Πρόταση Συμβουλίου Οικονομίας για αντιμετώπιση του πληθωρισμού

calendar icon

18 Ιανουαρίου 2023

⠀ -⠀ Λογιστικά/Έλεγχος/Φορολογικά
⠀ -⠀ Χρηματοοικ.-Ασφαλιστικά-Τραπεζικά
Πρόταση Συμβουλίου Οικονομίας για αντιμετώπιση του πληθωρισμού

Την πρότασή του για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο Ορίζοντα, δημοσιοποίησε την Παρασκευή το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ), αναφέροντας παράλληλα ότι, "λόγω της σοβαρότητας του φαινομένου του πληθωρισμού, συνέστησε επιτροπή για να προτείνει σειρά μέτρων και κατευθύνσεων πολιτικής με σκοπό την αντιμετώπιση του πληθωρισμού σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα".

Το ΣΟΑΚ αναφέρει πως οι εισηγήσεις του, όπως παρουσιάζονται στην πρόταση του, συμπληρώνουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που έχει ήδη λάβει το κράτος αλλά και τα μέτρα της ΕΕ, και ευθυγραμμίζονται τόσο με το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και με τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας «Όραμα 2035».

Όπως τονίζει το Συμβούλιο, «ο πληθωρισμός είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου».

«Εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης, η οικονομική αβεβαιότητα βαθαίνει από τις συνεχόμενες αυξήσεις των τιμών και συγκεκριμένα των τιμών των καυσίμων και του ηλεκτρισμού, με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», υπογραμμίζει.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Αναφέρει επίσης πως το φαινόμενο του πληθωρισμού έχει πολλαπλές αρνητικές πτυχές: Διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, προκαλεί αύξηση των επιτοκίων και επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Το ΣΟΑΚ τονίζει πως τα προβλήματα αυτά, αναδεικνύουν ακόμη πιο έντονα την επιτακτική ανάγκη για αλλαγές, καθώς και τον καθορισμό μέτρων και προσθέτει ότι «η κυπριακή κυβέρνηση υιοθέτησε αριθμό βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών τάσεων καθώς και για τον μετριασμό των τιμών ενέργειας».

Επίσης, το Συμβούλιο αναφέρει πως με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 για επείγουσα παρέμβαση, ο οποίος εισάγει κοινά μέτρα αναφορικά με την επιβολή ανώτατου ορίου στα έσοδα όσων παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με άλλες τεχνολογίες, την εισφορά αλληλεγγύης για τον τομέα των ορυκτών καυσίμων, τη μείωση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και τον ορισμό προσωρινής τιμής για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον Κανονισμό, η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν είναι υποχρεωτική για την Κύπρο και τη Μάλτα).

Βελτίωση της παραγωγικότητας

Όσον αφορά στις προτάσεις του, το ΣΟΑΚ εισηγείται βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μία σειρά από μέτρα ψηφιακού μετασχηματισμού και μεταρρυθμίσεων, τα οποία έχουν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και στοχεύουν στην επένδυση στην καινοτομία και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

«Η ψηφιοποίηση διαφόρων υπηρεσιών θα μειώσει την ανάγκη χρήσης μεταφορικών μέσων για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών με φυσική παρουσία, καθώς και την ανάγκη επιβολής επιπρόσθετων τελών για τη διεκπεραίωσή τους», σημειώνει.

Γενικά, σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η επένδυση στην καινοτομία θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην παραγωγικότητα, στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στη μείωση του κόστους παραγωγής και των τελικών τιμών καταναλωτή.

Επίσης, αναφέρει πως η βελτίωση της ευρυζωνικότητας θα προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον με προηγμένες υποδομές, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κόστους στον εργασιακό χώρο (μέσω πιο αποδοτικών συναλλαγών και επικοινωνιών), καθώς και στη ζωή των νοικοκυριών, π.χ. παροχή ευκαιριών για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και εργασία από το σπίτι.

Επιπλέον, το ΣΟΑΚ αναφέρει πως σημαντική είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και η χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας, τα οποία μπορούν να επιφέρουν βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση της εξάρτησης σε εισαγωγές.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της συνδεσιμότητας της Κύπρου

Εξάλλου, το ΣΟΑΚ εισηγείται τη βελτίωση συνδεσιμότητας μέσω αέρος και θαλάσσης, την αναβάθμιση Υπηρεσίας Εμπορίου για προώθηση εξαγωγών, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών, την βελτίωση ευρυζωνικότητας και τη χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας.

Αναφορικά με την αναβάθμιση των λιμανιών και αεροδρομίων μέσω νέων τεχνολογιών και η προώθηση τους ως περιφερειακών κόμβων, το Συμβούλιο αναφέρει ότι αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη μείωση του κόστους μεταφορών από και προς άλλες χώρες.

«Πολύ σημαντική είναι η βελτίωση της συνδεσιμότητας μέσω αέρος και θαλάσσης, η οποία θα μειώσει το κόστος μεταφοράς προϊόντων και ανθρώπων», υπογραμμίζει.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η αναβάθμιση της Υπηρεσίας Εμπορίου (ΥΕΕΒ) με στόχο την προώθηση των εξαγωγών θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες να πετύχουν οικονομίες κλίμακος, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών και στην εγχώρια αγορά (π.χ. τεχνολογικές αναβαθμίσεις).


Πηγή: ΚΥΠΕ

Share: