Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων

- Πληροφορική - Χρήστες - Πληροφορική - Επαγγελματίες IT - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

17 Μάιου 2022 08:15 18 Μάιου 2022 16:00
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.

 Περεταίρω, η Μοντελοποίηση Κτηριακών Πληροφοριών είναι μια διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης πληροφοριών (γεωμετρικών αλλά και άυλων) σχετικά με ένα κατασκευαστικό έργο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του Έργου.

 Από την πλευρά τους οι Μηχανικοί (Civil & Structural Engineers) κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός Έργου με την τεχνολογία BIM / Revit καλούνται να συνεργαστούν με τους Αρχιτέκτονες στο περιβάλλον του λογισμικού, που βοηθά στην απλοποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού και ανάλυσης κτιρίων. Ως συλλογική μεθοδολογία εργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση έργων, επιτρέπει στους Μηχανικούς να σχεδιάζουν με στοιχεία μοντελοποίησης και παραμετρικά δομικά στοιχεία χρησιμοποιώντας έξυπνα αντικείμενα 3D με ενσωματωμένη πληροφόρηση.

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι Μηχανικοί καλούνται να εργαστούν με το πρόγραμμα Revit Structure για να δημιουργήσουν το κτηριακό μοντέλο του στατικού φορέα, που τους δίνει την δυνατότητα πλήρους συντονισμού με άλλες ειδικότητες (Αρχιτέκτονες, Ηλεκτρολόγους Μηχ., Μηχανολόγους Μηχ.)

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφουν τα οφέλη από τη χρήση του ΒΙΜ
 2. Διακρίνουν τη μεθοδολογία ανοιχτού ΒΙΜ από τη χρήση προγραμμάτων σχεδιασμού σε τρείς διαστάσεις
 3. Διακρίνουν τις διαφορές της ολιστικής αντιμετώπισης από τη σημερινή αντιμετώπιση
 4. Εξηγούν τα στάδια και τα επίπεδα του ΒΙΜ σε σχέση με τον κύκλο ζωής και με τις διαστάσεις
 5. Συσχετίζουν και ταξινομούν έξυπνα εργαλεία και προγράμματα Η/Υ ΒΙΜ σε ανοιχτό ή κλειστό, μικρό ή μεγάλο ΒΙΜ
 6. Συγκρίνουν το επίπεδο ωριμότητας ΒΙΜ σε διαφορετικά έργα ενδιαφέροντος τους 
 7. Οργανώνουν τη δομή αρχείων και φακέλων έργου με βάση τα κριτήρια του ανοιχτού ΒΙΜ
 8. Αποκωδικοποιούν το επίπεδο ωριμότητας ΒΙΜ σε διαφορετικές περιπτώσεις και συνθήκες
 9. Ανακαλύπτουν βελτιωμένους τρόπους αντιμετώπισης των έργων και τα επιμέρους οφέλη από τη χρήση δεδομένων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των έργων.
 10. Διακρίνουν και διαφοροποιούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων προς μια ολοένα πιο ολοκληρωμένη  ενημερωμένη λήψη αποφάσεων - ιδιαίτερα γύρω από ολόκληρο το κόστος ζωής και τις επιπτώσεις.
 11. Συντάσσουν και Σχεδιάζουν τον χάρτη των εμπλεκομένων σε ένα έργο
 12. Συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα 
 13. Συνθέτουν τις ανάγκες ώστε να μπορεί ένα έργο να εκτελεστεί με την μεθοδολογία ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση 
 14. Ενθαρρύνουν τη χρήση του ανοιχτού ΒΙΜ και της ολιστικής αντιμετώπισης των έργων στον χώρο εργασίας τους
  Υιοθετούν την επικοινωνία, τη συνεργασία, την οργάνωση και τον συντονισμό της ομάδας ως βασικά στοιχεία εφαρμογής του ΒΙΜ
 15. Αντικρούουν απόψεις συναδέλφων ότι το ΒΙΜ είναι τρισδιάστατος σχεδιασμός κτιρίου ή η χρήση ενός λογισμικού (πχ REVIT, ALLPLAN, ARCICAD, TEKLA, SKETCHUP, RHINO, VECTORWORKS, AECOSIM κλπ.)
 16. Υποστηρίζουν την κουλτούρα ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των έργων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικού, Μηχανολόγους Μηχανικους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικους, Περιβαλλοντολόγους και μηχανικούς Περιβάλλοντος, καθώς και διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, επενδυτικών οίκων που προσανατολίζονται στις κατασκευές και στα έργα, εταιριών ανάπτυξης γης, εργοληπτικών εταιριών και ειδικευμένων εργασιών στον κλάδο, επίσης διευθυντικά και διοικητικά στελέχη οργανισμών και φορέων που διαχειρίζονται έργα στη φάση της λειτουργίας τους, όπως και στελέχη επενδυτικών οίκων που αξιολογούν ή λαμβάνουν αποφάσεις χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση κατασκευών και έργων.       

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισηγητής: Παναγιώτης Αλαβέρας

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 238.00
 • € 0.00
 • € 212.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 0.00
 • € 85.50
 • € 450.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 17 Μάιου 2022

Ώρα

08:15 - 16:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 18 Μάιου 2022

Ώρα

08:15 - 16:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
BIM REVIT For Civil and Structural Engineers...

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιο...

18/12/2023 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online