Χρύσω Σωτηρίου

Επαγγελματικός Τίτλος:

Ανώτερη Εμπειρογνώμονας Ενεργειακής Πολιτικής και Κλιματικής Αλλαγής ideopsis

Τομείς Εξειδίκευσης:

Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

Πληροφορίες Εκπαιδευτή

Chryso Sotiriou, PhD graduated from the Department of Physics of the Aristotle University of Thessaloniki with a specialization in Atmospheric and Environmental Physics. She holds an MSc in Energy Resources Management and a PhD in Environmental Economics and Policy. Her research and consulting work extend to the decarbonisation of the economy and the optimal design of climate change mitigation strategies. She has experience in multi-objective optimization. During her doctoral studies, she worked as a Teaching Assistant for various courses of the Department of Chemical Engineering of Cyprus University of Technology. Upon completion of her doctoral studies, she received the position of Specialist Scientist for the teaching of the undergraduate course “Economics – Principles of Business Administration” at the same department. She has been a trainer in International Atomic Energy Agency (IAEA) workshops promoting a tool developed in the context of her research work as a way of evaluating energy and environmental policies, in the context of the formulation of the National Energy and Climate Plans for 2030.

From August 2021 to March 2022, she joined the Department of Energy and Environment of Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) and from March 2022, she joined the team of ideopsis ltd as an energy policy and climate change expert. She is also a founding member of NGO kyklOIKOdromio.

Πιστοποιήσεις Εκπαιδευτή
Πιστοποιήσεις ΕκπαιδευτήΦορέας Πιστοποίησης
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)ΑνΑΔ
Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Ανθρακικό Αποτύπωμα: Ποσοτικοποίηση, Διαχείριση & Στρατηγικός Σχεδιασμός Μείωσης αερίων του Θερμοκηπίου σε Επιχειρήσεις

Παρακολουθήστε το σεμινάριο για ικανοποίηση των απαιτήσεων του νέου "Σχεδίου Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσε...

08/04/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Ajax Hotel

Ολοκληρώθηκε
Ανθρακικό Αποτύπωμα: Ποσοτικοποίηση, Διαχείριση & Στρατηγικός Σχεδιασμός Μείωσης αερίων του Θερμοκηπίου σε Επιχειρήσεις

Παρακολουθήστε το σεμινάριο για ικανοποίηση των απαιτήσεων του νέου "Σχεδίου Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσε...

12/03/2024 08:30

10 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

The Classic Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ανθρακικό Αποτύπωμα: Ποσοτικοποίηση, Διαχείριση & Στρατηγικός Σχεδιασμός Μείωσης αερίων του θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις

Παρακολουθήστε το σεμινάριο και καταστείτε εξειδικευμένος εμπειρογνώμονας ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του νέου "Σχεδίου Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπ...

08/02/2024 08:30

10 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Ολοκληρώθηκε
Μεθοδολογία Απογραφής Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και Καταρτισμός Σχεδίου Δράσης στις Επιχειρήσεις

Σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη της σχετικής γνώσης εντός των οργανισμών/επιχειρήσεων για την καταγραφή και παρακολούθηση των εκπομπών των αερίων το...

05/12/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

UoL Campus Nicosia

Ολοκληρώθηκε
Ανθρακικό αποτύπωμα: απογραφή και διαμόρφωση σχεδίου δράσης στις επιχειρήσεις

Η απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο επιχείρησης επιτρέπει  την αναγνώριση εκείνων των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν συνάδουν με την πραγματικότ...

23/11/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

The Classic Hotel (Λευκωσία)