Κυκλική Οικονομία και Αειφορία

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

16 Νοε 2022 09:00 23 Νοε 2022 17:00
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Κυκλική Οικονομία και Αειφορία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το υφιστάμενο γραμμικό οικονομικό μοντέλο έχει σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην κοινωνία και γενικότερα στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στη μετάβαση της οικονομίας σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές της αειφορίας.  Με την προσπάθεια αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στο να καταστούν οι επιχειρήσεις της πιο πράσινες, με παραγωγή μηδενικών αποβλήτων, πιο αειφόρες και με εντονότερη εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Αρκετές κυπριακές επιχειρήσεις άρχισαν να διερευνούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας και να προβληματίζονται για τον τρόπο προσαρμογής τους σε αυτές.  Επιπρόσθετα μερικές από αυτές συνεργάζονται με προμηθευτές και πελάτες οι οποίοι είναι οικολογικά ευαίσθητοι και επιβάλλουν την υιοθέτηση της αειφόρου ανάπτυξης από αυτές.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της ζωτικής σημασίας που θα έχουν η κυκλική οικονομία και η αειφορία στις κυπριακές επιχειρήσεις και να τις θέσει ως έννοιες κλειδιά για την μελλοντική τους ανάπτυξη. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα αυτό καλύπτει ορθολογιστικά και αποτελεσματικά τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που παρέχουν πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των σύγχρονων κυπριακών επιχειρήσεων.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 320.00
  • € 238.00
  • € 60.80
  • € 82.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 320.00
  • € 0.00
  • € 60.80
  • € 320.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 16 Νοε 2022

Ώρα

09:00 - 17:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρίστος Ζαχαριάδης

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Τετάρτη - 23 Νοε 2022

Ώρα

09:00 - 17:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρίστος Ζαχαριάδης

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Κυκλική Οικονομία και Αειφορία

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Διευθύνω την Επιχείριση μου σε ένα Κόσμο που Αλλάζει Συνεχώς...

Οι παγκόσμιες εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος μας αλλάξει και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοσθούν στη νέα πραγματικότητα. Οι διευθυντές χρειάζεται να αναλύσ...

05/10/2022 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Sustainable Tourism...

Πολλές τουριστικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, τουριστικά διαμερίσματα, χώροι εστίασης και άλλες, ένεκα της συνεργασίας τους με τουριστικούς πράκτορες άρχισαν...

01/11/2022 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Κυκλική Οικονομία και Αειφορία...

Το υφιστάμενο γραμμικό οικονομικό μοντέλο έχει σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην κοινωνία και γενικότερα στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.  Η...

16/11/2022 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός