Θετικές Σχέσεις στο χώρο εργασίας

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

18 Μάιου 2022 09:00 19 Μάιου 2022 13:00
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Θετικές Σχέσεις στο χώρο εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο χτίσιμο θετικών σχέσεων και ομαδικότητας μεταξύ συναδέλφων και επίσης μεταξύ διευθυντικής ομάδας και υφισταμένων. Η ποιότητα των σχέσεων στην εργασία αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα τόσο για την ικανοποίηση από τη ζωή και την εργασία μας όσο και για την ευημερία, την μείωση του εργασιακού στρες και την προώθηση της ψυχικής υγείας.

Επιπρόσθετα, συντελεί στη μείωση των απουσιών και των αποχωρήσεων από την εργασία, τον περιορισμό των συγκρούσεων και την ενίσχυση της ευζωίας και της εργασιακής δέσμευσης. Οι συμμετέχοντες/ουσες αυτού του σεμιναρίου θα έρθουν σε επαφή με διάφορα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν στον εργασιακό χώρο και που παρεμποδίζουν την ομαλή απόδοση της ομάδας. Παράλληλα, θα αντιληφθούν τα οφέλη που επιφέρει το κλίμα εμπιστοσύνης και ομαδικότητας στον εργασιακό χώρο. Τέλος, θα μάθουν χρήσιμες τεχνικές και δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και διαχείριση ομάδας ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων, την καλύτερη διαχείριση των οργανωσιακών αλλαγών και την υψηλότερη απόδοση.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

 1. Προσδιορίζουν την έννοια και σημασία των θετικών σχέσεων στον εργασιακό χώρο
 2. Συζητούν και να εντοπίζουν τα διάφορα εμπόδια στην ανάπτυξη και διατήρηση θετικών εργασιακών σχέσεων
 3. Επικεντρώνονται στους βασικούς τομείς που συνιστούν την αποτελεσματικότητα της ομάδας
 4. Ορίζουν τη διαφορετικότητα, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση και να κατανοούν τις επιπτώσεις στα θύματα μιας τέτοιας συμπεριφοράς
 5. Ξεπερνούν τα εμπόδια στην επικοινωνία και να βελτιώνουν τις σχέσεις στην εργασία
 6. Βελτιώσουν την αυτογνωσία τους κατά την επικοινωνία και να μειώνουν τις προστριβές μεταξύ συναδέλφων
 7. Εντοπίζουν τους διάφορους τύπους συνεργατών και να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους
 8. Εφαρμόζουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην διαχείριση συναδέλφων και εργασιακών ομάδων ώστε να μπορούν να χτίζουν ισχυρούς δεσμούς
 9. Εμπνέουν τους ανθρώπους γύρω τους, αναδεικνύοντας τον καλύτερο εαυτό του καθενός

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Όσους/ες ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στον τομέα της ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων όπως δεξιοτήτων επικοινωνίας και άλλων διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα:

 • Διευθυντές/τριες Ομάδων
 • Διευθυντές/τριες Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Managers, Coaches, Μέντορες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

 • Ανάπτυξη Θετικών Σχέσεων στο χώρο εργασίας: Απαραίτητες δεξιότητες
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Διαφορετικότητα και Ένταξη στην ομάδα
 • Διαχείριση δύσκολων συνεργατών
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος, νοοτροπίας και στάσεων στο χώρο εργασίας
 • Σχεδιασμός ατομικού πλάνου δράσης


Εκπαιδεύτρια: Βίκυ Χαραλάμπους

Η εκπαιδεύτρια, Βίκυ Χαραλάμπους, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία (PhDc), στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία (MSc) καθώς και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (BA). Κατέχει άνω των 1.500 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας διατελέσει επίσης Λέκτορας Εργασιακής Ψυχολογίας στο European University, και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 003246). Έχει πιστοποιηθεί ως Chief Happiness Officer και είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2013-2015), καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching (EMCC Cyprus) και της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας.

Διευθύνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης, όπου παρέχει, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο ενώ κατέχει επίσης τη θέση της Chief Happiness Officer/Senior Researcher στο ερευνητικό κέντρο CARDET. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην SHL Hellas, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ διετέλεσε και Human Resources Executive στην British American Tobacco καθώς και Υπεύθυνη Προσλήψεων και Διαχείρισης Απόδοσης στην C.A. Papaellinas.

Trainer's Information
Βίκυ Χαραλάμπους - Chief Happiness Officer, CARDET

Η εκπαιδεύτρια, Βίκυ Χαραλάμπους, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία (PhDc), στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία (MSc) καθώς και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (BA). Κατέχει άνω των 1500 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας διατελέσει επίσης Λέκτορας Εργασιακής Ψυχολογίας στο European University και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 003246).

Έχει πιστοποιηθεί ως Chief Happiness Officer και είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2013-2015), καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching (EMCC Cyprus) και της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 275.00
 • € 84.00
 • € 52.25
 • € 191.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 275.00
 • € 0.00
 • € 52.25
 • € 275.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 18 Μάιου 2022

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Βίκυ Χαραλάμπους

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 19 Μάιου 2022

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Βίκυ Χαραλάμπους

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Θετικές Σχέσεις στο χώρο εργασίας