Κατάρτιση για Εγκαταστάτες Μικρής Κλίμακας Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

- Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

23 Ιουν 2022 17:00 16 Ιουλ 2022 15:30
Ελληνικά
45 ώρες ( 12 μέρες )
Κατάρτιση για Εγκαταστάτες Μικρής Κλίμακας Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Εκπαιδευτικό και το Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνουν την έναρξη του προγράμματος ‘Κατάρτιση για Εγκαταστάτες Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Κατηγορία Γ΄)’ βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/28/ΕΚ και των κανονισμών Κ.Δ.Π. 374/2015. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) και η παρακολούθησή του, όπως και η επιτυχία στις συνυφασμένες εξετάσεις, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του ΥΕΕΒΤ.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την εκπαίδευση, οι καταρτιζόμενοι θα:- Αναγνωρίζουν τα συστήματα και τα συστατικά μέρη των φωτοβολταϊκών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μηχανολογικούσχεδιασμού τους.

 • Αποκτήσουν ικανότητα προσδιορισμού της απαιτούμενης θέσης, προσανατολισμού και κλίσης του ηλιακού φωτοβολταϊκού συλλέκτη,λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων παραμέτρων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοσή τους.
 • Επιλέγουν τον κατάλληλο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος .
 • Διεξάγουν μετρήσεις για επιβεβαίωση λειτουργίας, ελέγχου και αναγνώρισης προβλημάτων.
 • Εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
 • Εφαρμόζουν τα πρότυπα, τις μεθοδολογίες και διαδικασίες όπως αυτά θα καθορίζονται με σχετικά διατάγματα του νόμου, κ.ά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργοδοτούμενους επιχειρήσεων/οργανισμών. Συγκεκριμένα, αφορά ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή τεχνικούςηλεκτρολογίας που εργάζονται στους τομείς ενεργειακού σχεδιασμού και εγκαταστάσεων ΦΒ συστημάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδευτής

Δρ Νικόλας Χριστοφίδης

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 675.00
 • € 540.00
 • € 128.25
 • € 135.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 675.00
 • € 0.00
 • € 128.25
 • € 675.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 23 Ιουν 2022

Ώρα

17:00 - 20:50

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 24 Ιουν 2022

Ώρα

17:00 - 20:50

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 27 Ιουν 2022

Ώρα

17:00 - 20:50

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 30 Ιουν 2022

Ώρα

17:00 - 20:50

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 01 Ιουλ 2022

Ώρα

17:00 - 20:50

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 05 Ιουλ 2022

Ώρα

17:00 - 20:50

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 06 Ιουλ 2022

Ώρα

17:00 - 20:50

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 07 Ιουλ 2022

Ώρα

17:00 - 20:50

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 12 Ιουλ 2022

Ώρα

17:00 - 20:50

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 14 Ιουλ 2022

Ώρα

17:00 - 20:50

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 16 Ιουλ 2022

Ώρα

08:00 - 15:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Κατάρτιση για Εγκαταστάτες Μικρής Κλίμακας Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων