Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στοχεύει στην παροχή στους φοιτητές μιας στέρεας βάσης επιχειρηματικής εκπαίδευσης που τους επιτρέπει να γίνουν αποτελεσματικοί διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενοποιημένο στο πρακτικό πλαίσο, παραμένοντας κοντά στην πραγματική επιχειρηματική πρακτική. Επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση και την ηγεσία, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 1. Εξοπλισμός των φοιτητών με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, στάσεις και προσέγγιση για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις τους ως στελέχη επιχειρήσεων.
 2. Ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών να χειρίζονται τα σημερινά προβλήματα και τις προοπτικές των επιχειρηματικών οργανώσεων που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.
 3. Επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες και τις γνώσεις τους.
 4. Ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης και της ωριμότητας των σπουδαστών.
 5. Βοήθεια στους μαθητές να αναλύσουν, να εξετάσουν, να ερευνήσουν και να συνθέσουν τις νέες γνώσεις και ικανότητες που θα αποκτήσουν.
 6. Εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής διείσδυσης σε κάθε υποκείμενη έρευνα και εξάντληση εννοιολογικών ακαδημαϊκών καθώς και πρακτικών επιπτώσεων.
 7. Εξασφάλιση του αναγκαίου επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων και για την απόδειξη της πνευματικής ανεξαρτησίας.
 8. Προσφέρει γνώση των επαγγελματικών δυνατοτήτων και σύγχρονων οργανισμών που λειτουργούν στο πλαίσιο του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
 9. Παροχή στους συμμετέχουσες φοιτητές των απαραίτητων δεξιοτήτων για να καθοδηγήσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις τους.
 10. Παροχή εκπαίδευσης σε διεθνή διοίκηση στους συμμετέχοντες που θα τους επιτρέψει να καταστούν αποτελεσματικοί γενικοί διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 11. Παροχή φοιτητών με μεταπτυχιακό επίπεδο επιχειρηματικής εκπαίδευσης που επικεντρώνεται τόσο στις θεωρίες όσο και στην έρευνα από μια ολιστική επιχειρηματική άποψη.
 12. Παροχή στους μαθητές των απαραίτητων δεξιοτήτων, στάσεων και προσεγγίσεων για να καθοδηγούν τις αποφάσεις τους ως στελέχη επιχειρήσεων.
 13. Παροχή στους φοιτητές της δυνατότητας να χειριστούν τα σημερινά προβλήματα και την προοπτική για επιχειρηματικές οργανώσεις που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.
 14. Δίνει έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές προοπτικές.

Προοπτικές Καριέρας

Αναμένουμε ότι οι σπουδαστές μας θα προέρχονται από θέσεις Διοίκησης ή Ανώτερης Διοίκησης σε διαφορετικούς τομείς ιδιωτικού ενδιαφέροντος και οργανισμούς στο πλαίσιο της κυβέρνησης και της βιομηχανίας, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο εξωτερικό. Εταιρείες όπως η Royal Dutch Airlines, η Revlon, η Tradex, η Κυπριακή Τηλεπικοινωνιακή Αρχή, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Air Trans, η Cybarco, η Demstar, η Addidas και πολλές άλλες. Θέσεις που κατέχουν ορισμένοι από τους απόφοιτους μας είναι όπως του Διευθυντή Μάρκετινγκ, του Οικονομικού Διευθυντή, του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και του Οικονομικού Ελεγκτή κλπ

Τα τελευταία χρόνια, οι απόφοιτοι μας έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικές θέσεις στην αγορά. Αρκετοί από αυτούς έχουν αναλάβει τραπεζικές θέσεις, θέσεις σε εταιρείες off-shore και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ορισμένες από τις θέσεις είναι του σύμβουλου στο Υπουργείο της Λιβύης, Ανώτερου IT σε μια εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Διευθυντή σε μια μεγάλης εταιρεία Granite, Διευθυντή της Demstar, Οικονομικού Διευθυντή ενός Πανεπιστημίου και πολλές άλλες θέσεις.

Πολλοί από τους απόφοιτους του προγράμματος MBA συνέχισαν με διδακτορικά προγράμματα στην Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Το MBA του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας αποτέλεσε ένα βήμα για περαιτέρω ακαδημαϊκές και επαγγελματικές σπουδές.

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

 • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας (ανάλογα με το αν ο φοιτητής θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά)
 • Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν τον υποψήφιο στο εκπαιδευτικό ή/και το επαγγελματικό του περιβάλλον
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Προσωπική Δήλωση για το πώς η φοίτηση και η απόκτηση του ΜΒΑ θα βοηθήσει τον υποψήφιο στην επαγγελματική/ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Να επιδείξουν αποτελεσματικές δεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης με αυξημένη πολιτιστική συνείδηση και εκλεπτυσμένη παγκόσμια προοπτική.
 2. Να επιδείξουν ακαδημαϊκή ανεξαρτησία και να συνθέσουν το ατομικό τους επαγγελματικό προφίλ όταν ασχολούνται με σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους.
 3. Να εκτελέσουν σε βάθος ακαδημαϊκή έρευνα.
 4. Να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους με πρακτικό τρόπο, μέσα από τη συγγραφή της διατριβής τους και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις ζωής.
 5. Να εφαρμόσουν τις ικανότητες που απέκτησαν λαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη άποψη όλων των αναλυτικών εργαλείων που βοηθούν στην διεξαγωγή εμπεριστατωμένων αναλύσεων βιομηχανιών και ανταγωνιστών, προβλέπουν την ανταγωνιστική συμπεριφορά και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις αναπτύσσουν και διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την πάροδο του χρόνου.
 6. Να σχεδιάσουν και να οργανώσουν αποτελεσματικές οργανώσεις και να τους βοηθήσουν στην επίτευξη ανώτερης απόδοσης.
 7. Να διαχειριστούν τους ανθρώπινους πόρους της οργάνωσής τους και παρακινήσουν τους ανθρώπους να επιτύχουν το όραμα της οργάνωσής τους.
 8. Να αξιολογήσουν την ανταγωνιστική θέση του οργανισμού του και εφαρμόσουν τις κατάλληλες αποφάσεις μάρκετινγκ και στρατηγικής για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους.
 9. Να χρησιμοποιήσουν τις σύνθετες διαδικασίες που υπογραμμίζουν την ανάπτυξη και την κατασκευή προϊόντων καθώς και τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών.
 10. Να εφαρμόσουν μια ισορροπία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της επιχειρηματικής πραγματικότητας.
 11. Να αξιολογούν πολύπλοκες επενδύσεις, θέτουν και εκτελούν χρηματοοικονομικές πολιτικές εντός ενός οργανισμού και ενισχύουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες και συμμετοχή στην τάξη

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.


Rich Text EditorΈλεγχοςText Editor Block


Section SettingsGeneralFull width


YesNo
Background Color
AttributesLink ClassesLink ID
SpacingMargin TopMargin Bottom

Done


Κανονική Μορφή παραγράφουΚανονικήΕπικεφαλίδα 1Επικεφαλίδα 2Επικεφαλίδα 3Επικεφαλίδα 4ΚώδικαςΕξατομίκευση παραγράφουΓκριΠλαίσιοΑραιάΚεφαλαίαΑπόσπασμαΑύξησηΜείωσηΈντοναΠλάγιαΥπογραμμισμέναΕυθυγράμμισηΑριστεράΚέντροΔεξιάΓέμισμαΔιεταγμένη λίσταΠροκαθορισμένοΧαμηλότερο άλφαΚάτω ελληνικάΧαμηλότερο ρωμαϊκόΑνώτερο άλφαΑνώτερο ρωμαϊκόΑναδιάταχτη λίσταΠροκαθορισμένοΚύκλοςΔίσκοςΤετράγωνοΕισαγωγή πίνακαΕισαγωγή συνδέσμουΕισαγωγή εικόναςΕισαγωγή βίντεοInsert AudioInsert FileΕισαγωγή οριζόντιας γραμμήςΠροβολή Κώδικα


<div
class="modal fade component-backend-modal"
role="dialog"
aria-modal="true"
v-if="visible"
v-bind:aria-labelledby="ariaLabeledBy"
:style="containerStyle"
:class="containerCssClass"
@click="onOverlayClick"
>
<div
ref="document"
role="document"
class="modal-dialog"
:class="cssClass"
>
<div
ref="content"
class="modal-content"
:class="contentCssClassName"
:style="modalStyle"
@mousedown="onMouseDown"
@transitionend="onTransitionEnd"
>
<slot name="content"></slot>

<template v-if="resizable">
<div v-if="resizable === true || resizable === 'vertical'" class="resize-handle" data-side="bt"></div>
<div v-if="resizable === true || resizable === 'vertical'" class="resize-handle" data-side="tp"></div>
<div v-if="resizable === true || resizable === 'horizontal'" class="resize-handle" data-side="lf"></div>
<div v-if="resizable === true || resizable === 'horizontal'" class="resize-handle" data-side="rt"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="bt-rt"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="bt-lf"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="tp-rt"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="tp-lf"></div>
</template>
</div>
</div>
</div>


<div
data-default-button-text="Εντάξει"
>
<backend-component-modal
ref="modal"
:aria-labeled-by="modalTitleId"
:unique-key="uniqueKey"
:size="size"
:storePosition="false"
@hidden="onHidden"
>
<template v-slot:content>
<div class="modal-header">
<button
@click.prevent="$refs.modal.hide()"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
aria-label="Κλείσιμο"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
<h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
</div>
<div class="modal-body">
<p v-text="text"></p>
</div>
<div class="modal-footer">
<button
type="button"
class="btn btn-primary btn-default-action"
data-default-focus
@click="$refs.modal.hide()"
v-text="primaryButtonText"
></button>
</div>
</template>
</backend-component-modal>
</div>


<div
data-default-button-text="Εντάξει"
>
<backend-component-modal
ref="modal"
:aria-labeled-by="modalTitleId"
:unique-key="uniqueKey"
:size="size"
:storePosition="false"
@hidden="onHidden"
>
<template v-slot:content>
<div class="modal-header">
<button
@click.prevent="$refs.modal.hide()"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
aria-label="Κλείσιμο"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
<h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
</div>
<div class="modal-body">
<p v-text="text"></p>
</div>
<div class="modal-footer">
<button
type="button"
class="btn btn-primary btn-default-action"
:class="{'btn-primary': !isDanger, 'btn-danger': isDanger}"
v-bind:data-default-focus="!isDanger"
@click="onButtonClick"
v-text="primaryButtonText"
></button>
<span class="button-separator">ή</span>
<button
class="btn btn-link text-muted"
@click.prevent="$refs.modal.hide()"
v-bind:data-default-focus="isDanger"
>Άκυρο</button>
</div>
</template>
</backend-component-modal>
</div>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-document flex-layout-column"
:class="cssClass"
>
<transition name="document-fade-in">
<template v-if="!loading && !errorLoadingDocument">
<transition name="document-header-fade">
<div class="document-header-container flex-layout-item fix" v-show="!headerCollapsed">
<slot name="header"></slot>
</div>
</transition>
</template>
</transition>

<transition name="document-fade-in">
<div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="document-toolbar-container flex-layout-item fix">
<slot name="toolbar"></slot>
</div>
</transition>

<div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="flex-layout-item fix">
<slot name="drawer"></slot>
</div>

<transition name="document-fade-in">
<div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="document-content-container flex-layout-item stretch relative">
<slot name="content"></slot>

<transition name="processing-fade-in">
<backend-component-loading-indicator
v-if="processing"
indicator-style="stripe"
css-class="document-progress-indicator"
></backend-component-loading-indicator>
</transition>
</div>
</transition>

<div v-if="loading" class="flex-layout-item justify-center">
<backend-component-loading-indicator
size="small"
></backend-component-loading-indicator>
</div>

<transition name="processing-fade-in">
<div v-if="errorLoadingDocument" class="flex-layout-item justify-center">
<div class="document-loading-error backend-icon-background-pseudo">
<h3 v-text="errorLoadingDocumentHeader"></h3>
<p v-text="errorLoadingDocument"></p>
</div>
</div>
</transition>
</div>


<div class="flex-layout-row document-toolbar-scroll-container" ref="toolbarContainer">
<div class="document-toolbar-scrollable flex-layout-item stretch" ref="scrollable">
<template v-for="element in scrollableElements" v-if="!element.hidden">
<div
class="document-toolbar-element"
:class="['element-type-'+element.type, {'button-group': !!element.buttonGroup, 'button-icon-only': element.type == 'button' && !element.label}]">
<backend-component-document-toolbar-button
v-if="element.type == 'button' || element.type == 'dropdown'"
:settings=element
:toolbar-disabled="disabled"
@dropdowncontentshown="onDropdownContentShown"
@dropdowncontenthidden="onDropdownContentHidden"
@command="onElementCommand"
></backend-component-document-toolbar-button>
</div> </template>
</div>

<div class="flex-layout-item fix fixed-right">
<template v-for="element in fixedRightElements" v-if="!element.hidden">
<div
class="document-toolbar-element"
:class="['element-type-'+element.type, {'button-group': !!element.buttonGroup, 'button-icon-only': element.type == 'button' && !element.label}]">
<backend-component-document-toolbar-button
v-if="element.type == 'button' || element.type == 'dropdown'"
:settings=element
:toolbar-disabled="disabled"
@dropdowncontentshown="onDropdownContentShown"
@dropdowncontenthidden="onDropdownContentHidden"
@command="onElementCommand"
></backend-component-document-toolbar-button>
</div> </template>
</div>
</div>


<div v-oc-hotkey:[settings.hotkey]="onHotkey" v-if="!settings.hidden">
<a
role="button"
v-if="settings.href"
v-bind:href="settings.href"
v-bind:target="settings.target ? settings.target : '_self'"
v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
v-bind:aria-controls="ariaControlsId"
v-bind:aria-haspopup="settings.type == 'dropdown'"
v-bind:id="buttonId"
v-bind:data-tooltip-text="tooltip"
v-bind:data-tooltip-hotkey="tooltipHotkey"
class="backend-toolbar-button"
:class="cssClass"
@click="onClick"
ref="button"
>
<i v-if="icon" :class="icon"></i>
<span v-if="label" v-text="label"></span>
</a>
<button
v-else
v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
v-bind:aria-controls="ariaControlsId"
v-bind:aria-haspopup="settings.type == 'dropdown'"
v-bind:id="buttonId"
v-bind:data-tooltip-text="tooltip"
v-bind:data-tooltip-hotkey="tooltipHotkey"
class="backend-toolbar-button"
:class="cssClass"
@click="onClick"
ref="button"
>
<i v-if="icon" :class="icon"></i>
<span class="button-label" v-if="label" v-text="label" :style="titleStyle"></span>
</button
><button
v-if="settings.type != 'dropdown' && settings.menuitems"
class="backend-toolbar-button menu-trigger"
:class="menuTriggerCssClass"
aria-haspopup="true"
v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
v-bind:id="menuButtonId"
v-bind:aria-controls="menuId"
@click="onClick($event, false, true)"
ref="menuButton"
>
</button>

<backend-component-dropdownmenu
v-if="settings.menuitems"
:items=settings.menuitems
:menu-id="menuId"
:labeled-by-id="buttonId"
ref="menu"
@closedwithesc="onMenuClosedWithEsc"
@command="onMenuItemCommand"
@shown="onMenuShown"
@hidden="onMenuHidden"
@aligntotrigger="onAlignToTrigger"
></backend-component-dropdownmenu>
</div>


<div class="document-header" :class="{'has-document-icon': documentIcon, 'has-close-icon': showCloseIcon}">
<span
v-if="documentIcon"
class="document-icon"
v-bind:style="documentIconStyle"
>
<i :class="documentIcon.cssClass"></i>
</span>

<input type="text" ref="titleInput" class="header-title" v-model="data[titleProperty]" v-bind:disabled="disabled || disableTitleEditor" @input="onTitleInput"></input>

<div class="flex-layout-row" v-if="subtitleProperty" v-show="!hideSubtitleEditor">
<div class="flex-layout-item fix subtitle-label center" v-text="subtitleLabel + ':'"></div>
<input
type="text"
class="header-subtitle flex-layout-item stretch"
v-model="data[subtitleProperty]"
v-bind:disabled="disabled"
@input="onSubtitleInput"
></input>
</div>

<button
v-if="showCloseIcon"
class="close close-icon backend-icon-background-pseudo"
@click="$emit('documentcloseclick')"
>
<span aria-hidden="true">×</span>
</button>
</div>


<div>
<transition name="backend-dropdown-overlay-touch-screen">
<div v-if="visible" class="backend-dropdownmenu-overlay" @click.prevent="onOverlayClick" @contextmenu.prevent="onOverlayContextMenu"></div>
</transition>

<backend-component-dropdownmenu-sheet
ref="sheet"
:items="items"
:labeled-by-id="labeledById"
:menu-id="menuId"
:preferable-position="preferablePosition"
@aligntotrigger="$emit('aligntotrigger', $event)"
@command="$emit('command', $event)"
@hidden="onSheetHidden"
@closemenu="hideMenu"
></backend-component-dropdownmenu-sheet>
</div>


<div class="dropdown-menu backend-dropdownmenu" data-menu-position-container>
<div class="dropdown-container">
<transition name="backend-dropdown-menu-touch-screen" v-on:after-leave="onAfterLeave">
<ul
role="menu"
:class="menuClassName"
ref="menu"
v-if="visible"
v-bind:id="menuId"
v-bind:aria-labelledby="labeledById"
>
<li class="submenu-header clearfix" v-if="isSubmenu">
<button
class="go-back-link backend-icon-background-pseudo"
@click.stop.prevent="onGoBackClick"
>Go Back</button>
<button
class="close-link backend-icon-background-pseudo"
@click.stop.prevent="onCloseClick"
>Close Menu</button>
</li>

<backend-component-dropdownmenu-menuitem
v-for="(item, index) in items"
:type="item.type"
:disabled="item.disabled"
:href="item.href"
:target="item.target"
:checked="item.checked"
:items="item.items"
:icon="item.icon"
:label="item.label"
:command="item.command"
:itemStyle="item.style"
:key="index"
:is-first="index == 0"
@command="onCommand($event)"
@hide="onHide"
@itemmouseenter="onItemMouseEnter"
@submenushown="onItemSubmenuShown"
@submenuhidden="onItemSubmenuHidden"
@closemenu="$emit('closemenu', $event)"
></backend-component-dropdownmenu-menuitem>
</ul>
</transition>
</div>
</div>


<li
class="item"
:class="{
separator: type == 'separator',
first: isFirst,
'submenu-expanded': isSubmenuExpanded
}"
v-bind:role="type == 'separator' ? 'separator' : 'presentation'"
v-bind:disabled="disabled"
>
<button v-if="!href && type != 'separator'"
ref="itemElement"
v-bind:tabindex="disabled ? -1 : 0"
v-bind:disabled="disabled"
v-bind:aria-disabled="disabled"
v-bind:role="itemRole"
v-bind:aria-checked="itemIsChecked ? 'true' : 'false'"
v-bind:id="menuItemId"
v-bind:aria-haspopup="hasSubmenu"
v-bind:aria-expanded="isSubmenuExpanded"
:class="{'has-submenu': hasSubmenu}"
:style="itemStyle"
@click="onClick($event)"
@mouseenter="onMouseEnter"
data-menuitem
>
<i :class="icon" v-if="icon"></i>
<i
class="backend-icon-background-pseudo"
v-if="type == 'checkbox' || type == 'radiobutton'"
></i>
<i
class="backend-icon-background-pseudo submenu-indicator"
v-if="hasSubmenu"
></i>
<span v-text="label"></span>
</button>

<a
ref="itemElement"
v-if="href && type != 'separator'"
v-bind:href="href"
v-bind:target="target ? target : '_self'"
v-bind:tabindex="disabled ? -1 : 0"
v-bind:disabled="disabled"
v-bind:aria-disabled="disabled"
v-bind:aria-checked="itemIsChecked ? 'true' : 'false'"
v-bind:role="itemRole"
:style="itemStyle"
@click="onClick($event)"
@mouseenter="onMouseEnter"
data-menuitem
>
<i :class="icon" v-if="icon"></i>
<i
class="backend-icon-background-pseudo"
v-if="type == 'checkbox' || type == 'radiobutton'"
></i>
<span v-text="label"></span>
</a>

<backend-component-dropdownmenu-sheet
v-if="hasSubmenu"
ref="submenu"
:items="items"
:labeled-by-id="menuItemId"
:menu-id="submenuId"
:is-submenu="true"
@command="$emit('command', $event)"
@hidden="onSubmenuHidden"
@closemenu="$emit('closemenu', $event)"
></backend-component-dropdownmenu-sheet>
</li>


<div class="component-backend-loading-indicator" :class="className">
<div class="spinner" v-if="indicatorStyle == 'circles'">
<div class="bounce1"></div>
<div class="bounce2"></div>
<div class="bounce3"></div>
</div>

<div v-if="indicatorStyle == 'stripe'">
<div class="stripe-indicator">
<div></div>
</div>
</div>

<div v-if="indicatorStyle == 'bar'" class="bar-indicator">
<div class="stripe-indicator">
<div :style="barIndicatorStyle" :class="{'progress-done': this.progress == 100}"></div>
</div>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-richeditor flex-layout-column"
:class="cssClass"
data-configuration="{"editorLang":"el","useMediaManager":true,"iframeStylesFile":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditor\/assets\/css\/iframestyles.css","globalToolbarButtons":["paragraphFormat","paragraphStyle","quote","bold","italic","underline","align","formatOL","formatUL","insertTable","insertLink","insertImage","insertVideo","insertAudio","insertFile","insertHR","html"],"allowEmptyTags":null,"allowTags":null,"allowAttrs":null,"noWrapTags":null,"removeTags":null,"lineBreakerTags":null,"imageStyles":null,"linkStyles":null,"paragraphStyles":null,"paragraphFormat":null,"tableStyles":null,"tableCellStyles":null}"
>
<div class="flex-layout-item field-richeditor stretch relative" data-richeditor-vue>
<textarea ref="textarea" v-bind:id="editorId" class="editor-element"></textarea>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-uploader"
v-show="!hidden"
:class="{'uploader-collapsed': collapsed}"
data-lang-uploading="Uploading Files"
data-lang-complete="Upload Complete"
>
<div class="uploader-header">
<h3 v-text="titleText"></h3>

<backend-component-loading-indicator
indicator-style="bar"
:progress="totalProgress"
></backend-component-loading-indicator>

<button
@click.prevent="onHeaderButtonClick"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
:class="{'collapse': !collapsed && hasFilesInProgress, 'expand': collapsed && hasFilesInProgress}"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
</div>
<div class="uploader-body-container">
<div class="uploader-body">
<backend-component-scrollable-panel
:relative-layout="true"
:relative-layout-max-height="200"
>
<div>
<ul>
<backend-component-uploader-item
v-for="(file, index) in files"
:key="file.key"
:fileName="file.name"
:status="file.status"
:progress="file.progress"
:errorMessage="file.errorMessage"
@removeclick="onRemoveClick(index)"
></backend-component-uploader-item>
</ul>
</div>
</backend-component-scrollable-panel>
</div>
</div>

</div>


<li :class="cssClass">
<span class="item-name" v-text="fileName"></span>
<span class="item-error" v-if="errorMessage" v-text="errorMessage"></span>

<i
class="backend-icon-background"
v-if="status == 'completed'"
></i>

<template
v-if="status == 'uploading'"
>
<backend-component-loading-indicator
indicator-style="bar"
:progress="progress"
></backend-component-loading-indicator>

<button
@click.prevent="$emit('removeclick')"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
</template>
</li>


<div
class="component-backend-scrollablepanel"
:class="{'scrollablepanel-relative': relativeLayout}"
>
<div class="scrollable-panel-container" ref="container">
<div
class="scrollable"
ref="scrollable"
v-on:scroll.passive="onScroll"
:style="containerStyle"
>
<slot></slot>
</div>
</div>
</div>


<backend-component-inspector-panel
ref="panel"
:controls="dataSchema"
:obj="liveObject"
:inspector-unique-id="uniqueId"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
>
</backend-component-inspector-panel>


<div
class="component-backend-inspector-panel"
data-validation-alert-title="Error"
>
<backend-component-inspector-grouphost
:controls="untabbedControls"
:obj="obj"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="0"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
></backend-component-inspector-grouphost>

<backend-component-tabs
v-show="tabs.length > 0"
ref="tabs"
:tabs="tabs"
:closeable="false"
:use-slots="true"
tabs-style="inspector"
@tabselected="onTabSelected"
>
<template v-for="tabInfo in tabs" v-slot:[tabInfo.key]>
<backend-component-inspector-grouphost
:controls="tabbedControls[tabInfo.key]"
:obj="obj"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="0"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
></backend-component-inspector-grouphost>
</template>
</backend-component-tabs>
</div>


<div class="component-backend-inspector-group">
<div
class="group-name inspector-padding-control-left inspector-padding-control-right"
:class="{expanded: expanded, collapsed: !expanded, loading: loading, 'has-errors': hasErrors, 'hide-bottom-border-collapsed': hideBottomBorder}"
@click.stop="onToggleGroup"
>
<div :style="nameStyle">
<span
v-text="nameAndValue"
class="backend-icon-background-pseudo"
></span>

<backend-component-loading-indicator v-if="loading"
size="tiny"
></backend-component-loading-indicator>
</div>
</div>
<transition name="group-fade-in">
<backend-component-inspector-controlhost
v-show="expanded"
:controls="controls"
:obj="obj"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth + 1"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
@inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
>
</backend-component-inspector-controlhost>
</transition>
</div>


<div class="component-backend-inspector-grouphost">
<backend-component-inspector-controlhost
:controls="groupedControls.ungrouped"
:obj="obj"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
>
</backend-component-inspector-controlhost>

<backend-component-inspector-group
v-for="(controls, groupName) in groupedControls"
v-if="groupName != 'ungrouped'"
:key="groupName"
:group-name="groupName"
:obj="obj"
:controls="controls"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<table class="component-backend-inspector-controlhost" @mousedown.stop="onHandleMouseDown">
<backend-component-inspector-controlhost-row
v-for="control in controls"
:obj="obj"
:key="control.property"
:control-host-unique-id="uniqueId"
:control="control"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:is-full-width="isFullWidthControl(control)"
@inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
>
</backend-component-inspector-controlhost-row>
</table>


<tr class="inspector-control-row" :class="{'has-errors': hasErrors, 'hide-bottom-border': bottomBorderHidden}">
<th v-if="!isFullWidth && !controlLabelHidden" :style="titlePanelStyle">
<div class="inspector-label-container" :class="{'has-description': control.description}">
<label
class="inspector-padding-control-left"
v-text="control.title"
v-bind:for="controlEditorId"
:style="labelStyle"
@click.stop="onLabelClick"
></label>
<span
v-if="control.description"
class="property-description backend-icon-background-pseudo"
v-bind:data-tooltip-text="control.description"
></span>
</div>
</th>

<td v-bind:colspan="controlColspan">
<div class="full-width-control-label" v-if="isFullWidth && (control.title || control.description) && ! controlLabelHidden">
<label
class="inspector-padding-control-left"
v-text="control.title"
v-bind:for="controlEditorId"
:style="labelStyle"
@click.stop="onLabelClick"
></label>
<div
v-if="control.description"
class="inspector-padding-control-left full-width-property-description"
v-text="control.description"
:style="labelStyle"
></div>
</div>

<div :class="{'inspector-control-container': !isFullWidth, 'no-property-title': !control.title && !control.description}">
<div v-if="!isFullWidth" class="inspector-drag-handle"></div>

<backend-component-inspector-control-text
v-if="control.type == 'string' || control.type == 'text'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:splitter-data="splitterData"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-text>

<backend-component-inspector-control-dropdown
v-if="control.type == 'dropdown'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-dropdown>

<backend-component-inspector-control-autocomplete
v-if="control.type == 'autocomplete'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-autocomplete>

<backend-component-inspector-control-checkbox
v-if="control.type == 'checkbox'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-checkbox>

<backend-component-inspector-control-table
v-if="control.type == 'table'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
></backend-component-inspector-control-table>

<backend-component-inspector-control-object
v-if="control.type == 'object'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-object>

<backend-component-inspector-control-set
v-if="control.type == 'set'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-set>

<backend-component-inspector-control-objectlist
v-if="control.type == 'objectList'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-objectlist>

<backend-component-inspector-control-objectlist-records
v-if="control.type == 'objectListRecords'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
@inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
></backend-component-inspector-control-objectlist-records>

<backend-component-inspector-control-dictionary
v-if="control.type == 'dictionary'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-dictionary>

<backend-component-inspector-control-mediafinder
v-if="control.type == 'mediafinder'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:splitter-data="splitterData"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-mediafinder> </div>
</td>
</tr>


<div>
<input
v-if="control.type == 'string'"
class="inspector-control"
type="text"
ref="input"
v-bind:value="valueWithPreset"
v-bind:id="controlId"
v-bind:placeholder="control.placeholder"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@input="updateValue"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
/>

<textarea
v-if="control.type == 'text'"
class="component-backend-inspector-textinput inspector-control"
:class="cssClass"
ref="input"
v-bind:value="valueWithPreset"
v-bind:id="controlId"
v-bind:placeholder="control.placeholder"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@input="updateValue"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
></textarea>

<div
v-if="control.type == 'text'"
class="inspector-textarea-shadow inspector-control component-backend-inspector-textinput"
ref="textareaShadow"
v-text="valueWithPreset"
></div>
</div>


<div v-bind:tabindex="containerTabIndex" @focus="onContainerFocus">
<backend-component-loading-indicator v-if="loadingDynamicOptions"
size="tiny"
></backend-component-loading-indicator>

<backend-component-dropdown
v-if="!loadingDynamicOptions"
:options="options"
:id="controlId"
:placeholder="control.placeholder"
:tabindex="0"
:disabled="inspectorPreferences.readOnly"
:allow-empty="true"
track-by="code"
label="label"
ref="input"
v-model="selectedValue"
select-label=""
selected-label=""
deselect-label=""
@input="updateValue"
@open="onFocus"
@close="onBlur"
@hook:mounted="onDropdownMounted"
>
<span slot="noResult">No options found</span>
</backend-component-dropdown>
</div>


<div class="inspector-control">
<div
class="component-backend-inspector-checkbox"
>
<label
tabindex="0"
@keydown="onLabelKeydown"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
>
<input
type="checkbox"
ref="input"
value="1"
v-bind:checked="isChecked"
v-bind:id="controlId"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
v-bind:disabled="inspectorPreferences.readOnly"
@input="updateValue"
/><span class="backend-icon-background-pseudo"></span>
</label>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-inspector-table"
data-lang-add-item="Add item"
>
<table>
<backend-component-inspector-control-table-head
:columns="columns"
>
</backend-component-inspector-control-table-head>
<tbody>
<backend-component-inspector-control-table-row
v-for="(row, index) in value"
:row="row"
:key="index"
:columns="columns"
:row-index="index"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:table-configuration="tableConfiguration"
@removerow="onRemoveRowClick"
>
</backend-component-inspector-control-table-row>
</tbody>
</table>

<div v-if="tableConfiguration.adding" class="inspector-padding-control-left table-control-links">
<a
href="#"
class="add-item-link"
:class="{disabled: inspectorPreferences.readOnly}"
@click.stop.prevent="onAddItemClick"
v-text="control.btnAddRowLabel === undefined ? lang.addItem : control.btnAddRowLabel"
></a>
</div>
</div>


<thead @mousedown.stop="onHandleMouseDown">
<tr>
<backend-component-inspector-control-table-headcell
v-for="(column, index) in columns"
:key="index"
:column="column"
:column-index="index"
:column-width="columnWidth"
>
</backend-component-inspector-control-table-headcell>
</tr>
</thead>


<th v-bind:style="cellStyle">
<div class="header-cell-container">
<div v-if="columnIndex != 0" class="cell-resize-handle"></div>
<span v-text="column.title"></span>
</div>
</th>


<tr :class="{focused: focused, 'has-errors': hasErrors}">
<backend-component-inspector-control-table-cell
v-for="(column, index) in columns"
:key="index"
:column="column"
:row="row"
:cell-index="index"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:table-configuration="tableConfiguration"
:is-last-cell="index == columns.length-1"
@focus="onCellFocus"
@blur="onCellBlur"
@valid="onValid"
@invalid="onInvalid"
@removerow="$emit('removerow', rowIndex)"
>
</backend-component-inspector-control-table-cell>
</tr>


<td>
<div class="table-cell-container">
<backend-component-inspector-control-table-text
v-if="column.type == 'string'"
:row="row"
:column="column"
:cell-index="cellIndex"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
@valid="$emit('valid', $event)"
@invalid="$emit('invalid', $event)"
>
</backend-component-inspector-control-table-text>

<backend-component-inspector-control-table-dropdown
v-if="column.type == 'dropdown'"
:row="row"
:column="column"
:cell-index="cellIndex"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
@valid="$emit('valid', $event)"
@invalid="$emit('invalid', $event)"
>
</backend-component-inspector-control-table-dropdown>

<button v-if="isLastCell && tableConfiguration.deleting && !inspectorPreferences.readOnly" @click.stop="$emit('removerow')" class="remove-row-btn"></button>
</div>
</td>


<input
type="text"
class="inspector-table-control-text"
v-model="row[column.column]"
ref="input"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
/>


<div
v-bind:tabindex="containerTabIndex"
@focus="onContainerFocus"
class="inspector-table-dropdown-container"
>
<backend-component-dropdown
:options="options"
:placeholder="column.placeholder"
:tabindex="0"
:disabled="inspectorPreferences.readOnly"
:allow-empty="true"
track-by="code"
label="label"
ref="editor"
v-model="selectedValue"
select-label=""
selected-label=""
deselect-label=""
@input="updateValue"
@open="onFocus"
@close="onBlur"
>
<span slot="noResult">No options found</span>
</backend-component-dropdown>

<div class="dropdown-placeholder" v-if="!hasValue" v-text="column.placeholder"></div>
</div>


<div>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="control.properties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="group"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="nestedControlProperties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:group-value="groupValue"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:loading="loadingDynamicOptions"
ref="group"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div
data-lang-key-required="The Key field is required"
data-lang-value-required="The Value field is required"
>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="nestedControlProperties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:group-value="groupValue"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:hide-bottom-border="true"
ref="group"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div
data-lang-error="Error"
data-lang-prop-cant-be-empty="Property :property cannot be empty"
data-lang-key-value-exists="Value is already defined: :property_value"
>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="nestedControlProperties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="group"
@inspectorcommand="onInspectorCommand"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div
class="component-backend-inspector-table"
data-lang-add-item="Add item"
>
<table v-if="hasValues">
<tbody>
<tr v-for="(record, key) in obj">
<td class="no-sub-controls" :class="{clickable: !inspectorPreferences.readOnly}" @click.stop="onItemClick(key)">
<div class="clickable-data-container">
<span v-text="getRecordTitle(record)"></span>
<button v-if="!inspectorPreferences.readOnly" @click.stop.prevent="onRemoveItemClick(key)" class="remove-row-btn"></button>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div class="inspector-padding-control-left table-control-links">
<a
href="#"
class="add-item-link"
:class="{disabled: inspectorPreferences.readOnly}"
@click.stop.prevent="onAddItemClick"
v-text="lang.addItem"
></a>
</div>
</div>


<div>
<backend-component-loading-indicator v-if="loadingDynamicOptions"
size="tiny"
></backend-component-loading-indicator>

<backend-component-autocomplete
v-if="!loadingDynamicOptions"
ref="autocomplete"
:search="onSearch"
:getResultValue="getResultValue"
:placeholder="placeholder"
:defaultValue="initialValue"
:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
v-bind:id="controlId"
@input="onInput"
@change="onChange"
@update="onUpdate"
@focus="onFocus"
@blur="onBlur"
>
<template #result="{ result, props }">
<li v-bind="props" class="autocomplete-result">
{{ result.value }}
</li>
</template>
</backend-component-autocomplete>
</div>


<div
data-lang-error-not-image="The selected file is not an image"
data-lang-placeholder="Click to select a file"
class="inspector-control-clearable"
>
<div
class="inspector-control clickable act-as-text-input"
:class="cssClass"
:tabindex="0"
@focus="onFocus"
@blur="onBlur"
ref="input"
v-text:value="displayedText"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@click.stop="onClick"
@keydown.stop="onKeyDown"
></div>

<button v-if="this.value && !inspectorPreferences.readOnly" @click.stop="onClearClick" class="clear-value"></button>
</div>


<div
data-default-button-text="Εντάξει"
>
<backend-component-modal
ref="modal"
:aria-labeled-by="modalTitleId"
:unique-key="uniqueId"
:size="size"
:store-position="true"
:resizable="resizableWidth ? 'horizontal' : false"
:resize-default-width="600"
:close-by-esc="!readOnly"
:modal-temporary-hidden="layoutUpdateData.modalTemporaryHidden"
@hidden="onHidden"
@resized="onResized"
@shown="onShown"
@enterkey="onEnterKey"
>
<template v-slot:content>
<div class="modal-header">
<button
@click.prevent="onCloseClick"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
v-bind:disabled="readOnly"
aria-label="Κλείσιμο"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
<h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
</div>
<div class="modal-body inspector-modal-host">
<backend-component-inspector
:data-schema="dataSchema"
:data="data"
:live-mode="false"
:unique-id="uniqueId"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:read-only="readOnly"
ref="inspector"
>
</backend-component-inspector>
</div>
<div class="modal-footer">
<button
type="button"
class="btn btn-primary btn-default-action"
data-default-focus
@click="onApplyClick"
v-text="primaryButtonText"
v-bind:disabled="readOnly"
></button>
<span class="button-separator">ή</span>
<button
class="btn btn-link text-muted"
:class="{disabled: readOnly}"
@click.prevent="onCloseClick"
>Άκυρο</button>
</div>
</template>
</backend-component-modal>
</div>


<div
class="component-backend-splitter" :class="cssClass"
>
<div class="flex-layout-item fix splitter-first-panel" :style="firstPanelStyle" ref="firstPanel">
<slot name="first">
Left panel
</slot>
</div>

<div
class="flex-layout-item fix splitter-handle"
:class="{dragging: dragging}"
ref="handle"
@mousedown.stop="onHandleMouseDown"
></div>

<div class="flex-layout-item stretch relative">
<slot name="second">
Right panel
</slot>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-tabs flex-layout-column"
:class="cssClass"
data-lang-close="Close Tab"
data-lang-close-all="Close All"
data-lang-close-others="Close Others"
data-lang-close-saved="Close Saved"
>
<div class="tablist-container flex-layout-item fix" v-show="!hideTabPanel">
<div class="flex-layout-row tablist-scrollable-container" :class="{'has-fixed-panel': supportsFullScreen && hasTabs}" ref="scrollableTabsContainer">
<div class="tabs-scrollable flex-layout-item stretch" ref="scrollable">
<div
class="tablist flex-layout-row"
role="tablist"
ref="tabList"
v-bind:aria-label="ariaLabel"
@keydown="onKeyDown"
>
<button
v-for="tab in tabs"
role="tab"
data-component-backend-tab
class="flex-layout-item"
:class="{
active: currentTabKey == tab.key,
stretch: tabsStyle == 'document',
fix: tabsStyle == 'form',
'has-icon': tab.icon || tab.fatalError,
'has-close-button': closeable
}"
v-bind:id="getTabId(tab, 'tab')"
v-bind:aria-controls="getTabId(tab, 'panel')"
v-bind:aria-selected="currentTabKey == tab.key ? 'true' : 'false'"
v-bind:tabindex="currentTabKey == tab.key ? 0 : -1"
v-bind:data-tooltip-text="getTooltipText(tab)"
@click.ignore="onClick(tab)"
@contextmenu.stop="onContextMenu($event, tab)"
>
<span
class="tab-icon"
:class="{'tab-error': tab.fatalError}"
v-if="tab.icon"
aria-hidden="true"
>
<span
class="tab-icon-background"
v-bind:style="getTabIconStyle(tab)"
>
<i
:class="tab.icon.cssClass"
></i>
</span>

<i class="backend-icon-background tab-error"></i>
</span>

<span v-text="tab.label" role="text"></span>

<span
class="backend-icon-background-pseudo close-tab"
:class="{'has-changes': tab.hasChanges}"
v-bind:tabindex="currentTabKey == tab.key ? 0 : -1"
v-if="closeable"
role="button"
aria-hidden="true"
aria-label="Close Tab"
v-bind:title="closeTooltip ? '' : 'Close Tab'"
v-bind:data-tooltip-text="closeTooltip"
v-bind:data-tooltip-hotkey="closeTooltipHotkey"
@click.stop.prevent="onCloseClick(tab)"
>✕</span>
</button>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item fix fixed-right tabs-toolbar" v-if="supportsFullScreen && hasTabs">
<div class="toolbar-container">
<button
class="backend-toolbar-button icon-only"
data-tooltip-text="Toggle Full Screen"
@click.stop.prevent="onToggleFullscreen"
>
<i :class="{'octo-icon-fullscreen': !isFullScreen, 'octo-icon-fullscreen-collapse': isFullScreen}"></i>
</button>
</div>
</div>
</div>

</div>

<template v-if="!noPanes">
<div
v-for="tab in tabs"
role="tabpanel"
tabindex="0"
:key="getTabUniqueKey(tab)"
v-show="currentTabKey == tab.key"
v-bind:id="getTabId(tab, 'panel')"
v-bind:aria-labelledby="getTabId(tab, 'tab')"
class="tabpanel flex-layout-item stretch relative"
:class="tabPanelCssClass"
>
<component
v-if="!useSlots"
:ref="getTabComponentRefName(tab)"
v-bind:is="tab.component"
:component-data="tab.componentData"
@tabfatalerror="onTabFatalError(tab)"
@tabkeychanged="onTabkeyChanged"
@tabclose="onHostedComponentTabClose(tab)"
></component>
<slot v-else :name="tab.key"></slot>
</div>
</template>

<slot v-if="!tabs.length" name="noTabsView"></slot>

<backend-component-dropdownmenu
:items="contextMenuItems"
:menu-id="contextMenuId"
:labeled-by-id="contextMenuLabeledById"
ref="contextmenu"
@command="onMenuItemCommand"
></backend-component-dropdownmenu>
</div>
<div
class="flex-layout-column component-backend-monaco-editor"
:class="cssClass"
data-configuration="{"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/monacoeditor\/assets\/vendor\/monaco@0.23.0\/min","fontSize":"12px","tabSize":4,"renderLineHighlight":"all","useTabStops":false,"renderIndentGuides":false,"renderWhitespace":"none","autoClosingBrackets":"languageDefined","autoClosingQuotes":"languageDefined","hover":{"delay":750},"wordWrap":"off","theme":"vs-dark"}"
>
<div class="flex-layout-item fix" v-if="showTabs">
<backend-component-tabs
:tabs="editorTabs"
:closeable="false"
:no-panes="true"
:container-css-class="tabsContainerCssClass"
:tooltips-enabled="false"
tabs-style="monaco-editor"
@tabselected="onTabSelected"
></backend-component-tabs>
</div>

<div class="flex-layout-item stretch layout-relative" style="overflow: hidden">
<div
class="flex-layout-column fill-container"
:class="editorContainerCssClass"
ref="editorContainer"
@dragover.capture="onDragOver"
@drop.capture="onDragDrop"
></div>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>
Section: A – Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 0


Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-540GΟικονομικά0
MBAN-550GΛογιστική0
MBAN-560GΣτατιστική και Έρευνα0


Section: B – Υποχρεωτικά Μαθήματα


Rich Text EditorΈλεγχοςText Editor Block


Section SettingsGeneralFull width


YesNo
Background Color
AttributesLink ClassesLink ID
SpacingMargin TopMargin Bottom

Done


Κανονική Μορφή παραγράφουΚανονικήΕπικεφαλίδα 1Επικεφαλίδα 2Επικεφαλίδα 3Επικεφαλίδα 4ΚώδικαςΕξατομίκευση παραγράφουΓκριΠλαίσιοΑραιάΚεφαλαίαΑπόσπασμαΑύξησηΜείωσηΈντοναΠλάγιαΥπογραμμισμέναΕυθυγράμμισηΑριστεράΚέντροΔεξιάΓέμισμαΔιεταγμένη λίσταΠροκαθορισμένοΧαμηλότερο άλφαΚάτω ελληνικάΧαμηλότερο ρωμαϊκόΑνώτερο άλφαΑνώτερο ρωμαϊκόΑναδιάταχτη λίσταΠροκαθορισμένοΚύκλοςΔίσκοςΤετράγωνοΕισαγωγή πίνακαΕισαγωγή συνδέσμουΕισαγωγή εικόναςΕισαγωγή βίντεοInsert AudioInsert FileΕισαγωγή οριζόντιας γραμμήςΠροβολή Κώδικα


<div
class="modal fade component-backend-modal"
role="dialog"
aria-modal="true"
v-if="visible"
v-bind:aria-labelledby="ariaLabeledBy"
:style="containerStyle"
:class="containerCssClass"
@click="onOverlayClick"
>
<div
ref="document"
role="document"
class="modal-dialog"
:class="cssClass"
>
<div
ref="content"
class="modal-content"
:class="contentCssClassName"
:style="modalStyle"
@mousedown="onMouseDown"
@transitionend="onTransitionEnd"
>
<slot name="content"></slot>

<template v-if="resizable">
<div v-if="resizable === true || resizable === 'vertical'" class="resize-handle" data-side="bt"></div>
<div v-if="resizable === true || resizable === 'vertical'" class="resize-handle" data-side="tp"></div>
<div v-if="resizable === true || resizable === 'horizontal'" class="resize-handle" data-side="lf"></div>
<div v-if="resizable === true || resizable === 'horizontal'" class="resize-handle" data-side="rt"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="bt-rt"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="bt-lf"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="tp-rt"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="tp-lf"></div>
</template>
</div>
</div>
</div>


<div
data-default-button-text="Εντάξει"
>
<backend-component-modal
ref="modal"
:aria-labeled-by="modalTitleId"
:unique-key="uniqueKey"
:size="size"
:storePosition="false"
@hidden="onHidden"
>
<template v-slot:content>
<div class="modal-header">
<button
@click.prevent="$refs.modal.hide()"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
aria-label="Κλείσιμο"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
<h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
</div>
<div class="modal-body">
<p v-text="text"></p>
</div>
<div class="modal-footer">
<button
type="button"
class="btn btn-primary btn-default-action"
data-default-focus
@click="$refs.modal.hide()"
v-text="primaryButtonText"
></button>
</div>
</template>
</backend-component-modal>
</div>


<div
data-default-button-text="Εντάξει"
>
<backend-component-modal
ref="modal"
:aria-labeled-by="modalTitleId"
:unique-key="uniqueKey"
:size="size"
:storePosition="false"
@hidden="onHidden"
>
<template v-slot:content>
<div class="modal-header">
<button
@click.prevent="$refs.modal.hide()"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
aria-label="Κλείσιμο"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
<h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
</div>
<div class="modal-body">
<p v-text="text"></p>
</div>
<div class="modal-footer">
<button
type="button"
class="btn btn-primary btn-default-action"
:class="{'btn-primary': !isDanger, 'btn-danger': isDanger}"
v-bind:data-default-focus="!isDanger"
@click="onButtonClick"
v-text="primaryButtonText"
></button>
<span class="button-separator">ή</span>
<button
class="btn btn-link text-muted"
@click.prevent="$refs.modal.hide()"
v-bind:data-default-focus="isDanger"
>Άκυρο</button>
</div>
</template>
</backend-component-modal>
</div>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-document flex-layout-column"
:class="cssClass"
>
<transition name="document-fade-in">
<template v-if="!loading && !errorLoadingDocument">
<transition name="document-header-fade">
<div class="document-header-container flex-layout-item fix" v-show="!headerCollapsed">
<slot name="header"></slot>
</div>
</transition>
</template>
</transition>

<transition name="document-fade-in">
<div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="document-toolbar-container flex-layout-item fix">
<slot name="toolbar"></slot>
</div>
</transition>

<div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="flex-layout-item fix">
<slot name="drawer"></slot>
</div>

<transition name="document-fade-in">
<div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="document-content-container flex-layout-item stretch relative">
<slot name="content"></slot>

<transition name="processing-fade-in">
<backend-component-loading-indicator
v-if="processing"
indicator-style="stripe"
css-class="document-progress-indicator"
></backend-component-loading-indicator>
</transition>
</div>
</transition>

<div v-if="loading" class="flex-layout-item justify-center">
<backend-component-loading-indicator
size="small"
></backend-component-loading-indicator>
</div>

<transition name="processing-fade-in">
<div v-if="errorLoadingDocument" class="flex-layout-item justify-center">
<div class="document-loading-error backend-icon-background-pseudo">
<h3 v-text="errorLoadingDocumentHeader"></h3>
<p v-text="errorLoadingDocument"></p>
</div>
</div>
</transition>
</div>


<div class="flex-layout-row document-toolbar-scroll-container" ref="toolbarContainer">
<div class="document-toolbar-scrollable flex-layout-item stretch" ref="scrollable">
<template v-for="element in scrollableElements" v-if="!element.hidden">
<div
class="document-toolbar-element"
:class="['element-type-'+element.type, {'button-group': !!element.buttonGroup, 'button-icon-only': element.type == 'button' && !element.label}]">
<backend-component-document-toolbar-button
v-if="element.type == 'button' || element.type == 'dropdown'"
:settings=element
:toolbar-disabled="disabled"
@dropdowncontentshown="onDropdownContentShown"
@dropdowncontenthidden="onDropdownContentHidden"
@command="onElementCommand"
></backend-component-document-toolbar-button>
</div> </template>
</div>

<div class="flex-layout-item fix fixed-right">
<template v-for="element in fixedRightElements" v-if="!element.hidden">
<div
class="document-toolbar-element"
:class="['element-type-'+element.type, {'button-group': !!element.buttonGroup, 'button-icon-only': element.type == 'button' && !element.label}]">
<backend-component-document-toolbar-button
v-if="element.type == 'button' || element.type == 'dropdown'"
:settings=element
:toolbar-disabled="disabled"
@dropdowncontentshown="onDropdownContentShown"
@dropdowncontenthidden="onDropdownContentHidden"
@command="onElementCommand"
></backend-component-document-toolbar-button>
</div> </template>
</div>
</div>


<div v-oc-hotkey:[settings.hotkey]="onHotkey" v-if="!settings.hidden">
<a
role="button"
v-if="settings.href"
v-bind:href="settings.href"
v-bind:target="settings.target ? settings.target : '_self'"
v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
v-bind:aria-controls="ariaControlsId"
v-bind:aria-haspopup="settings.type == 'dropdown'"
v-bind:id="buttonId"
v-bind:data-tooltip-text="tooltip"
v-bind:data-tooltip-hotkey="tooltipHotkey"
class="backend-toolbar-button"
:class="cssClass"
@click="onClick"
ref="button"
>
<i v-if="icon" :class="icon"></i>
<span v-if="label" v-text="label"></span>
</a>
<button
v-else
v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
v-bind:aria-controls="ariaControlsId"
v-bind:aria-haspopup="settings.type == 'dropdown'"
v-bind:id="buttonId"
v-bind:data-tooltip-text="tooltip"
v-bind:data-tooltip-hotkey="tooltipHotkey"
class="backend-toolbar-button"
:class="cssClass"
@click="onClick"
ref="button"
>
<i v-if="icon" :class="icon"></i>
<span class="button-label" v-if="label" v-text="label" :style="titleStyle"></span>
</button
><button
v-if="settings.type != 'dropdown' && settings.menuitems"
class="backend-toolbar-button menu-trigger"
:class="menuTriggerCssClass"
aria-haspopup="true"
v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
v-bind:id="menuButtonId"
v-bind:aria-controls="menuId"
@click="onClick($event, false, true)"
ref="menuButton"
>
</button>

<backend-component-dropdownmenu
v-if="settings.menuitems"
:items=settings.menuitems
:menu-id="menuId"
:labeled-by-id="buttonId"
ref="menu"
@closedwithesc="onMenuClosedWithEsc"
@command="onMenuItemCommand"
@shown="onMenuShown"
@hidden="onMenuHidden"
@aligntotrigger="onAlignToTrigger"
></backend-component-dropdownmenu>
</div>


<div class="document-header" :class="{'has-document-icon': documentIcon, 'has-close-icon': showCloseIcon}">
<span
v-if="documentIcon"
class="document-icon"
v-bind:style="documentIconStyle"
>
<i :class="documentIcon.cssClass"></i>
</span>

<input type="text" ref="titleInput" class="header-title" v-model="data[titleProperty]" v-bind:disabled="disabled || disableTitleEditor" @input="onTitleInput"></input>

<div class="flex-layout-row" v-if="subtitleProperty" v-show="!hideSubtitleEditor">
<div class="flex-layout-item fix subtitle-label center" v-text="subtitleLabel + ':'"></div>
<input
type="text"
class="header-subtitle flex-layout-item stretch"
v-model="data[subtitleProperty]"
v-bind:disabled="disabled"
@input="onSubtitleInput"
></input>
</div>

<button
v-if="showCloseIcon"
class="close close-icon backend-icon-background-pseudo"
@click="$emit('documentcloseclick')"
>
<span aria-hidden="true">×</span>
</button>
</div>


<div>
<transition name="backend-dropdown-overlay-touch-screen">
<div v-if="visible" class="backend-dropdownmenu-overlay" @click.prevent="onOverlayClick" @contextmenu.prevent="onOverlayContextMenu"></div>
</transition>

<backend-component-dropdownmenu-sheet
ref="sheet"
:items="items"
:labeled-by-id="labeledById"
:menu-id="menuId"
:preferable-position="preferablePosition"
@aligntotrigger="$emit('aligntotrigger', $event)"
@command="$emit('command', $event)"
@hidden="onSheetHidden"
@closemenu="hideMenu"
></backend-component-dropdownmenu-sheet>
</div>


<div class="dropdown-menu backend-dropdownmenu" data-menu-position-container>
<div class="dropdown-container">
<transition name="backend-dropdown-menu-touch-screen" v-on:after-leave="onAfterLeave">
<ul
role="menu"
:class="menuClassName"
ref="menu"
v-if="visible"
v-bind:id="menuId"
v-bind:aria-labelledby="labeledById"
>
<li class="submenu-header clearfix" v-if="isSubmenu">
<button
class="go-back-link backend-icon-background-pseudo"
@click.stop.prevent="onGoBackClick"
>Go Back</button>
<button
class="close-link backend-icon-background-pseudo"
@click.stop.prevent="onCloseClick"
>Close Menu</button>
</li>

<backend-component-dropdownmenu-menuitem
v-for="(item, index) in items"
:type="item.type"
:disabled="item.disabled"
:href="item.href"
:target="item.target"
:checked="item.checked"
:items="item.items"
:icon="item.icon"
:label="item.label"
:command="item.command"
:itemStyle="item.style"
:key="index"
:is-first="index == 0"
@command="onCommand($event)"
@hide="onHide"
@itemmouseenter="onItemMouseEnter"
@submenushown="onItemSubmenuShown"
@submenuhidden="onItemSubmenuHidden"
@closemenu="$emit('closemenu', $event)"
></backend-component-dropdownmenu-menuitem>
</ul>
</transition>
</div>
</div>


<li
class="item"
:class="{
separator: type == 'separator',
first: isFirst,
'submenu-expanded': isSubmenuExpanded
}"
v-bind:role="type == 'separator' ? 'separator' : 'presentation'"
v-bind:disabled="disabled"
>
<button v-if="!href && type != 'separator'"
ref="itemElement"
v-bind:tabindex="disabled ? -1 : 0"
v-bind:disabled="disabled"
v-bind:aria-disabled="disabled"
v-bind:role="itemRole"
v-bind:aria-checked="itemIsChecked ? 'true' : 'false'"
v-bind:id="menuItemId"
v-bind:aria-haspopup="hasSubmenu"
v-bind:aria-expanded="isSubmenuExpanded"
:class="{'has-submenu': hasSubmenu}"
:style="itemStyle"
@click="onClick($event)"
@mouseenter="onMouseEnter"
data-menuitem
>
<i :class="icon" v-if="icon"></i>
<i
class="backend-icon-background-pseudo"
v-if="type == 'checkbox' || type == 'radiobutton'"
></i>
<i
class="backend-icon-background-pseudo submenu-indicator"
v-if="hasSubmenu"
></i>
<span v-text="label"></span>
</button>

<a
ref="itemElement"
v-if="href && type != 'separator'"
v-bind:href="href"
v-bind:target="target ? target : '_self'"
v-bind:tabindex="disabled ? -1 : 0"
v-bind:disabled="disabled"
v-bind:aria-disabled="disabled"
v-bind:aria-checked="itemIsChecked ? 'true' : 'false'"
v-bind:role="itemRole"
:style="itemStyle"
@click="onClick($event)"
@mouseenter="onMouseEnter"
data-menuitem
>
<i :class="icon" v-if="icon"></i>
<i
class="backend-icon-background-pseudo"
v-if="type == 'checkbox' || type == 'radiobutton'"
></i>
<span v-text="label"></span>
</a>

<backend-component-dropdownmenu-sheet
v-if="hasSubmenu"
ref="submenu"
:items="items"
:labeled-by-id="menuItemId"
:menu-id="submenuId"
:is-submenu="true"
@command="$emit('command', $event)"
@hidden="onSubmenuHidden"
@closemenu="$emit('closemenu', $event)"
></backend-component-dropdownmenu-sheet>
</li>


<div class="component-backend-loading-indicator" :class="className">
<div class="spinner" v-if="indicatorStyle == 'circles'">
<div class="bounce1"></div>
<div class="bounce2"></div>
<div class="bounce3"></div>
</div>

<div v-if="indicatorStyle == 'stripe'">
<div class="stripe-indicator">
<div></div>
</div>
</div>

<div v-if="indicatorStyle == 'bar'" class="bar-indicator">
<div class="stripe-indicator">
<div :style="barIndicatorStyle" :class="{'progress-done': this.progress == 100}"></div>
</div>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-richeditor flex-layout-column"
:class="cssClass"
data-configuration="{"editorLang":"el","useMediaManager":true,"iframeStylesFile":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditor\/assets\/css\/iframestyles.css","globalToolbarButtons":["paragraphFormat","paragraphStyle","quote","bold","italic","underline","align","formatOL","formatUL","insertTable","insertLink","insertImage","insertVideo","insertAudio","insertFile","insertHR","html"],"allowEmptyTags":null,"allowTags":null,"allowAttrs":null,"noWrapTags":null,"removeTags":null,"lineBreakerTags":null,"imageStyles":null,"linkStyles":null,"paragraphStyles":null,"paragraphFormat":null,"tableStyles":null,"tableCellStyles":null}"
>
<div class="flex-layout-item field-richeditor stretch relative" data-richeditor-vue>
<textarea ref="textarea" v-bind:id="editorId" class="editor-element"></textarea>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-uploader"
v-show="!hidden"
:class="{'uploader-collapsed': collapsed}"
data-lang-uploading="Uploading Files"
data-lang-complete="Upload Complete"
>
<div class="uploader-header">
<h3 v-text="titleText"></h3>

<backend-component-loading-indicator
indicator-style="bar"
:progress="totalProgress"
></backend-component-loading-indicator>

<button
@click.prevent="onHeaderButtonClick"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
:class="{'collapse': !collapsed && hasFilesInProgress, 'expand': collapsed && hasFilesInProgress}"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
</div>
<div class="uploader-body-container">
<div class="uploader-body">
<backend-component-scrollable-panel
:relative-layout="true"
:relative-layout-max-height="200"
>
<div>
<ul>
<backend-component-uploader-item
v-for="(file, index) in files"
:key="file.key"
:fileName="file.name"
:status="file.status"
:progress="file.progress"
:errorMessage="file.errorMessage"
@removeclick="onRemoveClick(index)"
></backend-component-uploader-item>
</ul>
</div>
</backend-component-scrollable-panel>
</div>
</div>

</div>


<li :class="cssClass">
<span class="item-name" v-text="fileName"></span>
<span class="item-error" v-if="errorMessage" v-text="errorMessage"></span>

<i
class="backend-icon-background"
v-if="status == 'completed'"
></i>

<template
v-if="status == 'uploading'"
>
<backend-component-loading-indicator
indicator-style="bar"
:progress="progress"
></backend-component-loading-indicator>

<button
@click.prevent="$emit('removeclick')"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
</template>
</li>


<div
class="component-backend-scrollablepanel"
:class="{'scrollablepanel-relative': relativeLayout}"
>
<div class="scrollable-panel-container" ref="container">
<div
class="scrollable"
ref="scrollable"
v-on:scroll.passive="onScroll"
:style="containerStyle"
>
<slot></slot>
</div>
</div>
</div>


<backend-component-inspector-panel
ref="panel"
:controls="dataSchema"
:obj="liveObject"
:inspector-unique-id="uniqueId"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
>
</backend-component-inspector-panel>


<div
class="component-backend-inspector-panel"
data-validation-alert-title="Error"
>
<backend-component-inspector-grouphost
:controls="untabbedControls"
:obj="obj"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="0"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
></backend-component-inspector-grouphost>

<backend-component-tabs
v-show="tabs.length > 0"
ref="tabs"
:tabs="tabs"
:closeable="false"
:use-slots="true"
tabs-style="inspector"
@tabselected="onTabSelected"
>
<template v-for="tabInfo in tabs" v-slot:[tabInfo.key]>
<backend-component-inspector-grouphost
:controls="tabbedControls[tabInfo.key]"
:obj="obj"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="0"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
></backend-component-inspector-grouphost>
</template>
</backend-component-tabs>
</div>


<div class="component-backend-inspector-group">
<div
class="group-name inspector-padding-control-left inspector-padding-control-right"
:class="{expanded: expanded, collapsed: !expanded, loading: loading, 'has-errors': hasErrors, 'hide-bottom-border-collapsed': hideBottomBorder}"
@click.stop="onToggleGroup"
>
<div :style="nameStyle">
<span
v-text="nameAndValue"
class="backend-icon-background-pseudo"
></span>

<backend-component-loading-indicator v-if="loading"
size="tiny"
></backend-component-loading-indicator>
</div>
</div>
<transition name="group-fade-in">
<backend-component-inspector-controlhost
v-show="expanded"
:controls="controls"
:obj="obj"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth + 1"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
@inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
>
</backend-component-inspector-controlhost>
</transition>
</div>


<div class="component-backend-inspector-grouphost">
<backend-component-inspector-controlhost
:controls="groupedControls.ungrouped"
:obj="obj"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
>
</backend-component-inspector-controlhost>

<backend-component-inspector-group
v-for="(controls, groupName) in groupedControls"
v-if="groupName != 'ungrouped'"
:key="groupName"
:group-name="groupName"
:obj="obj"
:controls="controls"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<table class="component-backend-inspector-controlhost" @mousedown.stop="onHandleMouseDown">
<backend-component-inspector-controlhost-row
v-for="control in controls"
:obj="obj"
:key="control.property"
:control-host-unique-id="uniqueId"
:control="control"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:is-full-width="isFullWidthControl(control)"
@inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
>
</backend-component-inspector-controlhost-row>
</table>


<tr class="inspector-control-row" :class="{'has-errors': hasErrors, 'hide-bottom-border': bottomBorderHidden}">
<th v-if="!isFullWidth && !controlLabelHidden" :style="titlePanelStyle">
<div class="inspector-label-container" :class="{'has-description': control.description}">
<label
class="inspector-padding-control-left"
v-text="control.title"
v-bind:for="controlEditorId"
:style="labelStyle"
@click.stop="onLabelClick"
></label>
<span
v-if="control.description"
class="property-description backend-icon-background-pseudo"
v-bind:data-tooltip-text="control.description"
></span>
</div>
</th>

<td v-bind:colspan="controlColspan">
<div class="full-width-control-label" v-if="isFullWidth && (control.title || control.description) && ! controlLabelHidden">
<label
class="inspector-padding-control-left"
v-text="control.title"
v-bind:for="controlEditorId"
:style="labelStyle"
@click.stop="onLabelClick"
></label>
<div
v-if="control.description"
class="inspector-padding-control-left full-width-property-description"
v-text="control.description"
:style="labelStyle"
></div>
</div>

<div :class="{'inspector-control-container': !isFullWidth, 'no-property-title': !control.title && !control.description}">
<div v-if="!isFullWidth" class="inspector-drag-handle"></div>

<backend-component-inspector-control-text
v-if="control.type == 'string' || control.type == 'text'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:splitter-data="splitterData"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-text>

<backend-component-inspector-control-dropdown
v-if="control.type == 'dropdown'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-dropdown>

<backend-component-inspector-control-autocomplete
v-if="control.type == 'autocomplete'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-autocomplete>

<backend-component-inspector-control-checkbox
v-if="control.type == 'checkbox'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-checkbox>

<backend-component-inspector-control-table
v-if="control.type == 'table'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
></backend-component-inspector-control-table>

<backend-component-inspector-control-object
v-if="control.type == 'object'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-object>

<backend-component-inspector-control-set
v-if="control.type == 'set'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-set>

<backend-component-inspector-control-objectlist
v-if="control.type == 'objectList'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-objectlist>

<backend-component-inspector-control-objectlist-records
v-if="control.type == 'objectListRecords'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
@inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
></backend-component-inspector-control-objectlist-records>

<backend-component-inspector-control-dictionary
v-if="control.type == 'dictionary'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-dictionary>

<backend-component-inspector-control-mediafinder
v-if="control.type == 'mediafinder'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:splitter-data="splitterData"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-mediafinder> </div>
</td>
</tr>


<div>
<input
v-if="control.type == 'string'"
class="inspector-control"
type="text"
ref="input"
v-bind:value="valueWithPreset"
v-bind:id="controlId"
v-bind:placeholder="control.placeholder"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@input="updateValue"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
/>

<textarea
v-if="control.type == 'text'"
class="component-backend-inspector-textinput inspector-control"
:class="cssClass"
ref="input"
v-bind:value="valueWithPreset"
v-bind:id="controlId"
v-bind:placeholder="control.placeholder"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@input="updateValue"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
></textarea>

<div
v-if="control.type == 'text'"
class="inspector-textarea-shadow inspector-control component-backend-inspector-textinput"
ref="textareaShadow"
v-text="valueWithPreset"
></div>
</div>


<div v-bind:tabindex="containerTabIndex" @focus="onContainerFocus">
<backend-component-loading-indicator v-if="loadingDynamicOptions"
size="tiny"
></backend-component-loading-indicator>

<backend-component-dropdown
v-if="!loadingDynamicOptions"
:options="options"
:id="controlId"
:placeholder="control.placeholder"
:tabindex="0"
:disabled="inspectorPreferences.readOnly"
:allow-empty="true"
track-by="code"
label="label"
ref="input"
v-model="selectedValue"
select-label=""
selected-label=""
deselect-label=""
@input="updateValue"
@open="onFocus"
@close="onBlur"
@hook:mounted="onDropdownMounted"
>
<span slot="noResult">No options found</span>
</backend-component-dropdown>
</div>


<div class="inspector-control">
<div
class="component-backend-inspector-checkbox"
>
<label
tabindex="0"
@keydown="onLabelKeydown"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
>
<input
type="checkbox"
ref="input"
value="1"
v-bind:checked="isChecked"
v-bind:id="controlId"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
v-bind:disabled="inspectorPreferences.readOnly"
@input="updateValue"
/><span class="backend-icon-background-pseudo"></span>
</label>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-inspector-table"
data-lang-add-item="Add item"
>
<table>
<backend-component-inspector-control-table-head
:columns="columns"
>
</backend-component-inspector-control-table-head>
<tbody>
<backend-component-inspector-control-table-row
v-for="(row, index) in value"
:row="row"
:key="index"
:columns="columns"
:row-index="index"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:table-configuration="tableConfiguration"
@removerow="onRemoveRowClick"
>
</backend-component-inspector-control-table-row>
</tbody>
</table>

<div v-if="tableConfiguration.adding" class="inspector-padding-control-left table-control-links">
<a
href="#"
class="add-item-link"
:class="{disabled: inspectorPreferences.readOnly}"
@click.stop.prevent="onAddItemClick"
v-text="control.btnAddRowLabel === undefined ? lang.addItem : control.btnAddRowLabel"
></a>
</div>
</div>


<thead @mousedown.stop="onHandleMouseDown">
<tr>
<backend-component-inspector-control-table-headcell
v-for="(column, index) in columns"
:key="index"
:column="column"
:column-index="index"
:column-width="columnWidth"
>
</backend-component-inspector-control-table-headcell>
</tr>
</thead>


<th v-bind:style="cellStyle">
<div class="header-cell-container">
<div v-if="columnIndex != 0" class="cell-resize-handle"></div>
<span v-text="column.title"></span>
</div>
</th>


<tr :class="{focused: focused, 'has-errors': hasErrors}">
<backend-component-inspector-control-table-cell
v-for="(column, index) in columns"
:key="index"
:column="column"
:row="row"
:cell-index="index"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:table-configuration="tableConfiguration"
:is-last-cell="index == columns.length-1"
@focus="onCellFocus"
@blur="onCellBlur"
@valid="onValid"
@invalid="onInvalid"
@removerow="$emit('removerow', rowIndex)"
>
</backend-component-inspector-control-table-cell>
</tr>


<td>
<div class="table-cell-container">
<backend-component-inspector-control-table-text
v-if="column.type == 'string'"
:row="row"
:column="column"
:cell-index="cellIndex"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
@valid="$emit('valid', $event)"
@invalid="$emit('invalid', $event)"
>
</backend-component-inspector-control-table-text>

<backend-component-inspector-control-table-dropdown
v-if="column.type == 'dropdown'"
:row="row"
:column="column"
:cell-index="cellIndex"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
@valid="$emit('valid', $event)"
@invalid="$emit('invalid', $event)"
>
</backend-component-inspector-control-table-dropdown>

<button v-if="isLastCell && tableConfiguration.deleting && !inspectorPreferences.readOnly" @click.stop="$emit('removerow')" class="remove-row-btn"></button>
</div>
</td>


<input
type="text"
class="inspector-table-control-text"
v-model="row[column.column]"
ref="input"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
/>


<div
v-bind:tabindex="containerTabIndex"
@focus="onContainerFocus"
class="inspector-table-dropdown-container"
>
<backend-component-dropdown
:options="options"
:placeholder="column.placeholder"
:tabindex="0"
:disabled="inspectorPreferences.readOnly"
:allow-empty="true"
track-by="code"
label="label"
ref="editor"
v-model="selectedValue"
select-label=""
selected-label=""
deselect-label=""
@input="updateValue"
@open="onFocus"
@close="onBlur"
>
<span slot="noResult">No options found</span>
</backend-component-dropdown>

<div class="dropdown-placeholder" v-if="!hasValue" v-text="column.placeholder"></div>
</div>


<div>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="control.properties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="group"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="nestedControlProperties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:group-value="groupValue"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:loading="loadingDynamicOptions"
ref="group"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div
data-lang-key-required="The Key field is required"
data-lang-value-required="The Value field is required"
>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="nestedControlProperties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:group-value="groupValue"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:hide-bottom-border="true"
ref="group"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div
data-lang-error="Error"
data-lang-prop-cant-be-empty="Property :property cannot be empty"
data-lang-key-value-exists="Value is already defined: :property_value"
>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="nestedControlProperties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="group"
@inspectorcommand="onInspectorCommand"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div
class="component-backend-inspector-table"
data-lang-add-item="Add item"
>
<table v-if="hasValues">
<tbody>
<tr v-for="(record, key) in obj">
<td class="no-sub-controls" :class="{clickable: !inspectorPreferences.readOnly}" @click.stop="onItemClick(key)">
<div class="clickable-data-container">
<span v-text="getRecordTitle(record)"></span>
<button v-if="!inspectorPreferences.readOnly" @click.stop.prevent="onRemoveItemClick(key)" class="remove-row-btn"></button>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div class="inspector-padding-control-left table-control-links">
<a
href="#"
class="add-item-link"
:class="{disabled: inspectorPreferences.readOnly}"
@click.stop.prevent="onAddItemClick"
v-text="lang.addItem"
></a>
</div>
</div>


<div>
<backend-component-loading-indicator v-if="loadingDynamicOptions"
size="tiny"
></backend-component-loading-indicator>

<backend-component-autocomplete
v-if="!loadingDynamicOptions"
ref="autocomplete"
:search="onSearch"
:getResultValue="getResultValue"
:placeholder="placeholder"
:defaultValue="initialValue"
:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
v-bind:id="controlId"
@input="onInput"
@change="onChange"
@update="onUpdate"
@focus="onFocus"
@blur="onBlur"
>
<template #result="{ result, props }">
<li v-bind="props" class="autocomplete-result">
{{ result.value }}
</li>
</template>
</backend-component-autocomplete>
</div>


<div
data-lang-error-not-image="The selected file is not an image"
data-lang-placeholder="Click to select a file"
class="inspector-control-clearable"
>
<div
class="inspector-control clickable act-as-text-input"
:class="cssClass"
:tabindex="0"
@focus="onFocus"
@blur="onBlur"
ref="input"
v-text:value="displayedText"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@click.stop="onClick"
@keydown.stop="onKeyDown"
></div>

<button v-if="this.value && !inspectorPreferences.readOnly" @click.stop="onClearClick" class="clear-value"></button>
</div>


<div
data-default-button-text="Εντάξει"
>
<backend-component-modal
ref="modal"
:aria-labeled-by="modalTitleId"
:unique-key="uniqueId"
:size="size"
:store-position="true"
:resizable="resizableWidth ? 'horizontal' : false"
:resize-default-width="600"
:close-by-esc="!readOnly"
:modal-temporary-hidden="layoutUpdateData.modalTemporaryHidden"
@hidden="onHidden"
@resized="onResized"
@shown="onShown"
@enterkey="onEnterKey"
>
<template v-slot:content>
<div class="modal-header">
<button
@click.prevent="onCloseClick"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
v-bind:disabled="readOnly"
aria-label="Κλείσιμο"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
<h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
</div>
<div class="modal-body inspector-modal-host">
<backend-component-inspector
:data-schema="dataSchema"
:data="data"
:live-mode="false"
:unique-id="uniqueId"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:read-only="readOnly"
ref="inspector"
>
</backend-component-inspector>
</div>
<div class="modal-footer">
<button
type="button"
class="btn btn-primary btn-default-action"
data-default-focus
@click="onApplyClick"
v-text="primaryButtonText"
v-bind:disabled="readOnly"
></button>
<span class="button-separator">ή</span>
<button
class="btn btn-link text-muted"
:class="{disabled: readOnly}"
@click.prevent="onCloseClick"
>Άκυρο</button>
</div>
</template>
</backend-component-modal>
</div>


<div
class="component-backend-splitter" :class="cssClass"
>
<div class="flex-layout-item fix splitter-first-panel" :style="firstPanelStyle" ref="firstPanel">
<slot name="first">
Left panel
</slot>
</div>

<div
class="flex-layout-item fix splitter-handle"
:class="{dragging: dragging}"
ref="handle"
@mousedown.stop="onHandleMouseDown"
></div>

<div class="flex-layout-item stretch relative">
<slot name="second">
Right panel
</slot>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-tabs flex-layout-column"
:class="cssClass"
data-lang-close="Close Tab"
data-lang-close-all="Close All"
data-lang-close-others="Close Others"
data-lang-close-saved="Close Saved"
>
<div class="tablist-container flex-layout-item fix" v-show="!hideTabPanel">
<div class="flex-layout-row tablist-scrollable-container" :class="{'has-fixed-panel': supportsFullScreen && hasTabs}" ref="scrollableTabsContainer">
<div class="tabs-scrollable flex-layout-item stretch" ref="scrollable">
<div
class="tablist flex-layout-row"
role="tablist"
ref="tabList"
v-bind:aria-label="ariaLabel"
@keydown="onKeyDown"
>
<button
v-for="tab in tabs"
role="tab"
data-component-backend-tab
class="flex-layout-item"
:class="{
active: currentTabKey == tab.key,
stretch: tabsStyle == 'document',
fix: tabsStyle == 'form',
'has-icon': tab.icon || tab.fatalError,
'has-close-button': closeable
}"
v-bind:id="getTabId(tab, 'tab')"
v-bind:aria-controls="getTabId(tab, 'panel')"
v-bind:aria-selected="currentTabKey == tab.key ? 'true' : 'false'"
v-bind:tabindex="currentTabKey == tab.key ? 0 : -1"
v-bind:data-tooltip-text="getTooltipText(tab)"
@click.ignore="onClick(tab)"
@contextmenu.stop="onContextMenu($event, tab)"
>
<span
class="tab-icon"
:class="{'tab-error': tab.fatalError}"
v-if="tab.icon"
aria-hidden="true"
>
<span
class="tab-icon-background"
v-bind:style="getTabIconStyle(tab)"
>
<i
:class="tab.icon.cssClass"
></i>
</span>

<i class="backend-icon-background tab-error"></i>
</span>

<span v-text="tab.label" role="text"></span>

<span
class="backend-icon-background-pseudo close-tab"
:class="{'has-changes': tab.hasChanges}"
v-bind:tabindex="currentTabKey == tab.key ? 0 : -1"
v-if="closeable"
role="button"
aria-hidden="true"
aria-label="Close Tab"
v-bind:title="closeTooltip ? '' : 'Close Tab'"
v-bind:data-tooltip-text="closeTooltip"
v-bind:data-tooltip-hotkey="closeTooltipHotkey"
@click.stop.prevent="onCloseClick(tab)"
>✕</span>
</button>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item fix fixed-right tabs-toolbar" v-if="supportsFullScreen && hasTabs">
<div class="toolbar-container">
<button
class="backend-toolbar-button icon-only"
data-tooltip-text="Toggle Full Screen"
@click.stop.prevent="onToggleFullscreen"
>
<i :class="{'octo-icon-fullscreen': !isFullScreen, 'octo-icon-fullscreen-collapse': isFullScreen}"></i>
</button>
</div>
</div>
</div>

</div>

<template v-if="!noPanes">
<div
v-for="tab in tabs"
role="tabpanel"
tabindex="0"
:key="getTabUniqueKey(tab)"
v-show="currentTabKey == tab.key"
v-bind:id="getTabId(tab, 'panel')"
v-bind:aria-labelledby="getTabId(tab, 'tab')"
class="tabpanel flex-layout-item stretch relative"
:class="tabPanelCssClass"
>
<component
v-if="!useSlots"
:ref="getTabComponentRefName(tab)"
v-bind:is="tab.component"
:component-data="tab.componentData"
@tabfatalerror="onTabFatalError(tab)"
@tabkeychanged="onTabkeyChanged"
@tabclose="onHostedComponentTabClose(tab)"
></component>
<slot v-else :name="tab.key"></slot>
</div>
</template>

<slot v-if="!tabs.length" name="noTabsView"></slot>

<backend-component-dropdownmenu
:items="contextMenuItems"
:menu-id="contextMenuId"
:labeled-by-id="contextMenuLabeledById"
ref="contextmenu"
@command="onMenuItemCommand"
></backend-component-dropdownmenu>
</div>
<div
class="flex-layout-column component-backend-monaco-editor"
:class="cssClass"
data-configuration="{"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/monacoeditor\/assets\/vendor\/monaco@0.23.0\/min","fontSize":"12px","tabSize":4,"renderLineHighlight":"all","useTabStops":false,"renderIndentGuides":false,"renderWhitespace":"none","autoClosingBrackets":"languageDefined","autoClosingQuotes":"languageDefined","hover":{"delay":750},"wordWrap":"off","theme":"vs-dark"}"
>
<div class="flex-layout-item fix" v-if="showTabs">
<backend-component-tabs
:tabs="editorTabs"
:closeable="false"
:no-panes="true"
:container-css-class="tabsContainerCssClass"
:tooltips-enabled="false"
tabs-style="monaco-editor"
@tabselected="onTabSelected"
></backend-component-tabs>
</div>

<div class="flex-layout-item stretch layout-relative" style="overflow: hidden">
<div
class="flex-layout-column fill-container"
:class="editorContainerCssClass"
ref="editorContainer"
@dragover.capture="onDragOver"
@drop.capture="onDragDrop"
></div>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Upload From Computer","browse":"Browse Media Library","by_url":"By URL","url_required":"The URL is required","url_validation":"URL must start with http:\/\/ or https:\/\/","add_image_title":"Insert Image","add_video_title":"Insert Video","add_audio_title":"Insert Audio","add_file_title":"Insert File","embedding_code":"Embedding Code","embedding_code_required":"The embedding code is required","invalid_embedding_code_title":"Invalid code","invalid_embedding_code_message":"Please enter valid HTML embedding code"},"vendorPath":"https:\/\/www.myseminars.com.cy\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div>


<backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="resizable"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:full-page="fullPage"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 36


Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-610GΟργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού6
MBAN-620GΟικονομική των Επιχειρήσεων6
MBAN-630GΧρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική6
MBAN-640GΧρηματοοικονομική Διοίκηση6
MBAN-650GΣτρατηγικό Μάρκετινγκ6
MBAN-660GΕταιρική Στρατηγική6


Section: C – Υποχρεωτικά και Ελεύθερης Επιλογής Μαθήματα

Min. ECTS Credits: 54  Max. ECTS Credits: 54

Notes: Επιλογή – Χωρίς Πτυχιακή

Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-671GΕπιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα6
MBAN-672GΠαγκοσμιοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Προκλήσεις6
MBAN-681GΔιαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών6
MBAN-682GΕφοδιαστική Αλυσίδα6
MBAN-683GΔιαχείριση Επιχειρησιακής Αλλαγής6
MBAN-684GΔιαχείριση Γνώσης6
MBAN-686GΓεωργική Πολιτική6
MBAN-687GΚοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση και Ασφάλιση6
MBAN-688GΜάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων6
MBAN-702GΕπιχειρηματική Δεοντολογία6
MBAN-710GΜέθοδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων6
MBAN-720GΑρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας6
MBAN-734GΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Σχέσεων6
MBAN-748GΣυμπεριφορά Καταναλωτών6
MBAN-749GΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών6
MBAN-751GΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη6
MBAN-752GΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών6
MBAN-753GΔιεθνές Μάρκετινγκ6
MBAN-754GΑνάλυση Χαρτοφυλακίου6
MBAN-755GΧρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα6
MBAN-756GΔιαχείριση Οικονομικών Κινδύνων6
MBAN-757GΠαγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές6
MBAN-758GΔιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης6
MBAN-759GΕταιρική Χρηματοδότηση6
MBAN-761GΟι Αγορές και τα Οικονομικά των Υδρογονανθράκων6
MBAN-762GΕνεργειακή Στρατηγική της ΕΕ6
MBAN-763GΑσφάλεια και Διαχείριση Ρίσκου στη Βιομηχανία Υδρογονανθράκων6
MBAN-764GΕκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Βιομηχανία6
MBAN-765GΣυστήματα και Αγορές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου6
MBAN-766GΕνέργεια και Γεωπολιτική6
MBAN-767GΑνθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Ανάπτυξη6
MBAN-768GΔιαχείριση Αποδοτικότητας6
MBAN-769GΣτελέχωση Εργαζομένων6
MBAN-778GΗγεσία και Καινοτομία6
MBAN-779GΔιαχείριση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς6
MBAN-788GΕπιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις6
MBAN-789GΔιαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας6
MBAN-790GΔιαχείριση Οικογενειακών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων6
MBAN-797GΨηφιακός Μετασχηματισμός και Επιχειρήσεις6
MBAN-798GΣχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων6
MBAN-799GΔιαχείριση Έργων6


Section: D – Unallocated Courses

Min. ECTS Credits: 0 Max. ECTS Credits: 0

Section: A – Foundation Courses

Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 0


Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-540Foundations in Economics0
MBAN-550Foundations in Accounting0
MBAN-560Foundations in Statistics and Research0


Section: B – Compulsory Courses

Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 36


Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-610Organizations and HR Management6
MBAN-620Business Economics6
MBAN-630Financial and Managerial Accounting6
MBAN-640Financial Management6
MBAN-650Strategic Marketing6
MBAN-660Corporate Strategy6


Section: C – Required and Free Electives

Min. ECTS Credits: 54  Max. ECTS Credits: 54

Notes: Only NON-THESIS Option.

Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-671Business Processes and Systems6
MBAN-672Globalization and International Business Challenges6
MBAN-681Consultancy Process6
MBAN-682Supply Chain Management6
MBAN-683Managing Change6
MBAN-684Knowledge Management6
MBAN-686Agricultural Policy6
MBAN-687Agricultural Production, Costing, Financing and Insurance6
MBAN-688Marketing of Food and Agricultural Products6
MBAN-702Integrity in Organizations6
MBAN-710Decision Making Methods and Tools6
MBAN-720Scholarship and Research6
MBAN-734Relationship Marketing6
MBAN-748Consumer Behaviour6
MBAN-749Marketing of Services6
MBAN-751Corporate Social Responsibility6
MBAN-752Marketing Communications6
MBAN-753Global Marketing6
MBAN-754Portfolio Analysis6
MBAN-755Financial Markets and Institutions6
MBAN-756Financial Risk Management6
MBAN-757Global Financial Strategies6
MBAN-758Working Capital Management6
MBAN-759Advanced Corporate Finance6
MBAN-761Hydrocarbon (HCB) Markets and Economics6
MBAN-762EU Energy Strategy6
MBAN-763Energy Safety and Risk Management in the HCB Industry6
MBAN-764Environmental Impact Assessment in the HCB Industry6
MBAN-765LNG Systems and Markets6
MBAN-766Energy and Geopolitics6
MBAN-767HR and Organizational Development6
MBAN-768Managing Performance6
MBAN-769Employee Resourcing6
MBAN-778Leadership and Innovation6
MBAN-779Managing Diversity in Organizations6
MBAN-788Entrepreneurship and Startup Management6
MBAN-789Management of Technological Innovation6
MBAN-790Managing SMEs and Family Businesses6
MBAN-797Digital Business Transformation6
MBAN-798Web Design and Development6
MBAN-799Project Management6


Section: D – Unallocated Courses

Min. ECTS Credits: 0 Max. ECTS Credits: 0