Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Τηλεμάθησης

- Soft Skills / Επικοινωνία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

25 Ιουν 2022 18:00 31 Οκτ 2022 21:15
Ελληνικά
45 ώρες ( 14 μέρες )
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Τηλεμάθησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εκπαίδευση του σύγχρονου εταιρικού εκπαιδευτή ή εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης στη διδασκαλία με τηλεμάθηση είναι θέμα ζωτικής σημασίας, διότι επιτρέπει τη συνεχιζόμενη προσφορά των υπηρεσιών του σε θέματα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από ευέλικτες διαδικασίες κατάρτισης στη βάση των αναγκών και κρίσεων όπως της πανδημίας του κορονοϊού που ανά το παγκόσμιο όλοι βιώνουμε τώρα.

Επομένως, η κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων σε θέματα εναλλακτικών μορφών μάθησης όπως είναι η τηλεμάθηση επιτρέπει την απρόσκοπτη προσφορά τους στον οργανισμό ή επιχείρηση που εργάζονται προσδίδοντας ταυτόχρονα στην επιχείρηση υπεροχή στην αποδοτικότητα, την ποιότητα και την καινοτομία.

Στη βάση του σκεπτικού αυτού, ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης, ενδοεταιρικούς και άλλους εκπαιδευτές, στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης e-learning αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και των θεωριών εκπαιδευτικού σχεδιασμού για το πώς μαθαίνει ο άνθρωπος στα περιβάλλοντα αυτά. Οι καταρτιζόμενοι στο πρόγραμμα θα έχουν ενεργό εμπλοκή στο σχεδιασμό προγράμματος κατάρτισης με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής μάθησης και στη δημιουργία κατάλληλου ηλεκτρονικού υλικού με τη χρήση πολλών ψηφιακών εργαλείων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης/τηλεμάθησης.
 • Κατονομάζουν τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και συλλογής στοιχείων μέσω της τεχνολογίας.
 • Περιγράφουν τις τεχνικές δυνατότητες εργαλείων τηλεμάθησης και τις αντίστοιχες παιδαγωγικές τους δυνατότητες.
 • Επεξηγούν τις αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται στον σχεδιασμό προγραμμάτων που υλοποιούνται με τη μέθοδο της τηλεμάθησης.
 • Κατονομάζουν σύγχρονες τεχνικές κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεμάθησης.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Διενεργούν ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές.
 • Χρησιμοποιούν με επάρκεια τις πλατφόρμες τηλεμάθησης.
 • Σχεδιάζουν προγράμματα με επιλογή ή συνδυασμό τεχνικών όπως μικρομάθηση (bite-sized learning), μάθηση με βίντεο (video-based learning), κοινωνική μάθηση (social learning), ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom) και παιχνιδοποίηση (gamification).
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές μάθησης στο σχεδιασμό περιβαλλόντων τηλεμάθησης.
 • Αναπτύσσουν ηλεκτρονικό υλικό με ποικιλία ψηφιακών εργαλείων.
 • Eφαρμόζουν τις αρχές υλοποίησης προγραμμάτων με τη μέθοδο της τηλεμάθησης για την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης στη διαδικτυακή τάξη.
 • Οργανώνουν διαδικτυακή συνάντηση.
 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους καταρτιζόμενους στη διαδικτυακή τάξη.
 • Διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από απόσταση.
 • Αναπτύσσουν εργαλεία αξιολόγησης, όπως ερωτηματολόγια και quizzes με διάφορα ψηφιακά εργαλεία.

Σε επίπεδο στάσεων

 • Eπιδεικνύουν προθυμία στο να υιοθετούν τη μέθοδο της τηλεμάθησης στα δικά τους προγράμματα κατάρτισης.
 • Eκτιμούν την αξία της τηλεμάθησης στη δια βίου μάθηση.
 • Eνθαρρύνουν και άλλους συναδέλφους τους να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεμάθησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Πιστοποιημένους από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Εκπαιδευτές που παρέχουν υπηρεσίες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ ή/και σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς.
Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτικούς και άλλους διδάσκοντες που παρέχουν υπηρεσίες σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, επιμορφωτικά κέντρα, πανεπιστήμια, κολλέγια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως βαθμίδας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περίοδος διεξαγωγής: 25/06/2022-31/10/2022 

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1000.00
 • € 765.00
 • € 0.00
 • € 235.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1000.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 1000.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σάββατο - 25 Ιουν 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 02 Ιουλ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 19 Σεπ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 21 Σεπ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 26 Σεπ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 28 Σεπ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 03 Οκτ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 05 Οκτ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 10 Οκτ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 12 Οκτ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 17 Οκτ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 19 Οκτ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 24 Οκτ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 26 Οκτ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 31 Οκτ 2022

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Τηλεμάθησης

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Γενικές Γνώσεις, για πρόσληψη στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική....

Το εκπαιδευτικό Κέντρο Neorama μέσα από 2 δεκαετίες εμπειρίας στις εξατάσεις για πρόσληψη αστυνομικών και πυροσβεστών, προχώρησε στη δημιουργία δομημένου και επ...

31/01/2024 07:46

Ελληνικά

eLearning