Προκήρυξη 13 κενών θέσεων εργασίας στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

calendar icon

09 Ιουλίου 2024

⠀ -⠀ Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)
⠀ -⠀ Επαγγελματική Κατάρτιση
Προκήρυξη 13 κενών θέσεων εργασίας στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Η ΑνΑΔ έχει προκηρύξει συνολικά 13 θέσεις για πρόσληψη για να στελεχώσουν διάφορες θέσεις και ρόλους σε διάφορα επίπεδα στον Οργανισμό, μεταξύ των οποίων και μιας θέσης διευθυντή κλίμακας Α15 και 6 θέσεις Λειτουργών κλίμακας Α8. Οι θέσεις παρουσιάζονται πιο κάτω αναλυτικά με τους συνδέσμους (Links) για περισσότερες λεπτομέρειες για τις θέσεις, προσόντα, μισθό και διαδικασία πρόσληψης.

Προκήρυξη κενής θέσης Διευθυντή στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης.  Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2023.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι A15(i): €64.708,38 – 67.328,20 – 69.948,01 – 72.567,83 – 75.187,64 – 77.807,45 – 80.427,27.  Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (HR)


Προκήρυξη έξι κενών θέσεων Λειτουργού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση έξι (6) κενών θέσεων Λειτουργού.  Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.  Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2023.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα των θέσεων είναι A8: €24.618,64 – 25.721,01 – 26.888,07 – 28.084,75 – 29.281,42 – 30.478,09 – 31.674,78 – 32.871,45 – 34.068,12 – 35.264,79 – 36.461,48 – 37.658,15, Α10: €34.283,98 – 35.922,73 – 37.561,49 – 39.200,23 – 40.838,98 – 42.477,72 – 44.116,47 – 45.755,23 – 47.393,97, Α11: €40.526,26 – 42.165,01 – 43.803,75 – 45.442,50 – 47.081,26 – 48.720,00 – 50.358,75 – 51.997,49 – 53.636,25 (Συνδυασμένες Κλίμακες).  

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 10(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2024 Νόμου του 2024 που αφορά τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής. 

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Προκήρυξη πέντε κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)  

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.  Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.  Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2023.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα των θέσεων είναι A2: €15.581,98 – 15.700,06 – 15.963,21 – 16.341,07 – 16.718,94 – 17.096,80 – 17.474,67 – 17.852,54 – 18.230,41 – 18.608,27 – 18.986,14 – 19.368,18 – 19.783,84, Α5: €17.607,74 – 18.237,54 – 18.867,33 – 19.514,60 – 20.211,52 – 20.930,21 – 21.679,03 – 22.481,35 – 23.313,24 – 24.156,61 – 25.040,93 – 25.948,83 – 26.898,61, Α7(ii): €22.986,65 – 23.966,90 – 24.991,99 – 26.052,70 – 27.168,36 – 28.300,35 – 29.432,36 – 30.564,35 – 31.696,34 – 32.828,35 – 33.960,35 – 35.092,35 – 36.224,35 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 10(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2024 Νόμου του 2024 που αφορά τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής. 

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ


Προκήρυξη μιας κενής θέσης Βοηθού Γραφείου στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)  

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Γραφείου.  Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.  Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2023.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α1: €15.512,00 – €15.606,04 – €15.700,07 – €15.886,29 – €16.187,19 – €16.488,11 – €16.789,01 – €17.089,93 – €17.390,83 – €17.691,74 – €17.992,66 – €18.293,56 – €18.594,48, A2: €15.581,98 – 15.700,06 – 15.963,21 – 16.341,07 – 16.718,94 – 17.096,80 – 17.474,67 – 17.852,54 – 18.230,41 – 18.608,27 – 18.986,14 – 19.368,18 – 19.783,84, Α5(ii): €17.607,74 – 18.237,54 – 18.867,33 – 19.514,60 – 20.211,52 – 20.930,21 – 21.679,03 – 22.481,35 – 23.313,24 – 24.156,61 – 25.040,93 – 25.948,83 – 26.898,61 – 27.868,88 – 28.839,15 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 10(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2024 Νόμου του 2024 που αφορά τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής. 

Δείτε περισσότερα ΕΔΩShare: