Έπεσαν οι υπογραφές για τα ευφυή συστήματα μεταφορών στο κύριο οδικό δίκτυο

calendar icon

10 Ιουνίου 2024

⠀ -⠀ Κατασκευές/Construction
Έπεσαν οι υπογραφές για τα ευφυή συστήματα μεταφορών στο κύριο οδικό δίκτυο

Υπογράφηκε χθες, Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το συμβόλαιο που αφορά στην υλοποίηση ευφυών συστημάτων μεταφορών στο κύριο οδικό δίκτυο της Κύπρου.

Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Ελευθέριος Ελευθερίου και, εκ μέρους της κοινοπραξίας Ebas Swarco Consortium, ο Διευθυντής της εταιρείας Ebas κ. Κώστας Λουκά, στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη.

Το συμβόλαιο υπό την πλήρη ονομασία «Supply, installation, integration with national mobility platform of public works department and maintenance of its hardware equipment for cyprus digital twin» είναι συνολικής αξίας €5,8 εκ. και προβλέπει την υλοποίηση όλου του εξοπλισμού εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής, καθώς και 6ετή συντήρησή του.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει προωθήσει σειρά επενδύσεων, μέσα από ξεχωριστά συμβόλαια για τη δημιουργία των απαραίτητων κεντρικών συστημάτων για διαχείριση της κυκλοφορίας, καθώς έχουν ήδη εγκατασταθεί περισσότερες από 120 μετρητές κυκλοφορίας, 26 κάμερες και 4 ηλεκτρονικές πινακίδες, που καλύπτουν αυτή τη στιγμή το κύριο οδικό δίκτυο της Λευκωσίας και το υπεραστικό δίκτυο. Οι πιο πάνω επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης - Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου, το Ταμείο «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το συμβόλαιο που υπογράφεται σήμερα θα συμπληρώσει την επένδυση με την κάλυψη του κύριου οδικού δικτύου όλων των άλλων πόλεων της Κύπρου, αλλά και τη δημιουργία του απαραίτητου συντονιστικού κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση:

  • Εξοπλισμού για δημιουργία του κέντρου διαχείρισης της κυκλοφορίας

  • Σαράντα (40) ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων

  • Εκατόν ογδόντα (180) μετρητών κυκλοφορίας

  • Εκατόν εβδομήντα (170) καμερών παρακολούθησης της κυκλοφορίας.

Από το 1960 που ξεκίνησε η ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών, έχουν γίνει εντυπωσιακά άλματα στον τομέα αυτό, τόσο τεχνολογικά όσο και σε θέματα τηλεπικοινωνιών.

Στόχος τους είναι η αύξηση της ασφάλειας και της χωρητικότητας των δικτύων μεταφορών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας, την άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα στο οδικό δίκτυο και την πληροφόρηση των χρηστών για να κάνουν τις σωστές επιλογές στο μέσο που θα χρησιμοποιήσουν ή/και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν.

Επιτυχημένες εφαρμογές των ευφυών συστημάτων μεταφορών επέφεραν αύξηση στη χωρητικότητα των οδικών δικτύων μεταφορών μέχρι και 10%, μείωση στον χρόνο ταξιδιού κατά 20% και μείωση στον αριθμό των ατυχημάτων κατά 15%.Share: