Γενικές Γνώσεις, για πρόσληψη στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική.

- Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

31 Ιαν 2025 12:00 31 Ιαν 2025 12:00
Ελληνικά
Γενικές Γνώσεις, για πρόσληψη στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εκπαιδευτικό Κέντρο Neorama μέσα από 2 δεκαετίες εμπειρίας στις εξατάσεις για πρόσληψη αστυνομικών και πυροσβεστών, προχώρησε στη δημιουργία δομημένου και επικαιροποιημένου εξ' αποστάσεως προγράμματος που βοηθά του υποψήφιους να προετοιμαστούν καλύτερα για τις σχετικές εξετάσεις. Το θέμα των γενικών γνώσεων, αποτελεί 'πονοκέφαλο' για τους υποψήφιους αφού η ευρύτητα των γνώσεων που απαιτούνται δυσκολεύει τους υποψήφιους στο που να ψάξουν και σε ποια λεπτομέρεια να ασχοληθούν.

Τον πονοκέφαλο αυτό 'γιατρεύει' η εκπαιδευτική ομάδα του Κέντρου Neorama, που έχει κωδικοποιήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται, και που έχουν τοποθετηθεί με κατανοητό και δομημένο τρόπο στεξ' αποστάσεως αυτό πρόγραμμα. Επίσης η ομάδα του συλλέγει και επικαιροποιεί συνεχώς το εξ' αποστέσεως αυτό πρόγραμμα με νέες πληροφορίες και τις επικαιροποιεί στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.


Πιο κάτω είναι η προκυρηχθείσα ύλη η οποία περιλαμβάνεται στο εξ΄αποστάσεως πρόγραμμα

  1. Επικαιρότητα
  2. Ιστορία της Κύπρου 
  3. Ιστορία  της Ελλάδας (από το 1453 μ.Χ. μέχρι σήμερα)
  4. Γεωγραφία της Κύπρου 
  5. Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί
  6. Διάρθρωση του κράτους (Υπουργεία/ Τμήματα/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Αξιωματούχοι του Κράτους,  Πολιτειακοί Θεσμοί)
  7. Τρόπος σκέψης

'Επιτυχών στη όλη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον, κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, όχι λιγότερο του 40% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας ανά θέμα'. Συνεπώς απαιτείται επιτυχία κατά 40% σε κάθε μάθημα και στις 'Γενικές Γνώσεις' επίσης.

Στόχος του eLearning αυτού προγράμματος δεν είναι απλά να 'περάσει' ο υποψήφιος τις εξετάσεις αλλά και να λάβει υψηλή βαθμολογία που θα του αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες πρόσληψης στα σώματα της Αστυνομίας και Πυροσβετικής.

Μπορείτε να αγοράσετε το πρόγραμμα εδώ και να ξεκινήσετε τη προετοιμασία σας άμεσα


Καλή Επιτυχία

Αγορά: Γενικές Γνώσεις, για πρόσληψη στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική.


€ 130.90
Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Κυβερνητικές Εξετάσεις - Αριθμητικός Συλλογισμός - Αφαιρετική Ικανότητ...

Το εκπαιδευτικό Κέντρο Neorama μέσα από 2 δεκαετίες εμπειρίας στις Κυβερνητικές εξετάσεις προχώρησε στη δημιουργία δομημένου και επικαιροποιημένου εξ' αποστάσεω...

31/01/2025 12:00

Ελληνικά

eLearning

Γενικές Γνώσεις, για πρόσληψη στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική....

Το εκπαιδευτικό Κέντρο Neorama μέσα από 2 δεκαετίες εμπειρίας στις εξατάσεις για πρόσληψη αστυνομικών και πυροσβεστών, προχώρησε στη δημιουργία δομημένου και επ...

31/01/2025 12:00

Ελληνικά

eLearning

Δημόσιες Εξετάσεις: ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Δήμοι, Αστυνομία...

Το εκπαιδευτικό κέντρο NEORAMA, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια καταπιάνεται έντονα με τις διάφορες εξετάσεις που αφορούν προσλήψεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο...

31/01/2025 12:00

Ελληνικά

eLearning