Safety Partners: Στις 20 Μαρτίου, το Νέο Σεμινάριο για Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας ΕΣΥΠΠ

calendar icon

26 Φεβρουαρίου 2024

⠀ -⠀ Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία
⠀ -⠀ Κατασκευές/Construction
⠀ -⠀ Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα
⠀ -⠀ Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι
⠀ -⠀ Οργάνωση/Διοίκηση/Ηγεσία
Safety Partners: Στις 20 Μαρτίου, το Νέο Σεμινάριο για Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας ΕΣΥΠΠ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Safety Partners ειδικεύεται μεταξύ άλλων, σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, και ειδικότερα στις εκπαιδεύσεις που αποτελούν υποχρέωση την κάθε Κυπριακής Επιχείρησης στη βάση του Κανονισμού ΚΔΠ.158/2021.

Τα θέματα ασφάλειας και υγείας αφορά σε δεκάδες Νομοθεσίες, Κανονισμούς, Διεθνείς Συμβάσεις και άλλες υποχρεώσεις που η παρακολούθηση τους καθίσταται αρκετά επίπονη για κάθε επιχείρηση. Το σύνθετο και αυστηρό αυτό πλαίσιο, μετατρέπεται σε απλό, κατανοητό και άμεσα εφαρμοστέο μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Safety Partners.

Το σεμινάριο αυτό εξοπλίζει τα στελέχη των επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν σωστά και αποτελεσματικά, εκ μέρους του εργοδότη, τις πολλές υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο, αλλά και τη Συνείδηση και την Απαίτηση της Κοινωνίας για ασφαλείς χώρους εργασίας.

Η Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ προβλέπεται από τον κανονισμό 158/2021 και είναι εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση και καθολικά για όλες τις επιχειρήσεις ή ακόμα και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα. Επιβάλλεται επίσης στον Κανονισμό 410/2015 για τον κατασκευαστικό τομέα.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος συμμορφώνεται στον λεπτομερή Κανονισμό 238/2021 ('περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτούμενων, Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021).Σεμινάριο ΕΣΥΠΠ 20/03/2024: Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ

 


Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες...

Σε επίπεδο γνώσεων, θα κατανοήσουν πλήρως την νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να ταξινομήσουν τους εργασιακούς κινδύνους, να αναπτύξουν ευαισθητοποίηση για τη χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας, καθώς και να αναγνωρίσουν τις συνέπειες των εργατικών ατυχημάτων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα εκπαιδευτούν στην σύνταξη μελετών Εκτίμησης Κινδύνου, την εισήγηση και αιτιολόγηση των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή ή μείωση των κινδύνων και την γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων.

Στο επίπεδο των στάσεων, θα ενισχυθεί η δέσμευσή τους για την εφαρμογή των αρχών ασφάλειας και υγείας, θα συμμετέχουν ενεργά στις ομάδες Ασφάλειας και Υγείας, θα συνεργάζονται με το προσωπικό για την αποφυγή ή μείωση των κινδύνων, θα υποστηρίζουν τα μέτρα για την αποφυγή/μείωση των κινδύνων και θα προάγουν την συνεχή εκπαίδευση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Πως θα γίνει το μάθημα

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε 7 συναντήσεις των 5 ωρών, κάθε Τετάρτη μεταξύ των ωρών 13:00 και 18:30 μέσω της διαδικτυακή πλατφόρμας ZOOM. Θα δοθεί επίσης πρόσβαση στο υλικό του σεμιναρίου στη πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης iCourse Lab στην οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν το υλικό στον υπολογιστή τους αλλά και να διεξάγουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου.

Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ και ποιοι είναι οι ρόλοι που πρέπει εκπληρώσουν

Το Νομοθετικό Πλαίσιο και συγκεκριμένα ο ΚΔΠ.158/2021, αναφέρει ότι ανάλογα με το μέγεθος, τη κατανομή των εργαζομένων και την επικινδυνότητα των εργασιών κάθε επιχείρησης, ο εργοδότης οφείλει να οργανώσει μια δομημένη ομάδα ασφαλείας (ΕΣΥΠΠ-Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) που πρέπει να περιλαμβάνει ένα Επικεφαλή Υπεύθυνο Ασφαλείας και ένα αναπληρωτή του, ένα υπεύθυνο πρόσωπο για τη διαχειριση των θεμάτων Πρώτων Βοηθειών και τουλάχιστον ένα άτομο για τη διαχείριση των θεμάτων πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και εκκένωσης των χώρων εργασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και πάλι με πρόνοια για αναπλήρωσή τους. Επιπρόσθετα ο πρόεδρος της επιτροπής ασφαλείας οφείλει και πάλι να έχει την 35ωρη αυτή εκπαίδευση. Τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως 'ικανά' στα πλαίσια του Νόμου εφόσον έχουν παρακολουθήσει την εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ διάρκεια 35 ωρών.

Πόσο Κοστίζει:

Το πρόγραμμα αυτό κοστίζει €875 και επιχορηγείται με €700 (80%) από την ΑνΑΔ. Το τελικό κόστος για τον εργοδότη είναι μόλις €175. Κάντε κλικ ΕΔΩ και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να επικοινωνήσει μαζί σας ο συντονιστής του προγράμματος για διευκρινήσεις και εγγραφή.Share: