Εργασιακές Σχέσεις και Διαχείριση Προβλημάτων

- Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

23 Σεπ 2022 09:00 23 Σεπ 2022 17:00
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Εργασιακές Σχέσεις και Διαχείριση Προβλημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις σημερινές επιχειρήσεις, η πρόκληση για την ορθολογιστική και αποτελεσματική διαχείριση των εργασιακών σχέσεων, της επικοινωνίας και της διαχείρισης προβλημάτων στον εργασιακό χώρο έχει καταστεί τεράστια καθώς υπάρχει μια ραγδαία αύξηση της διαφορετικότητας και διεύρυνση των ανάμεικτων δεξιοτήτων (άπειροι και έμπειροι εργαζόμενοι). 

Η εκπαίδευση των διευθυντικών και εποπτικών στελεχών θα συμβάλει στη διάγνωση, πρόληψη θεραπεία και αποτελεσματικότερο χειρισμό των εργασιακών σχέσεων ιδιαίτερα στα θέματα της επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων, καλλιέργειας αποδοτικών ομάδων εργασίας, και επίλυσης καθημερινών διαφορών, προβλημάτων και συγκρούσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλλιεργούνται οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να επιτυγχάνεται η εξασφάλιση παραγωγικών και ικανοποιημένων εργαζομένων και ομάδων εργασίας στο χώρο εργασίας.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 160.00
  • € 119.00
  • € 30.40
  • € 41.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 160.00
  • € 0.00
  • € 30.40
  • € 160.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 23 Σεπ 2022

Ώρα

09:00 - 17:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρίστος Ζαχαριάδης

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εργασιακές Σχέσεις και Διαχείριση Προβλημάτων