές νομοθεσίες
 • Κατανόηση των υποχρεώσεων εργοδότησης ως προς τον προσδιορισμό όρων εργοδότησης.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων καθορισμού Συστήματος Αμοιβών στην εταιρεία
 • Ανάπτυξη της γνώσης ως προς τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον υπολογισμό του εργατικού κόστους, τη σημασία, και τον τρόπο υπολογισμού του.

EN

 • Understanding the key aspects of the Labor Relations System and the role of the Management Team within the Organization
 • Introduction to basic Labor Laws
 • Understanding the employer’s obligations in terms of establishing employment terms
 • How to implement a suitable Remuneration System
 • Understanding of the key factors that affect the calculation of labor costs, their importance, and how costs are calculated

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όσους κατέχουν διευθυντικό ρόλο σε μια εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές κ.λπ.


EN

Anyone who holds a managerial role within a company is eligible to take this course. This includes decision makers, HR managers, CEOs, General Managers, etc.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδευτής: Πόλυς Πολυκάρπου

Φιλοξενούμενος: Άντης Αποστόλου

Ανώτερος Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Υπουργείου Εργασίας και προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Θα αναλύσει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεωρήσεων και πώς επηρεάζει την απασχόληση σε εταιρείες.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 169.00
 • € 119.00
 • € 32.11
 • € 50.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 169.00
 • € 0.00
 • € 32.11
 • € 169.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 27 Σεπ 2022

Ώρα

09:00 - 12:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Πολύκαρπος Πολυκάρπου

Τοποθεσία:

CHEI (Λεμεσός)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακό Κόστος

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακό Κόστος...

ΕΝΑ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΤο σεμινάριο είναι ένα ουσιώδες πρόγραμμα για όλους τους εργοδότες και τις Διευθυντικές ομάδες.Προσφέρ...

27/09/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

CHEI (Λεμεσός)

Certified Hotel Administrator CHA...

Το CHA®, είναι η πλέον έγκυρη επαγγελματική πιστοποίηση διεθνώς για Γενικούς Διευθυντές σε Ξενοδοχεία, η οποία επικυρώνει τις σημαντικές ικανότητες διοίκησης κα...

08/11/2022 16:00

98 ώρες (28 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online