Ασφαλεια & Υγεια για τους Αντιπροσωπους Ασφαλειας

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

29 Σεπ 2022 09:00 29 Σεπ 2022 17:00
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Ασφαλεια & Υγεια για τους Αντιπροσωπους Ασφαλειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κατάλληλη διαχείριση των θεμάτων εργασιακής ασφάλειας και υγείας  εξασφαλίζει ένα χώρο εργασίας με λιγότερες πήγες κινδύνων και πιο χαμηλή επικινδυνότητα. Οι αναθεωρημένοι Κανονισμοί για τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας του 2021 (Κ.Δ.Π. 158/2021) ορίζουν νέες αναλυτικές προδιαγραφές για την εργασιακή ασφάλεια.  Επιπρόσθετα στον Κ.Δ.Π. 238/2021 περιγράφεται  το περιεχόμενο της ελάχιστης κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία των αντιπροσώπων ασφάλειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές πρόνοιες για την εργασιακή ασφάλεια και υγεία όπως προκύπτουν από το νόμο Ν.89(Ι)/1996 και τον κανονισμό Κ.Δ.Π. 158/2021.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 160.00
  • € 119.00
  • € 30.40
  • € 41.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 160.00
  • € 0.00
  • € 30.40
  • € 160.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 29 Σεπ 2022

Ώρα

09:00 - 17:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρίστος Ζαχαριάδης

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ασφαλεια & Υγεια για τους Αντιπροσωπους Ασφαλειας

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ασφαλεια & Υγεια για τους Αντιπροσωπους Ασφαλειας...

Η κατάλληλη διαχείριση των θεμάτων εργασιακής ασφάλειας και υγείας  εξασφαλίζει ένα χώρο εργασίας με λιγότερες πήγες κινδύνων και πιο χαμηλή επικινδυνότητα. Οι ...

29/09/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ...

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί «Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021» (Κ.Δ.Π 158/2021) o κάθε εργοδότης οφείλει να ορίσε...

30/09/2022 09:30

35 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ασφαλεια & Υγεια για τους Αντιπροσωπους Ασφαλειας...

Η κατάλληλη διαχείριση των θεμάτων εργασιακής ασφάλειας και υγείας  εξασφαλίζει ένα χώρο εργασίας με λιγότερες πήγες κινδύνων και πιο χαμηλή επικινδυνότητα. Οι ...

13/10/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Ασφαλεια & Υγεια για τους Αντιπροσωπους Ασφαλειας...

Η κατάλληλη διαχείριση των θεμάτων εργασιακής ασφάλειας και υγείας  εξασφαλίζει ένα χώρο εργασίας με λιγότερες πήγες κινδύνων και πιο χαμηλή επικινδυνότητα. Οι ...

31/10/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λευκωσία

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία-ISO 45001:2018...

Το ISO 45001 είναι το νέο πρότυπο του ISO για να βοηθήσει τους οργανισμούς στη μείωση του κινδύνου εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών, δημιουργώντας ένα πλαίσιο...

07/11/2022 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ...

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί «Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021» (Κ.Δ.Π 158/2021) o κάθε εργοδότης οφείλει να ορίσε...

15/11/2022 09:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Ρόλος – Καθήκοντα του Λειτουργου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)...

Η Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων και της Ιδιωτικότητας των πολιτών της Ε.Ε., έχει τεθεί σε νέα βάση από τις 25 Μαΐου 2018, οπόταν τέθηκε σε ταυτόχρονη εφαρµ...

07/12/2022 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών - Σχέδια Δράσης/ Safety Emergency Report -...

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν υποχρέωση στα πλαίσια της ασφάλειας και υγείας να έχουν την ετοιμότητα να ανταποκριθούν με σωστό τρόπο, γρήγορα και αποτελε...

10/12/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός